Amerikanske studier: Mer lidelse brakt deg av Big Pharma

Skarp økning av fentanyl-overdosedødsfall, rasjonering med reseptbelagte medisiner på grunn av kostnadene

Av Kate Randall
23 March 2019

Det går sjelden ei uke uten publiseringen av en vesentlig studie som dokumenterer elendigheten sluppet løs på amerikanere av den amerikanske farmasøytiske industrien i dens grådige profittjakt.

Tidligere denne måneden fant en studie som analyserte data fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) [Sentre for sykdomskontroll og forebygging] at i 2017 døde mer enn 150 000 amerikanere av alkohol- og narkotikaforårsakede dødsfall og selvmord, det høyeste antallet noensinne registrert.

Den største faktoren i dette sjokkerende antallet «dødsfall av fortvilelse» [engelsk tekst] var rusmiddeloverdoser, spesielt av syntetiske opioider [opiumbaserte preparater] som fentanyl. Mens ulovlig produsert fentanyl og tilsvarende stoffer nå er ansvarlig for et økende antall fatale overdoser, ligger ansvaret for den stigende raten for opioidavhengighet hos Big Pharma [farmasøytisk industri], som har oversvømmet nabolag over hele landet med reseptbelagte opioider, fullt ut klar over preparatenes vanedannende og potensielt fatale egenskaper.

En rettsprosess i Boston som begynte i januar hørte vitnesbyrd om hvordan direktører for Insys Therapeutics [engelsk tekst] pushet reseptbelagt narkotika ved å bestikke leger til å skrive ut resepter på en vanedannende fentanylnesespray.

Også i januar ble deler av et søksmål ført av staten Massachusetts publisert, som hevder at en av grunnleggerne av Purdue Pharma, som utviklet OxyContin, i 1996 uttalte om det smertestillende opioidpreparatets debut, at det «ville bli etterfulgt av en storm av resepter som vil begrave konkurransen». Dr. Richard Sackler, fra eierfamilien som utviklet OxyContin, skrev den gangen at de ville pushe stoffet ved å bakvaske deres avhengige ofre. «De er de skyldige og de er problemet,» stod det i e-posten. «De er hensynsløse kriminelle.»

2011–2016: Fentanyl-overdosedødsfall til himmels

En studie utgitt på torsdag av CDCs Nasjonalsenter for helsestatistikk (NCHS) bød mer dystre detaljer om overdosedødsfall av fentanyl. I årene 2011 og 2012 var fentanyl medvirkende i omtrent 1 600 overdosedødsfall i USA, begge år. Fra 2012 til 2014 ble fentanyl-relaterte dødsfall mer enn fordoblet hvert år. Innen 2016 hadde dødsfallene som tilskrives fentanyl skutt til himmels, til mer enn 18 335, en ti-dobling avtallene for 2011 og 2012.

Mens forskere fant eksponensielle økninger i dødelige fentanyl-overdoser blant alle aldersgrupper, var den største gjennomsnittlige årlige prosentendringen blant unge voksne i aldersgruppene fra 25 til 34 og fra 15 til 24 år. Menn dør av opioid-overdoser med nesten tre ganger hyppigheten for kvinner. Overdosedødsfall øker også raskere blant svarte og latinos.

Fentanyl kan være 50 ganger kraftigere enn heroin. Det kan stenge ned pustingen på mindre enn ett minutt. Stoffet har høyere sannsynlig for å forårsake overdosering enn heroin, på grunn av styrken, og også fordi rusfornemmelsen forsvinner raskere enn med heroin, hvilket betyr at narkotikabrukere kan injisere det oftere, og dermed øke risikoen for overdosering.

New England statene – Connecticut, Maine, New Hampshire, Rhode Island og Vermont – så den største økningen av fentanyl-overdosedødsfall, med en økning på 102,2 prosent per år fra 2011 til 2016. Dette i motsetning til regionen som omfatter Arizona, California, Hawaii og Nevada, som så en svært liten årlig økning. Selv om forskerne ikke hadde en håndfast forklaring på disse geografiske forskjellene, er én teori at det er lettere å blande noen få hvite fentanylkrystaller inn i det pulveriserte heroinet, som er mer populært i den østlige delen av landet.

