Musikeraksjonister krever nedleggelse av det hemmelige tyske politi

Av Dietmar Henning
22 August 2018

Tirsdag morgen avsluttet Lebenslaute – et åpent nettverk av musikere og sangere (på norsk enten «Livslyder» eller «Lyder av livet») som holder årlige sommeraksjoner – sin to-dagers-protest mot den tyske hemmelige etterretningstjenesten, med en stor avslutningskonsert for et entusiastisk publikum foran BfVs hovedkvarter i Köln. Dagen før blokkerte organisasjonens musikere og sangere alle tilfartsveier og innganger til bygningskomplekset. [Bundesamt für Verfassungsschutz - Det føderale byrå for beskyttelse av forfatningen]

Musikerne og koret holdt en nesten to-timer-lang konsert der de fremførte symfoniske verk, en tyrkisk klagesang, såvel som deres egen bearbeidning av James-Bond-temaet kjent som «Gribbe-sangen» fra Disney-tegnefilmversjonen av Jungelboka, fra 1976 [«That’s what friends are for» / Det er dét du har venner for].

Musikerne vekslet med koret i fremføringen av Beethovens Coriolanus Overtyre og utdrag fra operaen Orpheus og Eurydike av Christoph Willibald Gluck. Til slutt danset mange av de tilstedeværende til Vals nr. 2 av Dmitrij Sjostakovitsj.

Dirigenten Ulrich Klan introduserte valsen: «Av Sjostakovitsj har vi lært hvordan man kan lage vakker musikk under alle-steds-nærværende utspionering og overvåkning.»

En del av konserten

Lebenslaute har gjennomført sommeraksjoner mot «lovløse steder» i mer enn 30 år. Årets sommeraksjon var rettet mot den tyske hemmelige etterretningstjenesten BfV. Aksjonen ble holdt under mottoet: «Med suite og cantate mot en stat i staten – legg ned de hemmelige etterretningstjenestene!» [Mit Suite und Kantate gegen den Staat im Staate – Geheimdienste abschalten!]

Som del av aksjonen opptrådte også aksjonistgruppa Keupstraße ist überall [Keupstraße er overalt], oppkalt etter gata i Köln i vesentlig grad bebodd av tyrkere, der en fascist i 2004 sprengte ei spikerbombe og såret 22 mennesker. Initiative Keupstraße fremførte en «dokumentmakulerings-performance», der handlingen er embetsmannen i Köln som under dekknavnet «Lothar Lingen» makulerer mappene som dokumenterte BfVs involvering i den nynazistiske scenen i Thüringen, etter avsløringen av Den nasjonalsosialistiske undergrunn (NSU). De refererte til «Lingens» hemmelige vitnesbyrd for Den føderale statsadvokatens kontor i 2014, der han innrømmet at han med overlegg hadde slettet mappene.

Ayşe Gül fra Lebenslaute beklaget i en tale under protestaksjonen det faktum at NSU-rettssaken etterlot mange ubesvarte spørsmål reist av ofrene og deres familier om etterretningstjenestenes rolle i fascistenes blodige angrep, der kildebeskyttelse – for mer enn 40 personer, de fleste dømte fordekte informanter i NSUs omkrets – ble hevet over avklaringen av minst ti mord.

Reportere fra WSWS og medlemmer av Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) [Det sosialistiske likestillingspartiet – den tyske seksjonen av ICFI] snakket med mange musikere, sangere og tilhørere. De fikk mye støtte for erklæringen de distribuerte – «Den tyske regjeringen setter Sozialistische Gleichheitspartei på liste over undergravende virksomheter for overvåkning». Erklæringen protesterer mot at SGP blir overvåket av BfV.

Wolfgang Rothe er foreleser på en privat skole i Köln. Han sa han kom til konserten fordi for ham er «hvordan BfV assosierer seg med nazister» et viktig tema. Han mintes at rettsprosessen om å forby det nynazistiske partiet NPD [Nationaldemokratische Partei Deutschlands] for 15 år siden, ble avbrutt av Den tyske forbundsrepublikkens forfatningsdomstol «fordi partiet var fullt av fordekte etterretningsrepresentanter [V-Leute]».

NSU-prosessen var ikke troverdig, sa Rothe. Han kunne ikke tro at NSU-trioen Mundlos, Böhnhardt og Zschäpe hadde utført drapene uten lokal støtte – dvs. fra nazister med lokalkunnskap.

Rothe uttalte seg spesielt mot byggingen av en politistat i Tyskland. «Jeg er imot sammenblandingen av politiet og den hemmelige etterretningen. Det skjedde før, og da ble det kalt Gestapo [Geheime Staatspolizei].» Han la til at nye politimandater tillot «trusler og skremming og nesten ubegrenset forvaring» kun på grunnlag av en «abstrakt mistanke .... de [mandatene] er så ekstremt vagt formulerte at du kan dekke alt med dem.»

Da en reporter fortalte Rothe at BfVs Årsrapport-2017 eksplisitt refererer kritikk av kapitalisme som grunnlag for overvåkning av SGP, svarte han: «Det er svært foruroligende at regjeringen vil gjøre kritikk av kapitalisme forfatningsstridig, og gjøre forsvar for kapitalismen til statens berettigelse [raison d’être].»

