Westminster Magistrates Court

Tidligere britisk ambassadør Craig Murray fordømmer arrestering og domfelling av Julian Assange

Av vår reporter
13 April 2019

Supportere av WikiLeaks-utgiver Julian Assange samlet seg til hans forsvar utenfor Westminster Magistrates domstolen i sentrale London. Assange ble fremstilt for retten på torsdag ettermiddag etter at han ble arrestert og slept fra sitt politiske asyltilhold i den ekvadorianske ambassaden i London.

Dommer Michael Snow fant Assange skyldig i anklagene om brudd på kausjonsbetingelsene som dateres tilbake til 2012, og beordret ham til fremstilling for Southwark Crown Court på en ikke angitt dato. Han kan få en dom på 12 måneder.

Supportere av WikiLeaks krever at Storbritannias regjering avviser amerikanske krav om Assanges utlevering.

Protest utenfor Assange-rettssaken ved Westminster Magistrates Court

Den britiske regjeringen har bekreftet at Assange ble arrestert på vegne av amerikanske politimyndigheter. USA har tiltalt Assange for datakriminalitet over dokumenter publisert av WikiLeaks. Dersom Assange blir utlevert til USA vil han utvilsomt stå overfor mer alvorlige anklager under spionasjeloven [Espionage Act], potensielt med livstid i fengsel eller dødsstraff.

Under en kort høring ga Judge Snow stemme til statsvendettaen mot Assange, der han angrep den prisbelønte journalisten som en «narcissist» og ba ham å «dra over USA», sa «kom deg videre med livet ditt», og beskrev som «latterlig» hans påstand om at han ikke hadde fått en rettferdig høring.

Blant Assange-tilhengerne utenfor retten var den tidligere britiske diplomaten, varsleren og menneskerettighetsaktivisten Craig Murray. Murray, en lengetidig supporter og venn av Assange, snakket med World Socialist Web Site etter å ha vært inne og overvært saksprosedyren i retten.

***

Det vi har sett i dag er ekstraordinært. Det er utrolig at du kan bli slept ut av et sted av bevæpnet politiet og innen tre timer bli fremstilt for en dommer og funnet skyldig i en forbrytelse som innebærer en alvorlig fengselsstraff. Det var ingen jury og ingen sjanse til å mønstre et forsvarlig forsvar, enn si få en rettmessig høring.

Det er klart at dommeren var ekstremt forutinntatt. Det var en veldig kort høring her i dag, og han kan ikke på noen måte i løpet av den tiden ha dannet seg sin vurdering av at Julian Assange er en ‘narcissistisk personlighet’.

Craig Murray

Det viser tydelig at han må ha formet sin vurdering fra det han hadde lest i mediene før han i det hele tatt kom inn i retten. Den dommen kunne ikke på noen måte ha blitt dannet i løpet av de få minuttene i retten. Det er seriøse grunner til å reise spørsmål om dommer Snow og om den juridiske kvaliteten som har gått for seg her. Det er et tilfelle av ekstreme fordommer. Det er ingen mulighet for at noen som helst kan kalle det som har skjedd en rettmessig rettssak.

Julian Assange har levert en viktig tjeneste. Det er ingen bevis for at noens liv er i fare. Hvis det hadde vært tilfelle, da ville vi ha vært fortalt om det nå.

Så er det den virkelig avskyelige oppførselen til Ecuadors forferdelige president Moreno. Han har ikke bare bært vann for USA og Storbritannia, men han solgte Julian.

En god ting, hvis man si det sånn, som har kommet ut av dette er at nå snakker vi om utlevering. Vi kan nå se hva alt dette egentlig handler om. Det handler om pressefrihet, om at Julian blir anklaget for å ha publisert avsløringene utført av Chelsea Manning. Fra dag én har dette handlet om USA som ønsker å låse inne Julian for Chelsea-Manning-lekkasjen, som avslørte alvorlige amerikanske krigsforbrytelser i Afghanistan og Irak.

Hele den svensk saken har vært et narrespill. Det har hele tiden dreid seg om hvorvidt en journalist burde straffes for å ha publisert lekkede dokumenter som viser en regjering som strider mot folkeretten.

Jeg håper, kanskje er det forgjeves, at mediekommentatorer av en viss liberal disposisjon nå vil innse at dette er en fundamental trussel mot pressefriheten. Hvis hvem som helst som publiserer et amerikansk lekket dokument, uansett hvor i verden de er, kan bli slept til USA og fengslet, da vil den amerikanske regjeringen ha straffefrihet for sine forbrytelser for alltid. Alle journalister må avklare hvor de står i denne grunnleggende prøven for mediefrihet.