Chelsea Manning holdt i isolat i mer enn to uker

Av Kevin Reed
26 March 2019

World Socialist Web Site og Socialist Equality Party (SEP) spiller en ledende rolle i organiseringen av motstand mot fengslingen av Chelsea Manning og rettsforfølgelsen av WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange. Møter og samlinger er planlagt for tirsdag den 26. mars ved San Diego State University og Northern Virginia Community College. Klikk her for nærmere informasjon.

På lørdag ettermiddag publiserte Støttekomitéen for Chelsea Manning en pressemelding der det ble rapportert at hun har vært utsatt for isolasjon siden hun ble fengslet den 8. mars i Truesdale Adult Detention Center i Alexandria, Virginia.

Manning ble fengslet for mer enn to uker siden av dommeren Claude Hilton i US Eastern District Court of Virginia, på anklage om forakt for retten for å ha nektet å vitne for en storjury opprettet med det formål å konstruere falske anklager mot WikiLeaks-redaktøren Julian Assange. WikiLeaks-grunnleggeren og -utgiveren har selv levd under ekstremt isolerende betingelser i den ekvadorianske ambassaden i London siden 2012, under innvilget asyl.

Chelsea Manning

Den ondsinnede fengslingen av Manning i isolat er et forsøk fra den amerikanske distriktsdomstolen på å tvinge henne til å vitne for den hemmelige storjuryen som utarbeider tiltale mot Assange. Det må også sees som et tiltak for å utmåle ytterligere gjengjeldelse mot Manning for modig å ha eksponert amerikanske krigsforbrytelser i Midtøsten.

I 2010 lekket Manning dokumenter som avslørte utallige krigsforbrytelser i Irak og Afghanistan til WikiLeaks, blant annet den nå beryktede «Collateral Murder»-videoen [‘Følgeskade-mord’] som viser et amerikansk krigshelikopterangrep i Bagdad som drepte 16 sivile, deriblant to Reuters-journalister. Manning ble arrestert av militæret i 2010, under Obama-administrasjonen, og var utsatt for år med fengsel og innesperring i isolat. Etter en rettssak ble hun dømt til 35 år i militærfengsel, som hun avtjente syv år av før hennes straff ble omgjort av Obama i 2017.

Støttekomitéen fordømmer de siste tiltakene mot Manning som tortur, og krever at den modige varsleren umiddelbart blir løslatt fra isolat. En del av uttalelsen sier: «Siden hennes ankomst til Truesdale den 8. mars har Chelsea vært holdt under administrativ segregering, eller ‘adseg’, et begrep som er designet for å høres mindre grusomt ut enn ‘isolat’. Men Chelsea har vært holdt i sin celle for 22 timer av dagen.»

«Chelsea kan ikke være ute av cella si mens andre fanger er ute, så hun får ikke snakke med andre mennesker, eller besøke jussbiblioteket, og hun har ingen tilgang til bøker eller lesemateriale. Hun har ikke vært utendørs på 16 dager. Hun har tillatelse til gjøre telefonanrop og bevege seg utenfor si celle mellom kl. 01:00 og 03:00.»

Fengselsansatte har hevdet at høyprofilerte fanger holdes i «adseg» for deres egen beskyttelse, og Dana Lawhorne, sheriff i Alexandria, Virginia fortalte en CNN-reporter at påstand om tortur «ikke var nøyaktig», og at det er «urettferdig å hevde at det er en ‘konspirasjon’ av noe slag.»

Støttekomitéen for Manning påpeker imidlertid at hennes innesperring i mer enn 15 dager faktisk utgjør «langvarig isolat». Komitéens online-pressemelding tilbyr ei lenke til et dokument kalt «Ei Kildebok om Isolert Innesperring» av Juan E. Méndez, FNs spesialrapportør om tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling, som underbygger både deres påstand om tortur og langvarig isolert innesperring.

Hadde det ikke vært for den modige holdningen Manning inntok, ville sannsynligvis ikke eksistensen av storjuryen og sannsynligheten for amerikanske anklager mot Assange vært kjent for verden. Den brutale behandlingen av Manning og den hemmelige rettssaken mot Assange fremkommer nettopp nå av åpenbare årsaker.

Et vesentlig premiss for spesialrådgiver Robert Muellers granskning – som akkurat har avlevert sin fulle rapport til det amerikanske justisdepartementet – avhenger av den ubelagte påstanden om at den russiske regjeringen datasnoket seg inn i DNCs e-post-servere og avleverte uthentet e-postinnhold til Julian Assange og WikiLeaks før det amerikanske valget i 2016.

Assange har gjentatte ganger benektet denne forklaringen på hvordan DNC-meldingene ble tilgjengeliggjort for WikiLeaks. Publiseringen av disse e-postmeldingene – spesielt de fra Clintons kampanjeformann John Podesta – én måned før 2016-valget, avslørte dybden av det politiske komplottet innen Det demokratiske partiet mot kandidaturet til Bernie Sanders, såvel som den smiskete relasjonen mellom Hillary Clinton og Wall-Street-oligarkiet.

Bekymringer for hvordan isolatinnesperringen vil påvirke Mannings helse er veldig reelle. Støttekomitéens presseerklæring hevder imidlertid med besluttsomhet at «Chelsea er en prinsippiell person, og hun har gjort det klart at mens denne typen behandling vil skade henne, og så godt som helt sikkert vil etterlate arr, så vil det aldri få henne til å forandre son oppfatning om å samarbeide med storjuryen.»

Som eksponert i en juridisk innvending innmeldt av hennes advokater, der de opponerer mot hennes stevning for storjuryen, har Manning vært gjenstand for kontinuerlig trakassering og ulovlig elektronisk overvåking siden hennes straff ble omgjort den 17. januar 2017, og hun forlot USAs Disciplinary Barracks at Fort Leavenworth [Disiplinerings-brakkene ved F.L.]. Manning er anerkjent over hele verden som en soldat som sto opp mot, og eksponerte de hemmelige operasjonene til det mest kriminelle foretaket verden noensinne har kjent, det amerikanske militæret.

Arbeidere, studenter og unge mennesker må fortsette innsatsen for å kreve Mannings løslatels fra fengsel for å ha nektet å overholde en stevning som bryter med hennes rettigheter i henhold til den amerikanske fortaningens første og femte endringstillegg, og som er et blatant misbruk av storjuryprosessen.