Forsvar Julian Assange

Av Erklæring fra Socialist Equality Party (Australia)
8 April 2019

Socialist Equality Party (Australia) fordømmer de opptrappede forberedelsene til å utvise Julian Assange fra Ecuadors London-ambassade og tvinge ham over i det britiske politiets forvaring. WikiLeaks rapporterte på fredag at de hadde mottatt informasjon fra en kilde i Ecuador om at Assanges utkastelse fra bygningen der han søkte asyl i 2012, ville skje «innen timer eller dager».

Assange har ikke begått noen forbrytelse. Han har vært offer for en illegal USA-ledet konspirasjon med siktemål å frata ham hans demokratiske rettigheter og bringe ham til taushet. Regjeringer forfølger den høyst prinsippfaste journalisten på grunn av hans avgjørende rolle i WikiLeaks’ historiske eksponeringer av krigsforbrytelser, diplomatiske intriger og masseovervåkningsoperasjoner.

Dersom han blir utvist fra ambassaden vil Assange straks bli anholdt av britiske myndigheter på oppblåste kausjonsanklager. Den eneste hensikten med en britisk internering av Assange ville være å tilrettelegge for en utleveringsprosess til USA, der han sannsynligvis ville stå overfor falske spionasje- eller konspirasjonsanklager, på grunnlag av WikiLeaks’ lovlige publiseringsaktiviteter, som har en potensiell strafferamme på livstidsfengsel eller dødstraff.

Den juridiske perversjonen i det som blir forberedt har blitt demonstrert av Trump-administrasjonens fengsling av Chelsea Manning, den modige varsleren som lekket den amerikanske hærens Irak- og Afghanistan-krigslogger og hundretusenvis av diplomatmeldinger til WikiLeaks i 2010.

Mannings fengsling, i et desperat forsøk på å tvinge henne til å avgi menedvitnesbyrd mot WikiLeaks-grunnleggeren, indikerer at den amerikanske saken mot Assange ikke tåler seriøs juridisk granskning. Manning har, med enormt mot og med stor personlig oppofrelse, nektet å bøye seg for denne juridiske perversjonen.

Assanges situasjon er en tiltale av påfølgende australske regjeringer og alle parlamentspartier. Fra det begynte med den Greens-støttede Labor-regjeringen til Julia Gillard, har ingen regjering tatt ett eneste skritt for å beskytte Assange, en australsk statsborger. Derimot har de aktivt deltatt i Washingtons ulovlige kampanje mot ham.

En rekke organisasjoner, inkludert foretaksmediene, De grønne, fagforeningene og pseudo-venstre, som en gang hyllet WikiLeaks-grunnleggeren som en helt, har snudd ham ryggen, samtidig som de stiller på rekke bak det økende pådrivet i retning krig og autoritært styre.

SEP vil stille kandidater i det kommende føderale 2019-valget. Sentralt for vår valgkamp vil være SEPs forsvar for den demokratiske retten til frie ytringer, friheten for tilgang til informasjon og vår motstand mot enhver regjerings- og mediesensur.

Vi oppfordrer innstendig alle arbeidere, studenter og unge mennesker som er enige i disse prinsippene om å bli med SEP i vårt krav om at Morrison-regjeringen straks oppfyller sitt ubestridelige ansvar for å beskytte Assange, en australsk statsborger og journalist.

Den australske regjeringen må bruke sitt juridiske skjønn og sine diplomatiske fullmakter til å tvinge den britiske regjeringen til å la ham forlate Storbritannia og returnere til Australia, med en transparent garanti mot utlevering til USA.