Hvordan den hemmlige etterretningstjenesten og ytrehøyrepartiet AfD kontrollerer tysk politikk

Av Peter Schwarz
24 August 2018

Den 17. august offentliggjorde Sozialistische Gleichheitspartei [SGP - Det sosialistiske likestillingspartiet - den tyske seksjonen av Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale - ICFI] en erklæring som protesterer mot at partiet er satt under overvåkning av den tyske hemmelige etterretningstjenesten BfV [Bundesamt für Verfassungsschutz - Det føderale byrå for beskyttelse av forfatningen].

«Rapport om forfatningens beskyttelse 2017», som ble offentliggjort på slutten av juli, klassifiserer enhver sosialistisk kritikk av kapitalismen og dens sosiale konsekvenser som «venstreorientert ekstremisme» og «antikonstitusjonelt». SGP er oppført som et «venstreorientet ekstremistparti», som er gjenstand for statlig overvåkning, til tross for det faktum at BfV ikke kommer med noen anklager om at SGP bryter loven eller er engasjert i voldelig aktivitet. Faktisk bekrefter rapporten eksplisitt at SGP forfølger sine mål med lovlige midler – via «deltakelse i valg» og «forelesninger».

Samtidig sier rapporten fra den hemmelige etterretningstjenesten ingenting om ytrehøyrepartiet Alternative für Deutschland (AfD) og partiets fascistiske forbindelser. Den nazistiske apologeten Björn Höcke, den nye-høyre-ideologen Götz Kubitschek, den rasistiske Pegida-bevegelsen og ytrehøyrepublikasjonene Junge Freiheit og Compact, er ikke nevnt i rapporten, som forøvrig bare refererer til AfD som offer for angivelige «venstreorienterte ekstremister».

I mellomtiden har det kommet frem mange nye detaljer som bekrefter at BfV og institusjonens president Hans-Georg Maaßen samarbeider tett med AfD. Ifølge det tyske innenriksdepartementet har Maaßen avholdt rundt 200 diskusjoner med politikere fra alle partiene representert i Bundestag [det føderale tyske parlamentet], inkludert AfD, siden han inntok embetet for seks år siden. Nesten alle samtalene var konfidensielle og fant sted på Maaßens initiativ.

I juli rapporterte det tidligere AfD-medlemmet Franziska Schreiber i si bok På innsiden av AfD at Maaßen hadde diskusjoner med Frauke Petry, da hun var AfD-leder. Maaßen møtte Petry to ganger i 2015, før AfD hadde kommet inn i Bundestag. Ifølge Schreiber ga Maaßen henne råd om hvordan å unngå at AfD skulle overvåkes av BfV – en påstand Maaßen benekter.

Schreiber har siden bekreftet under ed at Petry gjentatte ganger fortalte henne at «AfD er heldig å ha en som Hans-Georg Maaßen som leder av BfV, en som er positivt innstilt til partiet og følgelig ikke ønsker at det skal overvåkes.»

Alexander Gauland, Petrys etterfølger som AfD-leder, har også bekreftet at han møtte Maaßen. Angivelig var møtet for ta opp «en mistanke» om at det var en «russisk agent» i AfDs parlamentariske gruppe. Gauland meldte senere at Maaßen hadde forsikret ham om at «det var ingenting i det».

Selv Süddeutsche Zeitung innrømmer nå at det er «mistanke om at Maaßen kan stå nært det ytrehøyreorienterte AfD». Våren 2018 «ble det avslørt at flere delstatsavdelinger av den hemmelige tjenesten ønsket å observere AfD på grunn av partiets kontakter med åpent antikonstitusjonelle elementer». Men, som han hadde gjort tidligere, uttalte Maaßen seg mot en overvåkning av AfD.

Gauland, den nåværende lederen av AfD, er full av ros for Maaßen. Süddeutsche Zeitung siterer Gauland: «Jeg ser på herr Maaßen som en objektiv topp statsrepresentant.»

I forrige uke rapporterte avisa taz om nok et møte med en ledende AfD-representant. I juni i år besøkte Maaßen AfDs nestleder Stephan Brandner, for en times samtale på sistnevntes Bundestag-kontor. Brandner leder Bundestagskomitèen for juridiske anliggender. Han skylder sin posisjon til Bundestagsvisepresident Thomas Oppermann (SPD), som foreslo ham for stillingen i et hemmelig valg.

