Trumps Hvite hus leder an fascistisk angrep på sosialisme under konferansen Conservative Political Action Conference

Av Niles Niemuth
4 March 2019

Årets Conservative Political Action Conference (CPAC) [Den konservative politiske handlingskonferansen], en årlig forsamling av høyreorienterte krigshissere, politiske imbesile og republikanske spyttslikkere, sponset av American Conservative Union [Den amerikanske konservative union], har antatt en åpen fascistisk karakter. Tre-dagers arrangementet, som ble avholdt i National Harbor i Maryland, har adoptert som sitt dominerende tema oppropet for et korstog mot sosialisme, som først ble proklamert av president Donald Trump i forrige måned i hans ‘State of the Union’-tale og deretter videreført for et publikum av ytrehøyresupportere i Miami.

Blant de talerne som hittil har gitt Det hvite hus’ godkjenningsstempel for årets samling er visepresident Mike Pence, assistenten Kellyanne Conway, Trumps øverste handelsrådgiver Peter Navarro, Det hvite hus’ topprådgiver for økonomi Lawrence Kudlow og amerikansk handelsminister Wilbur Ross. Trump var på planen for lørdag for å adressere konferansen som president for tredje år på rad.

Arrangementet åpnet på torsdag med en videomontasje på fem-og-et-halvt minutt som presenterte Det demokratiske partiet som en overhengende sosialistisk trussel, som bare Trump og hans supportere kan redde Amerika fra. Fremtredende demokrater, inkludert Bernie Sanders, Kamala Harris, Kirsten Gilibrand, Elizabeth Warren, Beto O'Rourke, Nancy Pelosi, Alexandria Ocasio-Cortez og Ilhan Omar, var alle avbildet som rasistiske og antisemittiske sosialister som søker å åpne den sørlige grensen så de kan gi gratis helsetjenester til illegale innvandrerbandemedlemmer.

Videoen avsluttes med opptak av president Trump på et politisk massemøte der han erklærer at «Amerika skal aldri bli et sosialistisk land.»

Videoen satte tonen for hele affæren, som gjenspeiler både det styrende finans-foretaks-oligarkiets frykt for veksten av klassekampen og den folkelige støtten for sosialisme, og dets vilje til å mobilisere de mest reaksjonære og tilbakestående samfunnskreftene bak etableringen av autoritært styre til forsvar for kapitalismen. Det er vel verdt å merke seg at Trump nå åpent reiser det som alltid har vært fascismens sentrale fokus – krigen mot sosialisme – og at den sosialistiske trusselen blir definert som en primært innenlandsk, snarere enn en utenlandsk trussel.

Ifølge de som adresserte CPAC-konferansen, er sosialisme ethvert sosialt program eller regulering som kan hemme de rikes profitter, og spenner fra de progressive sosiale reformene erobret av arbeiderklassen gjennom det 20. århundre, inkludert

Social Security and Medicare [pensjonsrettigheter og helsetjenesterettigheter], til de hule løftene om en ‘Green New Deal’ [Ny Grønn Avtale; henspilling på Roosevelts ‘New Deal’ på 1930-tallet] og ‘Medicare for All’ [Tilgang til helsetjenester for alle; bidrag til helseforsinkringspoliser] som kommer fra Det demokratiske partiet i dag. Formålet med dette antisosialistiske hysteriet er å fullføre den sosiale kontrarevolusjonen som har vært på gang de fire siste tiårene, og å knuse arbeiderklassens motstand.

I sin tale gjorde Pence det klart at dette fascistiske angrepet på sosialisme vil bli midtpunktet for Trumps 2020-gjenvalgskampanje. Denne angrepslinjen tar sikte på å sette demokratene på defensiven, og tvinge dem til å benekte enhver tilknytning til «sosialisme» samtidig som man mobiliserer ytrehøyre og fascistiske elementer til støtte for Trumps gjenvalg. Men det som er involvert er mer enn en valgtaktikk. Trump og hans rådgivere, og finansoligarkene de taler for, søker å skape grunnlag for en fascistbevegelse, enten det skal være gjennom Det republikanske partiet eller utenfor det.

