En protesterende ved fengslingen av Assange: «Det var en erklæring om en lovløs stat»

Av vår reporter
3 May 2019

Dusinvis av supportere for WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange protesterte utenfor Southwark Crown Court på onsdag, der han fikk opplest en dom på 50-ukers-fengsling for overtredelse av kausjonsbetingelser, i en hevngjerrig rettsbeslutning av dommeren Deborah Taylor.

Blant de som protesterte var supportere fra Julian Assange Defense Committee, London-innbyggere og tilreisende fra flere europeiske land.

På hjemmelagde plakater og bannere sto det: «Assanges frihet er vår frihet», «Løslat Julian Assange: Fengsle krigsforbryterne», «Hender Vekk fra Assange», «Løslat Julian Assange – Nobels-Fredspris-kandidaten» og «Ingen Utlevering: Løslat Julian Assange».

Supportere for Julian Assange og WikiLeaks protesterer utenfor Southwark court

Opprop som ble sunget som talekor lød: «Én beslutning – Ingen Utlevering!» «Løslat, løslat Julian Assange!» «USA, Storbritannia – Hendene Vekk fra Assange» og «Moreno er Korrupt!»

Rettet mot den ansamlede mediehopen sang talekoret: «Gjør jobb deres, fortell sannheten!»

Kevin og Rachel er amerikanske statsborgere som reiste sammen fra Danmark for å støtte Assange.

«Vi fløy inn ved midnatt i går kveld. Vi fant ut at høringen hadde blitt fremskyndet, så vi hastet rett over,» sa Kevin.

«Han er en av de siste få journalistene i verden, og han beskytter folk som deler informasjon om korrupsjon. Det er så få steder vi kan gjøre det. Dere nevnte Guardian – de ble gitt alle disse dokumentene av Edward Snowden, og de forsvant. The Intercept, tror jeg det var, tok også bare ned alle de dokumentene som Snowden delte. Det finnes ingen offentlig historikk over de dokumentene lenger. Så mange journalistiske organer feiler oss akkurat nå.»

«Assange er en av de få som har gjort det mulig for alle andre – de vanlige menneskene – å kunne dele denne informasjonen med verden, og å tape dét er forferdelig. Jeg håper virkelig han blir løslatt, men jeg tror ikke det vil skje.»

Kevin

«Som amerikansk statsborger var Irak-krigsloggene min første eksponering for Julian Assange. Dengang sang demokraterne hans hyllest som en helt, for å ha avslørt krigsforbrytelser, og jeg trodde virkelig at dermed skulle alt som hadde skjedd – det falske valget av George W. Bush, alle de massive krigsforbrytelsene – at ting skulle snu på grunn av Assanges innsats. Men her er jeg nå, og hver gang han avslører noe, virker det som det bare blir verre, til tross for hans bestrebelser.»

Kevin kommenterte på den hemmelige storjuryen mot Assange, som ble iverksatt under Obama, ved å si: «Det spiller egentlig ingen rolle hvem som er ved embetet. Folk er så redde for Trump akkurat nå, men det er forbrytelsene fra George W. Bush, Obama som påbegynte den forseglede [grand-jury-] saken, og nå fortsetter de under Trump, og jeg tror at uansett hvem som vinner det kommende valget vil det bare fortsette. Derfor er jeg så livredd for den amerikanske utleveringen. Jeg mener virkelig at dersom han kommer i amerikanske hender, da vil han forsvinne eller bli dømt til hvem vet hvor lenge.»

Rachel sa: «WikiLeaks er internasjonalt, og har hjulpet hele verden rundt, jeg føler spesielt for USA. Med krigsloggene fant vi ut hvor innvaderende CIA-spioneringen var innen vårt land, som de ikke er ment å gjøre. Det har hjulpet meg til å forstå verden bedre, og politikken også.»

Rachel

Rachel, som er utdannet rådgiver, snakket om behandlingen Assange har vært utsatt for: «Selv før ambassaden var han under husarrest, så det er helt forferdelig. Og han har blitt berettiget. En av de første tingene han sa til sine advokater var: ‘Hva fortalte jeg dere.’»

Lucia forklarte: «Jeg kommer fra Barcelona, og jeg er her fordi jeg er virkelig opptatt av situasjonen og hva som skjer med Julian Assange. Jeg mener at han ikke skal behandles på denne måten. Han er en helt, og han gjør oss alle en stor tjeneste ved å avsløre sannheten. Men han blir behandlet som om han hadde begått de forbrytelsene han har avslørt.»

