Senatsdemokrater går sammen med republikanerne om å hule ut Dodd-Frank-bank-reguleringene

Av Tom Hall
16 March 2018

Den amerikanske senatet stemte onsdag med 67 mot 31 for opphevelsen av viktige bestemmelser i Dodd-Frank-loven, en lov fra Obama-epoken om bankreguleringer vedtatt etter 2008-finanskrisen.

Lovforslaget ble vedtatt med støtte fra begge partier, der 17 demokrater stemte i favør. De demokratiske senatorene Heidi Heitkamp fra Nord-Dakota, Jon Tester fra Montana, Joe Donnelly fra Indiana og Mark Warner fra Virginia, sto sammen med de republikanske medlemmene av senatets bankkomité og støttet loven. Elleve demokrater med-sponsorerte lovforslaget da det først ble fremlagt for et fullt senat i januar, noe som ga det et filibuster-sikkert flertall og gjorde vedtaket til en gitt konklusjon.

Andre demokrater som stemte for loven inkluderte Tim Kaine fra Virginia (Hillary Clintons visepresidentkandidat i 2016), Debbie Stabenow fra Michigan, Angus King fra Maine (en nominelt uavhengig som regnes med i demokratgruppa), Claire McCaskill fra Missouri, Bill Nelson fra Florida, og Doug Jones fra Alabama. Støtten fra Jones er spesielt viktig, gitt at demokratene hyllet hans seier over den fascistiske republikanske kandidaten Roy Moore, etter en kampanje som hovedsakelig fokuserte på påstander om Moores tiår-gamle seksuelle misgjerninger – som en blåkopi for Det demokratiske partiets strategi for 2018-midt-periode-valget i november.

Loven hever terskelen for at bankene skal betraktes som «systemisk viktige finansinstitusjoner» fra $ 50 milliarder til $ 250 milliarder for dermed å bli underlagt nærmere regulatorisk tilsyn. Dette inkluderer etablering av et «levende testamente» som skisserer prosessen der en bank kan likvideres uten å destabilisere økonomien, og krever at bankene gjennomgår «stresstester» for å bevise at de kan takle et stort økonomisk krasj uten å gå konkurs – som det skjedde i 2008 med kollaps for banker som Lehman Brothers, Bear Stearns og Washington Mutual.

Dette ble uhederlig fremstilt av senatorer som et forsøk på å beskytte lokale «småsamfunns-banker» fra de angivelig knusende kostnadene ved å overholde de økonomiske forskriftene. «Jeg har konsekvent sagt at Dodd-Frank skulle stoppe ‘too big to fail’-banker (for store til å kunne la krasje), men sluttresultatet har vært ‘too small to succeed’-banker» (for små til å kunne fungere), sa Heitkamp til journalister. Faktisk inkluderer selskaper som unntas under den høyere terskelen gigantenheter som Barclays, American Express, BB&T og BMO.

Senatloven utelukker også banker med mindre enn 10 milliarder dollar i eiendeler fra «Volcker-regelen» som forbyr høyrisikoinvesteringer med føderalt garanterte innskudd. Det fritar også banker som har gitt færre enn 500 boliglån fra rapporteringskrav.

Dodd-Frank-loven var bestandig et fikenblad som ikke gjorde noe for å redusere de parasitære og kriminelle aktivitetene som i utgangspunktet førte til 2008-finanskrisen. Årene siden 2008 har sett den økende konsolideringen av finansindustriens eiendeler til et mindre antall stadig større enheter som er «too big to fail», som investerer i nyere, større og farligere spekulative bobler, som gir rekordoverskudd og hittil usette stigninger i aksjemarkedet, selv som realøkonomien fortsetter å stagnere eller avta.

I finanskretser er det voksende bekymring for at en nyere og langt større finansiell krise er nært forestående. En rapport i Bloomberg News onsdag – «Større boble enn noen tidligere: Se opp for svimlende husholdningsformuer» – advarte at markedsverdien av husholdningenes eiendoms- og finansformuer økte med nesten $ 50 billioner siden 2009 til $ 114,4 billioner – «som langt overgår nivåene» umiddelbart før boligboblen sprakk i 2007-2008.

Likevel anser finansindustrien at Dodd-Frank-lovens beskjedne forskrifter er utålelige, og har i årevis presset på for lovens opphevelse.

Det er uklart på dette stadiet om senatlovforslaget til slutt vil bli signert til lov, gitt støtten fra det republikanske flertallet i representantenes huset for å demontere enda mer av forslagets regulatoriske tiltak. I tilfelle Representantenes hus og Senatet skulle vedta to forskjellige lover, må de to versjonene avstemmes i en konferansekomité som inkludert representanter fra begge kamre.

Forskjellene i partifordelingen i Senatet og Representantenes hus skaper en liten mulighet for en gjentakelse av sammenbruddet av den republikanske kampanjen for å oppheve Obamacare, som mislyktes på grunn av motstand fra en håndfull høyreorienterte republikanere som krevde enda alvorligere tiltak. Jeb Hensarling, leder av House Financial Services Committee, har erklært at Representantenes hus ikke engang ville stemme over senatforslaget med mindre senatslederne ble enige om å forhandle med dem.

Men gitt den brede støtten i finansnæringen for opphevelse av Dodd-Frank – i motsetning til betydelig motstand fra forsikringsselskaper til opphevelsen av Obamacare, fordi de fikk økonomisk nytte av lovens bestemmelser om at enkeltpersoner måtte kjøpe helseforsikringer – er det langt mer sannsynlig at de to kamrene i Kongressen kommer til en slags avtale.

Som det har blitt bredt rapportert står 10 av de 17 demokratene som stemte for loven for gjenvalg i høst, inkludert syv i stater der Trump vant presidentvalget i 2016. Til en viss grad reflekterer deres stemmer bekymringer for at Wall-Street-banker ville straffe dem for å stemme mot loven ved å pøse valgkampmidler inn i kampanjekistene til deres republikanske motstandere.

Mer grunnleggende demonstrerer Senat-avstemmingen det faktum at demokratene, akkurat som republikanerne, er et parti av det amerikanske finansaristokratiet.

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer fra New York, har mottatt mer i kampanjebidrag fra Wall Street enn noen annen senator. Selv om han stemte imot lovforslaget – en meningsløs gestus gitt at det var sikkert at det ble vedtatt – gjorde han det klart at han ikke ville gjøre noe for å overtale andre demokrater til å stemme imot.

Senat-avstemmingen kommer en måned etter at demokratene besørget de nødvendige stemmene for loven som øker de årlig militærutgiftene med 17 prosent, til $ 1.4 billioner over av de neste to årene, og tre måneder etter vetaket om massive skattekutt for de rike og for amerikanske foretak. Mens demokrater stemte mot den loven, som ble vedtatt på partilinjene, gjorde demokrater det klart at de ønsket å se slike kutt vedtatt, og kritisere republikanerne først og fremst for å holde dem ute av forhandlingene – og dermed ute fra de økonomiske belønningene fra Wall Street. Tidligere denne måneden publiserte kongressdemokrater sine politiske forslag til midt-periode-valget i 2018, og oppfordret til å opprettholde det store flertall av de skattekuttene som ble vedtatt av republikanerne i desember i fjor.