Susanne, en ung Lebenslaute-musiker, reagerte med overraskelse over å høre at BfV betegner kritikk av kapitalismen som bevis for venstreorientert ekstremisme. «Det er drøyt, at BfV likestiller kapitalisme med demokrati,» sa hun.

Albert Müller, student og en av Lebenslautes talspersoner, sa at BfVs definisjon av venstreorientert ekstremisme antar som et ideal en «svært lydig statsborger som har å overholde reglene, og ikke stiller spørsmål om noe». Det er det motsatte av en fri stat, mente han.

Han fortsatte med å si at i de hemmelige tjenestenes perspektiv skal «alt forbli som det er». «Spørsmålet om ulikhet, den massive ulike fordelingen [av velstand] og urettferdigheten, skal forbli uberørt, og bare det å kritisere det, eller å initiere diskusjoner, skal være umulig. Det er en krass kriminalisering av enhver innsigelse.»

Angående benevnelsen av SGP i BfV-rapporten sa han: «I prinsippet er det også slike ting som har fått oss til å gjennomføre denne aksjonen her. Her besluttes det fra regjeringens side om hvem som skal kriminaliseres, og hvem ikke.» Når de hemmelige tjenestene og spesielt BfV definerer hvem som politisk sett er «av det gode og akseptable» og hvem som skal avvises, da griper de «aktivt inn i den politiske prosessen».

Hedi

Hedi (Hedwig Sauer-Gühr) har i årevis bidratt til å bekjentgjøre Lebenslaute-konserter for å trekke offentlig oppmerksomhet til «lovløse steder».

«Det var på tide at vi er her, og erklærer BfV som ‘et lovløst sted’,» sa Hedi. Hun pekte til embetsverkets brune og fascistiske forhistorie, som i 1956 raskt leverte argumentene for forbudet mot KPD [Det tyske kommunistpartiet] og med Radikaler-dekretet fra 1972 [Radikalenerlass; også benevnt Berufsverbot (yrkesforbud)] ødela yrkeseksistensen for unge, venstreorienterte mennesker på 1970-tallet. Hun har mange venner som ble berørt.

«BfV er et ‘lovløst sted’ fordi de spionerer på folk og vil skremme dem. Og det er alltid bare mot venstre, ikke mot høyre, der det virkelig er veldig voldelig. BfV styrer strukturene, ved at alt som er venstre blir diskriminert, og som rake motsetningen til dét blir høyre-scenen, inkludert AfD [Alternative für Deutschland], gitt fritt løp.»

Ulrich Klan

Dirigenten Ulrich Klan er en internasjonalt aktiv musiker og komponist. Han har initiert og iscenesatt internasjonale musikkfremføringer og forskjellige prosjekter for påminnelser, kommunikasjon og kulturutveksling (deriblant et europeisk-australsk og et tysk-tyrkisk-aserbajdsjansk prosjekt). Hans musikalske repertoar spenner fra klassisk musikk til ny-musikk fra det 20. og det 21. århundre. Han har sammen med sine partnere mottatt en rekke priser for sitt musikalske og politiske engasjement.

Klan var allerede med da det åpne nettverket av musikere som utgjør Lebenslaute ble dannet i 1986. «Jeg er spesielt glad for at denne store bevegelsen ikke bare eksisterer, men at den er full av nye unge musikere. Dette er en bevegelse som forynger seg.»

Klan fortalte oss at medlemmene av Lebenslaute i januar i år lenge hadde det besværlig med spørsmålet om hvorvidt BfV skulle bli årets sommeraksjon. Da virket ikke teamaet så populært. «Men vi ser nå, i august 2018, at vi har sparket løs noe her, at vi har åpnet opp et komplekst problem.» De hemmelige tjenestene har med dokumentmakuleringen «ikke bare forhindret oppklaring, men også dekket over forbrytelser, som de muligens selv har begått».

For ham er BfV «en kriminell virksomhet». «De beskytter ikke vår forfatning, de truer den massivt. Det er spesielt kritikkverdig at de etter alle skandalene endatil får stadig mer utvidede mandater og stadig mer penger, at de i sin BfV-Årsrapport inkluderer stadig flere grupper som de benevner som venstreorienterte ekstremister. Det betyr at de er arrogant nedlatende. Det er ikke opp til BfV å bestemme hva som er ekstremt og hva som ikke er det. Denne myndigheten er selv ekstrem.»

Da han ble fortalt at SGP ble benevnt som venstreorienterte ekstremister i den siste BfV-årsrapporten, svarte Klan spontant at dette var nok en grunn til å jobbe sammen. «Dét er spesielt skandaløst fordi BfV er besynderlig tause om den andre siden, hva angår den fascistiske og nazistiske terroren til NSU og deres hundrevis av tilhengere, som ikke ble rettsforfulgt i prosessen.»

BfV har siden opprinnelsen av vært antikommunistisk og antivenstre. «Organisasjonen ble etter krigen bygget opp av ekte gammel-nazister, og fortsatt i dag er høyreekstremister toneangivende. Den siste skandalen er at det nå er kommet ut at BfV-sjefen Hans-Georg Maaßen pleier nære kontakter med høyreekstremister. Derfor er det ikke annet å si: BfV må legges ned.»