Løslat Chelsea Manning!

12 March 2019

På fredag beordret en føderal dommer den modige varsleren Chelsea Manning fengslet for å ha nektet å vitne for en hemmelig storjury som utarbeider anklager mot WikiLeaks-utgiveren Julian Assange på vegne av Trump-administrasjonen. I en grusom handling dømte dommeren Manning til å forbli i fengsel inntil hun angrer og omgjør sin forakt for retten ved å godta å vitne, eller til storjuryens opprettholdelse utløper, dvs. på ubestemt tid.

Til tross for at hun ble tilbudt immunitet inntok Manning et modig og prinsippielt standpunkt ved å nekte å vitne i Star-Chamber-prosedyren mot Assange, som for sin del fortsatt er effektivt sett fengslet i den ekvadorianske ambassaden mens USA og Storbritannia konspirerer for å få ham kastet ut og utlevert til USA for å møte anklager om spionasje og/eller konspirasjon som kan føre til henrettelse. For å ha nektet å samarbeide i denne pseudo-juridiske perversjonen ble Manning umiddelbart fengslet.

Fengslingen av Chelsea Manning er grusom, kriminell og helt uberettiget. Det hvite hus ønsker å sette en presedens for fengsling av varslere og journalister som publiserer informasjon kritisk mot militæret og statsapparatet.

I 2010 publiserte Manning, via WikiLeaks, cockpit-videoen kalt ‘Collateral Murder’ [‘Følgeskademord’] fra den gangen et amerikanske krigshelikopter i Bagdad den 12. juli 2007 angrep og i kaldt blod drepte 16 ubevæpnede sivile, deriblant to Reuters-journalister.

Ni år etter at krigen i Afghanistan begynte og seks år etter invasjonen av Irak, tok Manning den modige beslutningen å avsløre for allmennheten disse og andre krigsforbrytelser, som hadde blitt tilslørt av Bush- og Obama-administrasjonene med bistand av foretaksmediene.

Som etterretningsanalytiker stasjonert i Irak var Manning i stand til å skaffe seg informasjon som dokumenterte utallige forbrytelser og konspirasjoner, blant annet opptak av flyangrepet den 4. mai 2009 i Granai i Afghanistan, som drepte opptil 147 afghanske sivile.

WikiLeaks samarbeidet med nyhetsorganisasjoner, deriblant New York Times, The Guardian og Der Spiegel, for publiseringen av en serie dokumenter lekket av Manning, senere kjent som Afghanistan-krigsloggene, Irak-krigsloggene og hundretusenvis av utenriksdepartementets diplomatmeldinger. Irak-krigsloggene viste at av de 109 000 registrerte dødsfallene i Irak-krigen var 66 081 av ofrene sivile. De amerikanske diplomatmeldingene eksponerte amerikanske imperialistintriger og konspirasjoner i dusinvis av land.

Ingen involvert i planleggingen eller gjennomføringen av dette massemordet og denne kriminaliteten har blitt anklaget, langt mindre dømt og fengslet. Men Manning, den gangen en mening i hæren, som følte seg moralsk forpliktet til å fortelle verden om disse forbrytelsene, er igjen bak murene.

Militæret, under Obama, arresterte Manning i 2010. Etter å ha tilbrakt år i isolatforvaring i et militærfengsel i påvente av sin krigsrettssak, ble hun dømt til 35 års fengsel, som hun avtjente nesten syv år av. Hun ble utsatt for straffeforanstaltninger som De forente nasjoner sa var ensbetydende med tortur, som ved to anledninger drev henne til selvmordforsøk.

Fengslingen av Chelsea Manning og forfølgelsen av Julian Assange vil for alltid være en flekk på Barack Obamas presidentskap, som stilte til valg med slagordet «håp og forandring», for så å presidere i åtte år med krig, mord og innenlandsspionering. Det demokratiske partiet har anvendt den ikke-verifiserte påstanden, benektet av både Moskva og Assange, at WikiLeaks samspilte med den russiske regjeringen for publiseringen av e-postmeldinger datasnoket og nedlastet fra Den demokratiske nasjonalkomitéen (DNC) og fra Hillary-Clinton-presidentvalgkampanjen, som den sentrale begrunnelsen for sitt pådriv til å sensurere internett.

Pseudo-venstre-organisasjonene rundt Det demokratiske partiet har omfavnet forfølgelsen av WikiLeaks. Mens de i utgangspunktet anvendte uforskammede voldtektspåstander mot Assange som påskudd – påstander som svenske myndigheter droppet i 2017 – er den egentlige grunnen deres støtte for amerikansk imperialisme, inkludert dens morderiske regimeendringsoperasjoner i Libya og Syria.

