Australske arbeidere og ungdom støtter demonstrasjonene den 3. og den 10. mars, med krav om frihet for Julian Assange

Av våre reportere
1 March 2019

Under oppløpet til demonstrasjonene den 3. mars i Sydney og den 10. mars i Melbourne, som krever frihet for WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange, har Socialist Equality Party kampanjer vunnet omfattende støtte fra arbeidere, studenter, pensjonister og andre forsvarere av demokratiske rettigheter.

De representerer et bredt tverrsnitt av befolkningen, som med rette ser Assange som en heroisk figur som blir forfulgt for å ha avslørt krigsforbrytelser, ulovlige diplomatiske intriger og masseovervåkingsoperasjoner av de mektigste regjeringene i verden.

Deres sentimenter står i sterk kontrast til posisjonene til den australske Liberal-National koalisjonsregjeringen og hele det politisk etablissementet. Forespurt ved en Senat-høring i forrige uke gjentok seniorrepresentanter for koalisjonen sin nektelse for å gjøre noe for å sikre Assanges løslatelse fra Storbritannia, og hans sikre passasje til Australia med en garanti mot utlevering til USA.

Ciao

Ciao, en 32 år gammel kokk opprinnelig fra Brasil, fortalte SEP-kampanjen i Melbourne: «Jeg har fulgt WikiLeaks i årevis, spesielt siden de utgav [‘Collateral Murder’-] videoen av de amerikanske troppene i helikopteret i Irak som skjøt uskyldige sivile. Helt siden har jeg fulgt Julian Assange. Hans arbeid påvirker hvordan politikken blir ført rundt om i verden.»

Ciao snakket om WikiLeaks’ publisering av lekkede amerikanske diplomatmeldinger som detaljerer imperialistintriger i hans opprinnelsesland: «I Brasil eksponerte Julian to senatorer som da fungerte som informanter for den amerikanske regjeringen. Så, hva enn den brasilianske regjeringen den gangen gjorde, fortalte de det til den amerikanske regjeringen, og hvordan de gjorde det. WikiLeaks viste hvordan brasiliansk politikk er tilkoblet USA.»

Spurt hvorfor han trodde Assange hadde blitt målrettet, svarte Ciao: «Politikk! For å eksponere politikerne og korrupsjonen og det skitne spillet som spilles med politikk over hele verden. Det er hovedårsaken til at han har blitt forfulgt på denne måten. Det er trist at den australske regjeringen ikke gjør noe for ham eller hans situasjon. Han prøver å bidra til samfunnet generelt. Han har bidratt mye mer enn noen politiker.»

«Jeg mener det er et bra opprop å holde demonstrasjonene. Først av alt, for å vise hva folk tenker om ham, de fleste mennesker. Fordi det han gjorde, var ikke noe som skadet oss, folket, det bare skadet politikerne. Julian gjorde noe for å hjelpe oss. Derfor er demonstrasjonen viktig. Folk bør lære mer om ham, han er en svært viktig person i vår historie.»

Sue, en boligarbeider som bistår hjemløse i Melbourne, sa: «Det handler om ytringsfrihet. Assange burde kunne si hva enn han vil si. Han og WikiLeaks må kunne fortsette å gi viktig informasjon til folket. At han faktisk er innestengt er et opprørende menneskerettighetsbrudd.»

«Den australske regjeringen har ikke hjulpet ham. Den er dominert av det harde høyre. Folk som regjeringsministeren Peter Dutton vil bare gå rundt å låse vekk folk, og slå ned på folk for å si noe som går imot deres agenda. Verden må slutte å bekymre seg så mye for sikkerhet og begynne å bekymre seg for miljøet, så vi alle har arbeid, og vann å drikke.»

Kathryn

Kathryn, en IT-arbeider ved et gruveselskap i New South Wales, kommenterte: «Jeg støtter demonstrasjonene som SEP holder. Julian Assange må settes fri. Noe burde vært gjort mye før. Flere mennesker må bli gjort oppmerksom på hans situasjon. Mediene har vært tause for å forhindre arbeidere fra å bli bevisste på hva som skjer med ham.»

«WikiLeaks spilte en nøkkelrolle i utløsingen av den tunesiske og den egyptiske revolusjonen i 2011. Det viste folk hva styringsklassen gjorde over hele verden. Når du ser det i den sammenheng, er det fornuftig hvorfor regjeringene og medieforetakene ikke ønsker å gjøre unge mennesker oppmerksomme på det.»

