Stedsrapport: Protest utenfor Westminster Magistrates Court med krav om frihet for en alvorlig syk Julian Assange

Av våre reportere
1 June 2019

Rundt 100 personer demonstrerte utenfor Westminster Magistrates Court på torsdag morgen for å opponere mot USAs utleveringsprosedyrer rettet mot WikiLeaks-gründeren Julian Assange.

Torsdagens prosedyrehøring ville ha vært den første etter at det amerikanske justisdepartementet rettet 17 tilleggsanklager mot Assange under spionasjeloven, med en strafferamme på 175 år. Men høringen ble utsatt, der Assanges advokat Gareth Peirce bekrefter at hennes klient var for syk til å delta.

Assange har av fengselsmyndighetene blitt overført til sykehusavdelingen ved HM Prison Belmarsh og kunne ikke engang delta via videolink. Siden han ble illegalt pågrepet av politiet i den ekvadorianske ambassaden i London har Assange blitt holdt praktisk talt incommunicado i maksimalsikkerhetsfengselet. Han avtjener en 50-ukers dom, som ble sadistisk pålagt av domstolene for en mindre kausjonsovertredelse, i et anlegg som normalt er forbeholdt terrorister og personer som representerer organisert kriminalitet.

Protesterende utenfor rettssalen

I rettssalen fortalte Gareth Peirce dommeren Emma Arbuthnot at Assange «ikke var så bra». Men, ingenting skal tillates å stå i veien for det britiske rettsvesenet, som har forsverget seg på å tilrettelegge for Assanges utlevering. Arbuthnot kunngjorde at den neste høringen skulle finne sted den 12. juni, eller dagen før eller etter, enten i Belmarsh Magistrates Court, eller til og med i Belmarsh-fengselet.

Utenfor rettssalen gjorde Julian Assanges supportere deres tilstedeværelse bemerket med en besluttsom protest organisert av Julian Assange Defense Committee (JADC) og støttet av Socialist Equality Party (SEP). De ropte slagord, deriblant «USA, Storbritannia – Hendene vekk fra Assange!», «Det er bare en beslutning å ta – Ingen utlevering!» og «Å si sannheten er ikke en forbrytelse – Løslat Julian Assange».

På hjemmelagde plakater sto det blant annet: «Løslat Assange, Fengsle krigsforbryterne», «Løslat Julian Assange, Nominert for Nobels fredspris» og «Free Press, Free Assange». Bannere og plakater fra SEP krevde frihet for Assange og den fengslede varsleren Chelsea Manning.

Emmy Butlin fra JADC åpnet protestsamlingen med å fortelle de samlede: «Dommeren erkjente at Julian Assange ikke har vært frisk. Selvfølgelig er vi ekstremt opptatt av presserapporter om hans helse, og at han for øyeblikket er på sykeavdelingen i Belmarsh fengsel. Våre tanker og bønner er med ham.»

Gordon Dimmack taler til protesten

Butlin appellerte for et maksimalt oppmøte ved neste måneds høring og introduserte hver av de andre talerne.

Den uavhengige videobloggeren Gordon Dimmack leste høyt brevet han fikk fra Julian Assange i forrige uke, og fikk applaus da han refererte Assanges ord: «Inntil jeg er løslatt, må alle andre ta min plass.»

Chris Marsden krever frihet for Julian Assange

Chris Marsden, nasjonalsekretær for Socialist Equality Party (SEP) sa: «En juridisk avskyelighet fant sted i denne retten i dag. En uskyldig mann blir sporet over til USA for utlevering ... Julian Assange er desperat syk og er i en medisinsk avdeling i Belmarsh-fengselet. Ingenting vil stoppe den britiske statens brutalitet i dens bestrebelser for å kollaborere med USA for å få brakt Julian Assange til taushet. Dette må vi få stoppet. Måten å stoppe det på er å mobilisere arbeiderklassens massive kraft, for å få en slutt på denne perversjonen, denne forbrytelsen mot journalistikk, mot sannhet, i kampen mot krig.»

Marsden konkluderte: «Vi snakker for millioner over hele verden, som er forsvarere av Julian Assange, forsvarere av WikiLeaks og forsvarere av sannheten ... Alt avhenger av mobiliseringen av arbeidere og unge mennesker, mot etablissementet, mot hovedstrømsmediene, mot big-business-partiene og for en genuin massebevegelse mot krig, kolonialisme og undertrykking.»

Maxine Walker taler utenfor Westminster Magistrates Court

Maxine Walker fra JADC fortalte demonstrantene: «Vi er her i dag for å stå sammen med Julian Assange. Hva står vi for når vi står med ham? Vi står for sannhet, vi står for frihet, og vi står for demokrati. Og hva er det vi står imot? Vi står mot den imperialistiske krigsmaskina som har gjort alt i sin makt for å demonisere og knuse Julian Assange og WikiLeaks. Imperialistlandenes krigsmaskin og deres hemmelighold, deres løgner. Deres mord, deres tortur, deres utenomjuridiske overføringer [‘renditions’], deres kupp og deres kriger. Det er dét WikiLeaks avslørte for oss.»

«Vi har valgt side. Vi har valgt rettferdighetens side. Og tyrannene og psykopatene som styrer verden, gjør alt i deres makt for å knuse Julian Assange, for å få stengt ham inne fysisk og mentalt for alltid, for å få begravd ham og gitt et eksempel til andre mennesker om at dersom dere inntar den posisjonen som står for sannheten, da er dette det som vil skje med dere. Det er derfor denne kampen er så essensielt viktig.»

Da protestsamlingen ble avsluttet stilte demonstrantene seg på rekke mot Marylebone Road, der de holdt sine plakater og bannere høyt. Med stor trafikk i begge retninger svarte dusinvis av Londons buss-, lastebil- og taxisjåfører og passerende handelsfolk høylytt med sine bilhorn og de vinket en vedvarende fremvisning av støtte for demonstrantene. Dette var arbeiderklassens stemme – den mektige sosiale kraften som skal vinne Assanges frihet.

Etter å ha demonstrert utenfor rettssalen bestemte en del av demonstrantene seg for å fortsette protesten utenfor Amnesty International og ved redaksjonslokalene til Guardian. De fordømte Amnesty Internationals nekting av å oppføre Assange og Manning som samvittighetsfanger [PoC; Prisoners of Conscience] og de protesterte mot Guardians uopphørlige ærekrenkelser, bakvaskinger og karaktermord på WikiLeaks-gründeren og journalisten.