Det er verdt å merke seg at hverken magasinet Jacobin, assosiert med De demokratiske sosialistene i Amerika (DSA), eller Socialist Worker [‘Den sosialistiske arbeideren’], publikasjonen til Den internasjonale sosialistorganisasjonen (ISO), har rapportert om fengslingen av Manning. Hverken senator Bernie Sanders, eller kongresskvinnene Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Talib eller Ilhan Omar har sagt et ord til hennes støtte.

Selv om de fra den velstående øvremiddelklassens organisasjoner har gjort klart deres likegyldighet overfor grunnleggende demokratiske prinsipper, er den internasjonale arbeiderklassen den virkelige styrken som er i stand til å forsvare Chelsea Manning og Julian Assange.

Dokumentene tilgjengeliggjort fra Manning til WikiLeaks inkluderte mer enn 250 000 diplomatmeldinger fra utenriksdeprtementet som bidro til å drive frem en rekke arbeiderklasseopprør over hele verden, som begynte med opprøret i 2010 og 2011 i Tunisia.

Disse protestene spredte seg gjennom mye av den arabiske verden og veltet regimene til den tunisiske sterke mann Ben Ali og den egyptiske diktatoren Mubarak. Amerikanske lærere og offentligsektorarbeidere som protesterte mot nedskjæringer for utdanning og angrep på deres pensjoner i USA, bar plakater med slagordet «Walk like an Egyptian» (‘Gå som en egypter’).

[O. anm.: referanser til samtidige hendelser i Egypt og til the Bangles’ hit med samme tittel, med relevante tekststrofer: ‘If they move too quick (oh whey oh), They're falling down like a domino.’]

Heroiske individer som Chelsea Manning, Julian Assange og Edward Snowden kan ikke alene bekjempe staten, med dens enorme undertrykkelsesapparat. Deres kamper er avhengige av utviklingen av den sosiale bevegelsen av arbeiderklassen, som forstår at dens kamp for sosial likhet er uadskillelig fra forsvaret av demokratiske rettigheter.

Julian Assange og Chelsea Manning er klassekrigsfanger. De er fengslet fordi de økonomiske oligarkiene som dominerer USA og hele verden, ser deres innsats for å informere offentligheten om statsforbrytelser og konspirasjoner som en eksistensiell trussel mot deres fortsatte styre.

Fengslingen av Manning har foranlediget ramaskrik blant arbeidere og unge mennesker over hele verden.

Nå i helgen deltok hundrevis av mennesker i en demonstrasjonssamling i Melbourne i Australia organisert av Socialist Equality Party, med krav om frihet for Manning og Assange, med tusenvis flere fra hele verden som fulgte live-stream-kringkastingen av arrangementet. Dette etterfulgte en SEP-demonstrasjonssamling forrige helg i Sydney, som også trakk et betydelig publikum og som inkluderte taler av de anerkjente journalistene John Pilger og Joe Lauria, såvel som borgerrettighetslederen Stuart Rees.

SEPs nasjonalsekretær James Cogan, som talte på Sydney-demonstrasjonen, advarte for at Trump-administrasjonens forfølgelse av Assange i bunn og grunn er en essensiell komponent av et internasjonalt angrep på demokratiske rettigheter, og en forflytning i retning av diktatur fra alle kapitaliststyringsklassene over hele verden. Dette ble bekreftet bare dager senere av fengslingen av Manning.

Disse demonstrasjonssamlingene ble organisert ut fra det perspektivet at kampen til forsvar for demokratiske rettigheter må baseres på mobiliseringen av arbeiderklassen. Demonstrasjonen i Melbourne fikk opplest en støtteuttalelse fra lærere i Oakland i California.

Samtidig med en ekspanderende global streikebølge, fra USA til Latin-Amerika, Europa, Nord-Afrika og Asia, må arbeidere ta opp forsvaret av demokratiske rettigheter, inkludert og helt sentralt kravet om løslatelse av Chelsea Manning, Julian Assange og alle andre klassekrigsfanger.

Denne kampen må tilknyttes kampen mot krig og sosial ulikhet og kilden som er kapitalistsystemet.

Socialist Equality Party (USA) spiller en ledende rolle i organiseringen av motstand mot fengslingen av Chelsea Manning, som er uløselig knyttet til kampen for å forsvare Julian Assange. I dag annonserer vi offentlige møter og samlinger over hele USA for å kreve hennes frihet.

Vi oppfordrer alle våre amerikanske lesere: Bli med i kampen for å frigjøre Chelsea Manning og Julian Assange ved å delta på møter eller demonstrasjonssamlinger i ditt område!

Andre Damon