Jeff, en elektroingeniør, sa: «Jeg hilser Melbournes innbyggeres ønske om å få løslatt Julian Assange, som jeg anser for å være australieren av året, faktisk for hvert år siden han ble arrestert, for motet med hans stemme og overbevisning.

«Julian Assange må bli løslatt. Hvis det ikke er frihet for ham, ikke fortell meg om friheter i noen sammenheng. Julian Assange er den solide beskytteren for alles rettigheter. Hvis hans rettigheter ikke er beskyttet, så er de ikke for noen. Vis meg en redaktør av en avisorganisasjon eller en TV-reporter med en mikrofon i hånda. De har ikke den posisjonen hvis de snakker sannhet. Det er kontroll over media.»

Tanvir

Tanvir, en 24 år gammel IT-student i Sydney, kommenterte: «Assange gjorde det rette, og på grunn av det samspiller regjeringene mot ham. Vi burde alle støtte ham og forsvare ytringsfriheten, men den australske regjeringen gjør ingenting for det.»

«Dette handler ikke bare om å forsvare Julian Assange. Det handler om å kjempe for fremtiden. Angrepene på Assange betyr at hvis vi snakker ut da blir vi behandlet på samme måte. Det er så tette bånd mellom australske og amerikanske regjeringer. De konspirerer alltid for krig. Det er flere kriger som kommer.»

«Vi vil stoppe krig, for vi har sett hvilke skader det bringer. Vi blir blendet fra sannheten, og jeg mener regjeringen burde være ærlig med folket. Jeg stiller den 3. mars, og jeg mener alle burde komme, for vi må handle for å frigjøre Assange og få slutt på krig.»

Leon

Leon, som opprinnelig er fra Russland, studerer for en bachelor i medisin ved University of Newcastle. «Det er ekkelt hva de har gjort med Assange,» sa han. «WikiLeaks er en veldig viktig nyhetskilde og et alternativ, hvor vanlige mennesker kan få de faktiske fakta og finne ut hva som skjer. Han blir kneblet. Det er ikke demokratisk i det hele tatt.»

«Edward Snowden utga informasjon om at den amerikanske regjeringen spionerte på så godt som alle. De gjør det fordi de trenger å kontrollere folk. Kunnskap er makt og det er de redde for.»

«De går etter Assange fordi han fortalte folk hva regjeringene ikke ville at de skulle vite. Regjeringen og mediene er i hendene på storbedrifter som treffer alle de store beslutningene.»

Byron

Byron, en førsteårstudent for en Bachelor of Communications ved University of Newcastle, sa: «Hva Julian Assange gjorde var å avsløre for offentligheten rundt om i verden, regjeringers korrupsjon og krigsforbrytelser, spesielt den amerikanske regjeringen. Denne informasjonen må deles, men regjeringene vil ikke ha det fordi det utgjør en trussel mot deres styre.»

«Internett må ikke sensureres på noen måte. Det bør være et gratis, offentlig verktøy for informasjon og bør ikke kontrolleres av ett selskap eller noen som helst myndighet. Arbeidere og ungdom må delta på disse demonstrasjonssamlingene for å vise foretakene, regjeringene og hele verden at de støtter frihet på internett, og frihet for Assange.»

Sam, en førsteårstudent på samfunnsvitenskap ved University of Newcastle, bemerket: «Da Julian Assange først ble tvunget inn i den ekvadorianske ambassaden var jeg bare ti eller elleve år gammel. Jeg visste ingenting om hva Assange gjorde.»

Sam

«Etter hvert som jeg har vokst opp har jeg blitt mer klar over hvorfor det har vært sånn en heksejakt på ham, fra Sverige til USA. Hans nettsted og hans arbeid avslører kapitalistøkonomiens endemiske korrupsjon, som vi lever under, og interessene til regjeringer som har samarbeidet med USA for å dekke over krigsforbrytelser i Midtøsten, ulovlige offshorekontoer og utnyttelse.»

«Det sier noe om situasjonen i Australia, hvor vi har disse politiske organisasjonene som Labor, De Grønne og fagforeningene, som hevder å ta vare på arbeiderklassen, men så snart det går i strid med interessene til de dominerende kreftene, som USA, da sier de ingenting. Disse organisasjonene har kastet Assange til ulvene.»

«Det har vært liten til ingen mediedekning om Assange nylig, og mediedekningen som har vært har vært negativ. Folk må demonstrere mot dette og delta i SEPs samling for å få frigjort Julian Assange.»

Forfatterne anbefaler også:

Rally to demand the Australian government acts to free Julian Assange!
Sydney Martin Place Amphitheatre, March 3! Melbourne State Library, March 10!