Google innrømmer deltagelse i det illegale amerikanske drone-drap-programmet

Av Andre Damon
8 March 2018

Som nok en milepæl i den tiltagende integreringen av militær-etterretningskomplekset og Silicon Valley, har Googles morselskap Alphabet bekreftet at det har levert programvare som anvendes for identifisering av mål til det illegale amerikanske drone-mord-programmet.

Siden starten av drone-mord-programmet i 2009 hevder USA å ha drept nær 3.000 «stridende» i droneangrep. Interne militære dokumenter viser at for hver enkeltperson som er utpekt som mål for et droneangrep, blir ni tilfeldig tilstedeværende drept, hvilket betyr at det sanne antallet drapsofre for det amerikanske militærets luftbårne terrorkampanje i Jemen, Somalia, Afghanistan, Pakistan og Irak potensielt øker til titusenvis.

Den uavhengige juridiske rådgiverorganisasjonen American Civil Liberties Union kommenterer programmet slik: «Et program for målrettet drap langt fra noen slagmark, uten anklage eller rettssak, strider mot den konstitusjonelle garantien for en rettferdig rettsprosess. Det er også i strid med den internasjonale folkeretten, som sier at dødbringende kraft utenfor væpnede konfliktsoner bare må anvendes som en siste utvei.»

Ifølge en rapport fra Gizmodo har Googles involvering med drone-mord-programmet, som innebærer at selskapet er medansvarlig for det amerikanske militærets kriminelle aktiviteter, utløst forbitrelse blant ansatte etter at ledere innrømmet samarbeidet i et internt notat i forrige uke.

Fordi Google er var for både de potensielle juridiske konsekvensene av sine handlinger og for fiendtligheten mot Amerikas kriminelle kriger både innenfor og utenfor selskapet, ble det i en uttalelse understreket at samarbeidet «kun er for ikke-offensive anvendelser», og at «teknologien flagger bilder for menneskelig gjennomgang.»

Men denne absurde og useriøse bortforklaringen, som bare har til hensikt å gi «snakke-punkter» til ukritiske, statsstyrte medier, er som å høre fluktbilsjåføren fra et Mafia-attentat påstå seg ikke ansvarlig for mord fordi han ikke holdt våpenet.

Den amerikanske regjeringen har hevdet sin rett til å bruke droner for å myrde amerikanske borgere hvor som helst i verden, inkludert innenfor USAs grenser. I 2011 myrdet Obama-administrasjonen den amerikansk statsborgeren Anwar al-Awlaki i et Predator-drone-angrep i Jemen, for deretter å myrde hans 16 år gamle sønn Abdulrahman al-Awlaki i nok et drone-angrep to uker senere.

Googles deltagelse i slike grusomme handlinger truer selskapet ikke bare med juridiske sanksjoner rundt om i verden, men også med alvorlige kommersielle konsekvenser. Selskapets beslutning om å fortsette til tross for disse farene peker på den stadig viktigere rollen militærkontrakter spiller for de store teknologigigantenes virksomhet.

Forsvarsdepartementet brukte i fjor minst 7,4 milliarder dollar på kunstig-intelligens-programmer (AI), og forventes å bruke enda mer i år, der mye av dette beløpet tilflyter selskaper som Alphabet (Google), Amazon og Nvidia, som rapporteres å ha AI-kapasiteter som angivelig overgår de interne Pentagon-programmene.

I løpet av det siste året har Google, Facebook og Twitter alle kunngjort tiltak for å sensurere informasjonen deres tjenester presenterer for brukerne, og fremme «autoritative» og «pålitelige» nyhetskilder fremfor «alternative» synspunkter, som inkluderer nyhetskilder som avslører og fordømmer USAs krigsforbrytelser. Facebook, som av alle teknologiselskapene har vært mest utilslørt i sin innsats for å sensurere sin plattform, har uttrykkelig sagt at det forventer at brukernes engasjement vil falle som følge av nedprioriteringen av «virale» videoer og promoteringen av «pålitelige» nyhetskilder, slike som New York Times.

Ettersom disse selskapene forventer en viss nedgang i forbruker-etterspørselen når de pålegger stadig mer restriktive sensurtiltak, er lukrative forsvarskontrakter et middel til å polstre bunnlinjen og tilpasse deres økonomiske interesser enda tettere til den amerikanske statens krigføring og repressive operasjoner.

Teknologigigantene har tatt grep for å pålegge sensurtiltak samtidig som Pentagon har konkludert med at de befinner seg i et «AI-våpenkappløp», som Wall Street Journal beskrev det denne måneden. Konfrontert med den raske økonomiske utviklingen av betydelige militærmakter som Russland og Kina, som er i stand til å utvikle og implementere nye teknologier uten den massive logistiske byrden av utallige kriger, oversjøiske utplasseringer og destabiliseringsoperasjoner som USA er engasjert i, har amerikanske militærplanleggere trukket den konklusjonen at den eneste måten å bibeholde amerikansk militær forrang i fremtidige konflikter er ved å integrere Silicon Valley inn i krigføringsapparatet.