«Det er ikke noe demokratisk styre i dette samfunnet, som det fremgår av hvordan de plukket Assange ut av ambassaden. De sier at ingen er over loven, men det de gjør er ulovlig.»

«Det er en stor mediekampanje som prøver å bakvaske Julian, så det er mange folk som ikke vet hva de skal tro, på grunn av påstandene fra Sverige. Det er alle slags smålige ting som spres av Ecuador om hva han angivelig gjorde inne i ambassaden. Det er bare helt latterlig, målt opp mot betydningen av det han publiserte.»

Lucia

«Det er ingen opposisjon fra politikerne til alt dette. Det er en mangel på støtte, og jeg forstår ikke hvorfor. Dette er en av de største sakene globalt. Alle sammen frarøver de oss en stemme, alt, de sensurerer til og med sosialmedier. De vanlige mediene filtrerer alt. Det trengs noen radikale endringer.»

Jeff var blant de protesterende som var i stand til å lytte til saksgangen inne i retten. Han sa: «Dommen var forutsigbar, men ikke desto mindre sjokkerende, fordi advokaten som forsvarte Assange fremla helt detaljert hvordan han hadde en ekte frykt da han skippet kausjonen i 2012. Det var en-halv-time med advokaten som utbroderte alle de relevante detaljene og dommer [Deborah Taylor] responderte på dét med en forut-skrevet uttalelse som sa at dét Assange hadde gjort var en fornærmelse mot det britiske rettssystemet. Dommeren begrunnet hans manglende tillit til dette systemet her i dag.»

Angående dommerens erklæring om FN-rettsbeslutningen at Assange var vilkårlig frihetsberøvet av de britiske myndighetene siden 2010, ikke var bindende for hennes domsstol, sa Jeff: «Dét er en erklæring fra en lovløs stat ... Hvem tror hun disse FN-kommisjonene består av? De er juridiske eksperter, jurister. Jeg mener dette er helt usselt, og jeg mener at rollen hovedstrømsmediene spiller, og helt spesielt Guardian, men også BBC og alle de andre, har vært veldig slett.»

«Jeg hørte advokaten til Assange si at han frykter å bli overført til Guantanamo Bay, og at han frykter å måtte avtjene flere tiår i et amerikansk Supermax-anlegg. Han kan til og med forvente dødsstraff, dersom ekstraanklager legges til tiltalen i henhold til Spionasje-loven av 1917. Så, så rart som det enn høres ut, kan det bli til at en som ikke er amerikansk statsborger dømmes under Spionasje-loven for forræderi av USA.»

Spurt om responsen på dommen fra Assanges supportere i rettssalen, sa Jeff at de reagerte med åpen «forakt, spott og hån, og en fullstendig mangel på tiltro til vårt rettssystem. ... hvis rettferdigheten ikke viser seg å bli gjort gjeldende, da gjøres den ikke gjeldende. Assange var en de facto politisk fange i sju år, og nå er han en politisk fange, de jure.»

Diane Abbott, Labours skyggeinnenriksminister, kom med et «veldig åndfullt forsvar av Assange [med å erklære at han ikke måtte utleveres til USA], men vi har ikke sett noen trekk [fra Jeremy Corbyns lederskap] siden om å stå til forsvar for Assange, og mot hele denne utleveringsprosessen til USA». «Under press har de sagt at han har spørsmål å svare på i forhold til Sverige.»

«Jeg skulle gjerne sett at de gikk videre og motsatte seg den svenske saken. Hvis du leser [advokat] Geoffrey Robinsons memoarer, har han et kapittel om Assange som heter ‘Sverige og Ecuador.’ I det bryter han ned i detalj hvordan Assange ikke ville møte noen rettferdighet i Sverige. Han ville møte en hemmelig rettssak bak lukkede dører, og Sverige har en 100-prosent-etterlevelse når det gjelder utleveringsforespørsler fra USA. Den svenske saken er bare ytterligere et middel for å få Assange til Amerika.»

Jeff leste mange alternative nyhetskilder og motsatte seg løgnen fra den ekvadorianske presidenten Lenin Moreno om at «Assange mottar informasjon fra alle slags mennesker, men bare publiserer de mot sine fiender,» som helt falsk. «Han har utgitt tusenvis av dokumenter om Russland som har blitt brukt i rettssaker, om Kina, og dokumenterer som er pinlige for Assad-regimet i Syria.»