Brandner fortalte taz at han snakket med Maaßen om arbeidet i Komitéen for juridiske anliggender og den nåværende BfV-rapporten. Han ville ikke gi noen detaljer om møtet fordi begge menn hadde blitt enige om konfidensialitet. BfV avstod også fra å kommentere møtet. «BfV kommenterer aldri om konfidensielle diskusjoner i Bundestag-sfæren,» sa en talskvinne.

Møtene mellom Maaßen og seniormedlemmer av AfD gjør det klart at beslutningen om å målrette SGP er del av en konspirasjon innen statsapparatet, direkte basert på ekstreme høyrekrefter. BfV er direkte underlagt innenriksminister Horst Seehofer (CSU), som også skrev forordet til institusjonens 2017-rapport.

I sitt forord argumenterer Seehofer for byggingen av en politi- og etterretningsstat, som delegerer «effektive mandat til de nasjonale og regionale forfatningsbeskyttelsesmyndighetene». Tyskland kunne «ikke tillate at forskjellige sikkerhetsfærer [skaper] blindflekker».

Tysklands regjerende storkoalisjon (Den kristelig-demokratisk union, Den kristelig-sosiale union og Det sosialdemokratiske parti) har adoptert politikken til AfD fullt ut, spesielt hva angår flyktninger. AfD fikk bare 12,6 prosent av stemmene i det siste Bundestag-valget og er foraktet av brede lag av befolkningen. Allikevel dominerer partiet i vesentlig grad tysk politisk liv, som i økende grad har antatt karakter av en sammensvergelse av alle partiene i Bundestag.

Maaßen har ikke bare holdt konfidensielle samtaler med AfD, for han konsulterer også med alle de såkalte opposisjonspartiene. Som rapportert i det siste nummeret av Die Zeit «møter Maaßen regelmessig ledende medlemmer av die Linke [Venstrepartiet] og die Grünen [De grønne], som Gregor Gysi, Sahra Wagenknecht og Katrin Göring-Eckardt. Noen ganger finner disse samtalene sted privat på restauranter, ofte betalt av BfV, eller tidvis, inviterer Maaßen parlamentarikere til sitt hovedkvarter i Köln.»

Som institusjon står BfV for kontinuiteten av de tyske elitenes ytrehøyreorientering. Da BfV ble grunnlagt på begynnelsen av 1950-tallet hadde byrået mange tidligere Gestapo-medlemmer ansatt. I de senere årene har røttene i den nasjonalsosialistiske tradisjonen kommet stadig mer åpent frem.

Maaßen overtok sommeren 2012 ledelsen av et BfV i en dyp krise. Åtte måneder tidligere ble den nyfascistiske terroristcellen Nasjonalsosialistsk undergrunn (NSU) avslørt og det viste seg at BfV hadde mange fordekte operatører som aktive i gruppas omkrets. BfV gikk da til verks med en massiv makulering av dokumenter og Heinz Fromm, Maaßens forgjenger som BfV-president, måtte ta sin hatt og gå.

Nå har Maaßen dreid BfV om til et politisk redskap som ligger tett opp til ytrehøyrepartiet AfD, mens man spionerer på SGP.

Konsekvensene er kjente. Die Zeit skriver: «Beslutningen om å overvåke et parti er nødvendigvis en politisk beslutning – med politiske konsekvenser.» Avisa fortsetter: «Ikke bare fordi BfV da kan overvåke medlemmer, partiets valgte representanter og delstatsforgreininger, i spesielle tilfeller lytte på telefonsamtaler, ta opp prat og observere mistenkte. Men fremfor alt fordi observeringen stigmatiserer et parti.»

I sin erklæring advarte SGP for at BfVs handling er rettet mot «enhver som kjemper mot sosial ulikhet, militarisme og undertrykking, og som fremmer et sosialistisk perspektiv.» Styringsklassen reagerer på den voksende radikaliseringen av arbeiderklassen og ungdom «ved å vende tilbake til den autoritære politikken fra 1930-tallet, slå ned på sosialister og adoptere ytrehøyres politikk. Denne krisen stripper den tyske kapitalismens «demokratiske» fasade og åpenbarer den opprinnelige brunmalinga.»

Tiden har kommet for å konfrontere denne ytrehøyrekonspirasjonen i statsapparatet og beseire offensiven fra BfV og storkoalisjonen. SGP appellerer til alle som søker å motsette seg militarisme og krig, sosial ulikhet og bevegelsen mot en politistat. Distribuér vår erklæring mot BfV, kontakt oss og delta aktivt i kampen for et sosialistisk alternativ.