SEP (Australia) fordømmer arresteringen av Julian Assange

Av SEPs Politiske komité
12 April 2019

Socialist Equality Party (Australia) fordømmer på det sterkeste den ekvadorianske regjeringens beslutning om å avslutte det politiske asylet for Wikileaks-utgiveren Julian Assange, ved bokstavelig talt å åpne døra for britisk politi for at de kunne arrestere ham.

Storbritannia holder Assange på oppblåste kausjonsanklager, og på en utleveringsanmodning fra Trump-administrasjonen som søker å få påtalt ham for hans rolle i Wikileaks’ lovlige publiseringsaktiviteter.

Påstanden fra Ecuadors president Lenín Moreno om at Assange gjentatte ganger har brutt «internasjonale konvensjoner og dagliglivsprotokoller» er gjennomskuelige løgner. Beslutningen om å overlate Assange til britiske myndigheter, som baner vei for utlevering til USA, er et fundamentalt brudd på folkeretten og de demokratiske rettighetene. Moreno og hans regjering står fordømt for historien som nikkedukker for amerikansk og britisk imperialisme.

Assange er nå i alvorlig fare. Trump-administrasjonen presser på for utlevering til USA, der han blir tiltalt for oppdiktede anklager og står overfor en lang fengselsperiode, eller til og med dødsstraff. Assanges eneste «forbrytelse» har vært å eksponere for verden krigsforbrytelser og diplomatiske intriger begått av amerikansk imperialisme.

USA er i sentrum av en stor internasjonal konspirasjon for å få brakt Assange og Wikileaks til taushet. Det faktum at Washington har brukt enorme ressurser for å få lagt sine hender på ett enkelt individ, er en advarsel om at det ikke bare er besatt av å kreve hevn, men også forsøker å undertrykke enhver uavhengig stemme der de forbereder nye forbrytelser.

SEP oppfordrer arbeidere og unge mennesker rundt om i verden til å iverksette tiltak med krav om at den britiske regjeringen straks løslater Wikileaks-utgiveren. Forsvaret for Julian Assange er knyttet opp med den bredere kampen for å forsvare arbeiderklassens demokratiske og sosiale rettigheter, og motsette seg det USA-ledede pådrivet til krig.

Den australske utenriksministeren Marise Payne har kommet med en fullstendig bedragersk uttalelse der hun erklærer sin tillit til det britiske politiet og rettssystemet. Regjeringer, både Labor og Koalisjonen, har overtrådt sitt ansvar for å gi den juridiske assistansen som Assange har rett til som australsk statsborger. Holdningen til dem alle ble oppsummert av dengang Labor-statsminister Julia Gillard, som offentlig brennmerket Wikileaks som en kriminell organisasjon.

SEP krever at den australske regjeringen avslutter sitt samarbeid med Trump-administrasjonen for å få halt Assange inn for amerikanske domstoler. Vi arrangerer demonstrasjonssamlinger fredag den 12. april kl. 13:00 på Martin Place Amphitheatre i Sydney, og kl. 16:00 utenfor Victorian state library i Melbourne, for å kreve at den australske regjeringen treffer umiddelbare tiltak for å forsvare Assange. Vi appellerer til alle arbeidere, unge mennesker og forsvarere av demokratiske rettigheter til å delta.