Nye reseptbelagte ADHD-medisiner kan forårsake psykose

I New England Journal of Medicine ble det på onsdag publisert en studie som viser at visse medisiner som brukes til å behandle ADHD hos tenåringer og unge voksne, med større sannsynlig kan forårsake psykose, inkludert symptomer som paranoia, hallusinasjoner, vrangforestillinger og at brukere hører stemmer.

Forskere fant at pasienter i alderen fra 13 til 25 som nylig hadde blitt medikamentet med amfetaminer, som Adderall og Vyvanse, hadde større sannsynlighet for å utvikle psykose enn de som ble medikamentert med metylphenidater, som Ritalin og Concerta.

Raten av psykose med begge klasser av medisin er relativt sjelden, og forekommer hos én av 660, ifølge forskere. CDC anslår imidlertid at 11 prosent av amerikanske barn i alderen 4 til 17 er diagnostisert med ADHD, noe som gjør det potensielle antallet pasienter svært stort. Mens undersøkelsens funn bare viste forholdet mellom nylig foreskrevne medisiner og psykose, så utgjør dette med over 3,5 millioner barn som for tiden tar et ADHD-legemiddel, fortsatt titusenvis av pasienter som er i fare hvert år.

Ifølge data fra IMS Health økte antallet amerikanske resepter for behandling av ADHD fra 67,4 millioner i 2010 til 87,5 millioner i 2015. Salgsvolumet av ADHD-medisiner steg fra $ 7,9 til $ 11,2 milliarder [NOK 67,4 til 95,6 milliarder] i samme periode, en økning på mer enn 40 prosent.

Legene foreskriver også disse preparatene ‘off-label’ [ikke bokført] for de som ikke har en ADHD-diagnose. Ikke-medisinsk bruk av ADHD-medisiner på ‘college campuses’ eksploderer, med studenter som får tak i medisinene fra venner eller familie som har resept, ved selv å anskaffe seg resept ved å hevde at de har ADHD, eller fra skolekamerater som selger sine resepter.

I disse tilfellene profitterer selskapene som selger stoffene – deriblant Shire og Teva – av bruken av «studiemedisiner» på høyskoler og universiteter over hele landet. Studenter som hanskes med kjivingen etter karakterer under press med studentgjeld, jobber i tillegg til å studere, og som konkurrerer om avtagende jobbmuligheter etter eksamen, anvender stoffene for å bistå dem med stormpugging for toppeksamener.

Medisinprodusentene bestreber seg alltid på å øke sine produkters appell, gjennom målrettet forbrukerannonsering og andre midler. I 2016 godkjente FDA [Food and Drug Administration] Adzenys, en frukt-smaksatt film fra Neos Therapeutics som oppløses i munnen. Både bærbarheten og den praktiske og smakfulle leveransen øker risikoen for misbruk av det potensielt vanedannende stoffet, for ikke å snakke om faren for psykose, som dokumentert i studien publisert i NEJM.

En tredjedel av voksne uten helseforsikring tar ikke medikamenter som foreskrevet på grunn av kostnadene

Et NCHC Data Brief publisert i senterets mars-2019-utgave undersøkte strategiene anvendt av voksne i alderen fra 18 til 64 for å redusere kostnadene for reseptbelagte medisiner. I 2017 var sannsynligheten større for at de som ikke var helseforsikret gikk til tiltak for å redusere kostnadene, enn de enten med privatforsikring eller Medicaid.

For å redusere byrden av medisinprisene som skyter til himmels spurte uforsikrede sine leger om å foreskrive en billigere medisinering, de brukte «alternative terapier» for å håndtere sine anliggender, eller de tok ikke medisinen som foreskrevet. Mer enn 33 prosent av uforsikrede voksne tok ikke medisinene som foreskrevet av legen, ved enten ikke å kjøpe reseptbelagte medisiner, de delte dosene eller de spredte dem ut.

De som lever under 400-prosent-linja relatert til den offisielle fattigdomsgrensa – om lag $ 65 000 for en to-personers husstand [NOK 555 000] – har større sannsynlighet for å være uten helseforsikring. Med 12 prosent av voksne i alderen 18 til 64 uten helseforsikring, unnlater millioner av amerikanere å ta sine foreskrevne reseptbelagte legemidler på grunn av kostnadene, og det truer deres helse, og potensielt deres liv. Dette er ytterligere en demonstrasjon av det amerikanske profittdrevne helsevesenets inkompatibilitet, som setter Big-Pharma-direktørenes kontantstrømmer over befolkningens velvære, og særlig de mest sårbares.