Elizabeth Vos, sjefredaktør for Disobedient Media maner til støtte for ‘Free Assange’-demonstrasjonene i Australia

25 February 2019

Følgende uttalelse ble meldt av Elizabeth Vos, sjefredaktør for Disobedient Media [Ulydige medier]. Vos er forfatter av innsiktsfulle eksponeringer som diskrediterer amerikanske etterretningsorganers forsøk på å koble WikiLeaks med angivelig «russisk innblanding» i 2016-presidentvalget, og andre artikler til forsvar for Assange, Edward Snowden og ytringsfrihet. Hennes arbeid kan ses her.

Elizabeth Vos har også vært en av de mest prominente personlighetene i Unity4J-nettvåkene som har funnet sted til støtte for Julian Assange i snart ett år. Vi oppfordrer WSWS-lesere til å distribuere hennes uttalelse så bredt som mulig.

***

Elizabeth Vos

Verden er styrt av narrativ, som Caitlin Johnstone sier, og det har vært WikiLeaks og Assange som har gitt oss anledning til å ta tak i den globale historien relatert til sannhet og bevis. Ved å gjøre det har Assange utført den beste formen for ulydighet mot styringsklassen, og for å ha utvist dét motet har han blitt straffet på det mest uttenkelige.

Min egen støtte stammer fra min rolle som uavhengig journalist. Uten WikiLeaks ville de historiene vi rapporterer om, utenfor – og til tross for – foretaksmedienes ekkokammer, ha vært særdeles reduserte, om ikke rett og slett fraværende. Internettets tidsalder har fostret veksten av alternative og uavhengige nyhetskilder, men uten WikiLeaks ville denne blomstrende uavhengige pressen aldri ha hatt primærkildebevisene for å avkrefte og reversere det ene etablissementsnarrativet etter det andre.

Assange vil snart ha vært innesperret i syv år i en liten ambassade, ei celle som Chris Hedges beskrev som «a little shop of horrors» [‘en liten skremselsbutikk’]. Denne situasjonen eksisterer ikke i et vakuum: alle uavhengige medier og de som verdsetter dem, må innse at Assange har i det store og hele ofret sitt liv for at vi skal få vite og rapportere om sannheten – slik at allmennheten kan få en substansiell selvbestemmelse, basert på kunnskap heller enn propaganda.

Som Assange sa: «Vår sivilisasjon kan bare bli så bra som vår kunnskap om hva vår sivilisasjon er. Vi kan ikke engang håpe på å få reformert det vi ikke forstår.»

Dokumentene publisert av WikiLeaks har inspirert massebevegelser og har utløst historiske forandringer over hele verden. De har blitt referert av mer enn 45 000 akademiske artikler og rettsdokumenter. Kort sagt: Assange representerer, og bringer mennesker sannheten om deres regjeringers operasjoner.

Som begunstigede av denne hardt tilkjempede sannheten er vi kollektivt forpliktet til å beskytte «rebellbiblioteket i Alexandria» som Assange og andre har bygget, og til å heve våre stemmer for å kreve at torturen av Assange må opphøre.

Jeg oppfordrer alle australiere og de rundt om i verden som verdsetter sannhet og integritet, til å heve sine stemmer på vegne av Assange, som ikke har kunnet forsvare seg på nesten ett år.

Alle har vi interesser i denne kampen, og resultatet av den vil påvirke oss alle. Hvis det er mulig for deg å delta i Socialist-Equality-Party-demonstrasjonene i mars, formaner jeg deg om å stille. Demonstrasjoner finner sted den 3. mars i Sydney og den 10. mars i Melbourne.

Elizabeth Vos

22. februar 2019