Gjennomgående for hele arrangementet er en undertone av vold, og oppildningen mot virkelige eller antatte fiender av «Gud og Landet». En paneldiskusjon programmert for lørdag hadde tittelen «Left for Dead [Etterlatt til å Dø; med left=venstre, derfor også: ‘Venstre for Død’]: Er det Ingen Grenser for Progressives Krig mot Menneskeheten?»

Sebastian Gorka, en tidligere Trump-rådgiver, som en gang erklærte sin støtte til en nyfascistisk paramilitær gruppering i Ungarn, ledet an på torsdag ved å bruke sin tale, som angivelig omhandlet trusselen fra Russland, til å erklære at den største trusselen mot USA er «sosialismen her i Amerika». Han refererte en nylig meningsmålingsundersøkelse fra den høyreorienterte stiftelsen Victims of Communism Memorial Foundation [Minnestiftelsen for kommunismens ofre], som fant at et flertall av unge mennesker i USA ville foretrekke å leve under sosialisme eller kommunisme, heller enn under kapitalismen.

Gorka erklærte at disse demokratene som støtter Green New Deal «vil ta vekk pickup-trucken din, de ønsker å ombygge hjemmet ditt, de vil fjerne hamburgerne dine.» Han la til: «Dette er hva Stalin drømte om, men aldri oppnådde.» Han sa at hans publikum var på «frontlinjen av krigen mot kommunismen, som kom tilbake til Amerika under dekke av ‘demokratisk sosialisme.’»Den høyreorienterte radioverten Glenn Beck lanserte et rungende forsvar for de svimlende nivåene av sosial ulikhet skapt av kapitalismen, opp mot utsiktene for likhet under sosialismen. «Sosialismen tar sikte på å gjøre menneskeheten til det vi ikke er, og kan aldri bli,» advarte Beck. «Den arbeider for å skape en tilstand av å være, som ikke eksisterer i den naturlige verden, og det gjør den på den eneste måten den kan, den eneste måten den gjør det på, like dårlig, like slavebundet og alle like døde.» Han fortsatte med å angripe demokratiet, og sa: «Slaveri etter flertallsavstemming, det er fortsatt slaveri.»

Visepresident Pence tok opp disse temaene og understreket «frihetens» dyder kontra sosialismen, og advarte for at demokratene ville bringe de tragiske sosiale og økonomiske forholdene som råder i Venezuela til USA. Med det rungende ropet «USA! USA!» fra publikum, proklamerte han: «Det øyeblikket Amerika blir et sosialistisk land, er det øyeblikket Amerika slutter å være Amerika. Og som presidenten sa for 24 dager siden, så må vi si med én stemme: ‘Amerika skal aldri bli et sosialistisk land.’»

Kudlow, en multimillionær og tidligere bankmann som håvet inn $ 4 millioner i året [NOK 34 millioner] som mediekommentator på CNBC, oppfordret sine tilhørere til å bruke det kommende valget til å «stille sosialismen for retten» og «dømme» den.

Trump og hans ytrehøyrebase har blitt oppmuntret av Det demokratiske partiet og mediene, som ikke har kommet med noen kritikk eller noen advarsler om hans erklæring om krig mot sosialisme. Bernie Sanders ble spurt på et CNN-rådhusmøte denne uka om Trumps bemerkning om at USA aldri skulle

bli et sosialistisk land, og han unngikk spørsmålet og uttalt at han trodde på menneskerettigheter. Alexandria Ocasio-Cortez ble spurt om Trumps angrep på sosialisme etter hans ‘State of the Union’-tale og kalte det et personlig angrep og en unnvikelse av politiske anliggender. Kamala Harris kunngjorde i forrige måned under et kampanjemøte i New Hampshire for presidentnomineringen: «Jeg er ikke en demokratisk sosialist.»