Hvorfor forsvaret av Julain Assange er nødvendig for alle arbeidere

Av Styringskomitéen for Koalisjonen av grunnplankomitéer
19 April 2019

Følgende uttalelse til forsvar for Julian Assange ble utstedt av Styringskomitéen for Koalisjonen av grunnplankomitéer.

Vi oppfordrer alle arbeidere til å kreve og slåss for WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assanges umiddelbare frihet.

Assange ble brutalt pågrepet i den ekvadorianske ambassaden i Storbritannia, der han hadde søkt tilflukt i mer enn sju år. Han står nå overfor faren for å bli overført til USA, der han kan bli fengslet på ubestemt tid, torturert i isolatfengsel eller til og med gitt dødsstraff på falske anklager om spionasje.

Angrepet på Assange er et angrep hele arbeiderklassen! Han trenger vår støtte!

Assange er ikke en kriminell, men en helt. Han har blitt jaktet og forfulgt for å ha avslørt krigsforbrytelser, inkludert amerikanske militærstyrkers nedslakting av uskyldige sivile i Irak og Afghanistan. De virkelige kriminelle er de som lanserte disse krigene, deriblant George W. Bush, Dick Cheney og ledende politiske figurer i både Det demokratiske og Det republikanske partiet.

Ingen har blitt stilt til ansvar for kriger som har ført til minst én million irakeres og afghaneres død. Likevel er det Julian Assange og den tidligere amerikanske US-Army-etterretningsanalytikeren Chelsea Manning som er i fengsel for å ha fortalt sannheten!

Målene med regjeringens vendetta er ikke bare Assange, Manning og NSA-varsleren Edward Snowden. Også i siktene er de hundrevis av millioner av arbeidere og unge mennesker i USA og rundt om i verden som har blitt vekket av WikiLeaks eksponeringer og som er fast bestemt på å få vite sannheten.

Assange er en klassekrigsfange. Den styrende kapitalisteliten står overfor et stigende tidevann av sosial uro, fra lærernes streiker i USA og Polen og maquiladora-sweatshop-arbeidernes opprør i Mexico, til De gule vestenes protester i Frankrike og de revolusjonære opprørene i Algerie og Sudan.

De rike skjelver i buksene. De vet at deres krav om endeløse innrømmelser, større sosial ulikhet og mer krig møter opposisjon fra det store flertallet. De vet at deres medier er diskrediterte. De vet at deres politikere er hatet.

Derfor reagerer de med stadig mer autoritære metoder for å forsvare sin rikdom og sin makt. Ytringsfriheten, pressefriheten og forsamlingsfriheten er alle under angrep overalt.

President Macron i Frankrike har utplassert tropper mot demonstranter. På Sri Lanka implementerer regjeringen «antiterror»-lover mot sine politiske motstandere. I USA, Tyskland og andre land mobiliseres militære og fascistiske krefter mot innvandrere og flyktninger.

Dette har alltid vært formålet med falske anklager og statsundertrykking av politiske motstandere. For hundre år siden, den 13. april 1919, ble den berømte sosialisten og arbeiderorganisatoren Eugene Debs kastet i fengsel for å ha brutt spionasjeloven fra 1917, den samme antidemokratiske loven som Trump og demokratene nå planlegger å anvende mot Assange.

Debs forbrytelse var at han holdt en tale i Kanton, Ohio der han opponerte mot president Wilsons planer om å ta USA inn i Den første verdenskrigen. Debs sa at mens krigen ville tjene interessene til «Wall-Street-overklassen», ville det være «arbeiderklassen som spiller sitt blod og besørger likene», selv om den ikke fikk «noe å si hverken om å erklære krigen, eller slutte fred».

Debs sa at disse «autokratene, disse tyrannene, disse rød-hendte ranerne og morderne» ble kalt «patrioter», mens «mennene som hadde motet til å stå ansikt til ansikt med dem, uttrykke sannheten, og slåss for deres utbyttede ofre – de er de illojale og forræderne.»

Alle arbeidere har en enorm egeninteresse i å forsvare Assange. Forsøket på å kjøre ham i fengsel eller det som verre er, sammenfaller med innsatsen for å sensurere opposisjonelle stemmer på internett, inkludert World Socialist Web Site, og promotere kun statsstøttede nyhetskilder som New York Times og Washington Post.

Demokraterne har pushet løgnen om at Assange samspilte med russerne for å beseire Hillary Clinton i 2016-presidentvalget. Dette gjøres for å etikettere alle motstandere av den amerikanske regjeringen som «russiske agenter» og for å slå ned på sosialmedier, som arbeidere stoler på for å kommunisere og koordinere sine kamper, inkludert bølgen av lærerstreiker over de siste 14 månedene.

Ved å gjøre et brutalt eksempel av Assange tror Trump-administrasjonen og demokratene at de kan kneble og bringe alle motstandere av krig, diktatur og sosial ulikhet til taushet. De ønsker å frata arbeidere den kunnskapen de trenger for å organisere motstand og få en slutt på sin undertrykkelse. Vel, arbeiderne vil ha sitt å si om den saken!

Styringskomitéen for Koalisjonen av grunnplankomitéer, som består av bilarbeidere, lærere, logistikk- og andre arbeidere fra hele landet, ble etablert i fjor for å fronte kampen for å bygge nye klassekamporganisasjoner uavhengige av de korrupte fagforeningene. Vi kjemper for å forene alle arbeidere mot angrepene på arbeidsplasser og levestandarder, og for å opponere mot innstrammingene og den sosiale ulikheten som kapitalismen produserer.

Demokrati er ikke bare viktig for at arbeidere kan slåss for sine sosiale rettigheter, men arbeidernes årvåkenhet er i siste instans den avgjørende faktor for demokratiets overlevelse. Arbeidere må si med én felles stemme at demokratiske rettigheter er udiskutable!

Vi oppfordrer arbeidere til å ta stilling og bli med i den internasjonale kampanjen som krever umiddelbar løslatelse av Julian Assange og Chelsea Manning.