Pentagon har utpønsket den såkalte «Third offset»-strategien (Tredje mottiltak-strategi) for å bekjempe «utviklingshastighetstrusselen» fra Kina ved å fokusere på «autonome læringssystemer, samarbeidsprosesser for menneske-maskin, assisterte menneskelige operasjoner, avanserte bemannede-ubemannede systemoperasjoner» og «autonome-våpen-nettverk» som Economist nylig beskrev det i hovedartikkelen for sin spesialutgave med tittelen «Den neste krigen».

Denne strategien dreier seg om rekrutteringen av den amerikanske private teknologisektoren, som fortsatt er den mest fremskredne i verden. Som Economist sa det, fortsetter USA «å dominere kommersiell AI-finansiering og har flere foretak som arbeider i dette feltet enn noe annet land».

På en konferanse i fjor uttalte Marine Corps oberst Drew Cukor, lederen for det såkalte «Project Maven», der Google er en viktig samarbeidspartner, at USA er midt i et «AI-våpenkappløp», og la til at «mange av dere vil ha observert at Eric Schmidt nå kaller Google et AI-foretak, ikke et dataforetak.»

Han tilføyde: «Det er ingen ‘svart boks’ som leverer AI-systemet regjeringen trenger ... Nøkkelelementer må settes sammen ... og den eneste måten å gjøre det på er sammen med kommersielle partnere.»

For å strømlinjeforme den gjensidige utvekslingen – mellom teknologigigantenes enorme beregningskraft, kunstig-intelligens-kapasiteter, og massive databaser av sensitive brukerdata og det amerikanske militærets nesten ubegrensede budsjett – har Pentagon satt opp en rekke partnerskap med Silicon Valley. I 2015 opprettet Pentagon et privat-offentlig-finansieringsselskap kjent som Forsvar-innovation-enheten-eksperimentell (DIUx – Defence Innovation Unit Experimental), med hovedkontor bare minutter fra Googles hovedkvarter i Mountain View, California.

**image caption: Eric Schmidt og Ash Carter møtes om forsvarsdepartementets Rådgivingsstyre for forsvar og innovasjon

I 2016 opprettet Pentagon enheten Rådgivingsstyret for forsvar og innovasjon, med sikte på å «bringe teknologisk innovasjon og beste-praksis fra Silicon Valley til USAs militære», som er ledet av ingen ringere enn tidligere Google-styreleder Eric Schmidt.

Sist høst klagde Schmidt over motviljen fra de som jobber i teknologisektoren mot å samarbeide med Pentagon, og beklager spesielt det faktum at «det er en generell bekymring i tech-miljøet over at det militær-industrielle komplekset på en eller annen måte bruker sine ting til å drepe folk feil.»

Men utover å utnytte teknologi-gigantenes AI-evner til å styre missiler og utvelge ofre, er den åpne hemmeligheten bak Pentagons samarbeid med Silicon Valley at, bak kulissene blir sannsynligvis store mengder sensitive personlige brukerdata skyflet over til Pentagon og etterretningsorganene med sikte på overvåkning og innsirkling.

Som generalløytnant John Shanahan, som er nært involvert i Project Maven, sa det på en konferanse i fjor: «På den fjerne enden av skalaen ser du Google. De forteller oss ikke hva de har, med mindre noen fra Google vil hviske meg i øret etterpå.»

Integrasjonen av selskaper som Google i det som tidligere var kjent som militær-etterretningsapparatet, skaper et enormt system for statlig undertrykkelse, hittil ukjent i menneskehetens historie. Forberedelsen for stormaktskonflikt krever, som Pentagons nylig utgitte Nasjonal forsvarsstrategi beskriver det, «den sømløse integreringen av flere elementer av nasjonal makt – diplomati, informasjon, økonomi, finans, etterretning, politimyndigheten og det militære.»

Sensur og overvåking er dreiepunktet for denne nye militær-teknologi-etterretnings-koblingen. Der USA forbereder seg på å føre «varm» krig mot «likeverdige» militære som Russland og Kina, vil veksten av antikrigssentiment innenlands bekjempes gjennom bruk av massesensur, støttet av kunstig intelligens, med politisk profilering på grunnlag av sosial-media-kommunikasjon.

World Socialist Web Site fører an i kampen mot dette pådrivet for sensur og krig. I august 2017 publiserte vi et åpent brev som krever at Google opphever sin politiske sensur av søkeresultater, som har ført til en massiv nedgang i søketrafikken til venstreorienterte- og antikrig-nettsteder. I januar publiserte WSWS et opprop til alle «sosialistiske, antikrig, venstreorienterte og progressive nettsteder, organisasjoner og aktivister» om å bli med i en internasjonal koalisjon for å bekjempe internettsensur. Vi oppfordrer alle arbeidere og unge som forsøker å forsvare demokratiske rettigheter til å kontakte WSWS og ta del i kampen for sosialisme.