WikiLeaks advarer for at det amerikanske justisdepartementet forbereder flere anklager mot Assange

Av Oscar Grenfell
8 June 2019

WikiLeaks advarte på torsdag for at det amerikanske justisdepartementet forbereder enda flere anklager mot journalisten og utgiveren Julian Assange.

Ifølge WikiLeaks ville anklagene være basert på vitnesbyrd fra Sigurdur Thordarson, en FBI-informant tidligere dømt for svindel, som nylig reiste til USA for å svare på spørsmål rettet inn mot å forberede en ny tiltale.

Nyheten kom samme dag som nye advarsler om en forverring av Assanges helsetilstand. John Shipton, Assange far, hadde planlagt å besøke sønnen i Belmarsh-fengselet men ble vist vekk og fortalt at Assange hadde tilsyn av lege for et tilsynelatende presserende besøk.

«Mitt besøk var en dobbelbooking, det har blitt kansellert,» fortalte Shipton til Australias Herald Sun. «[Legebesøket] må ha vært på kort varsel, for det skjedde en dobbelbooking.»

Tidligere i uka advarte Nils Melzer, FNs spesialrapportør om tortur, for at Julian Assange kunne dø i fengsel dersom forfølgelsen av ham ikke blir stoppet umiddelbart.

ABC-reporter Philip Williams spurte Melzer: «Dersom dine oppfordringer blir ignorert, er du redd for at han faktisk kan dø i fengsel?» og han fikk som svar: «Helt klart, ja. Det er en frykt jeg mener er veldig reell.»

Trump-administrasjonen har frem til den 14. juni å kunne presentere sin fullstendige forespørsel til Storbritannia om Assanges utlevering. Den nåværende tiltalen inkluderer 18 anklager, over Assanges rolle i eksponeringen av amerikanske krigsforbrytelser og globale diplomatiske konspirasjoner, med en maksimal strafferamme på 175 års fengsel.

WikiLeaks’ pressemelding hevdet imidlertid at USA sannsynligvis utarbeider en tiltale som vil overgå den som hittil er bekjentgjort. Den ville inkludere de allerede offentliggjorte anklagene, sammen med nye tiltalepunkter mot Assange.

WikiLeaks bemerket: «Den offentlige nederlandske kringkasteren NOS rapporterte at Sigurdur Thordarson i forrige uke ble fløyet til USA hvor han ble ‘grundig forhørt’, som forberedelse for innmelding av en ny overordnet tiltale mot Julian Assange, innen utgangen av neste uke.»

WikiLeaks-uttalelsen fortsatte: «NOS rapporterte at den 6. mai i år reiste FBIs spesialagent Megan Brown, som leder FBI-undersøkelsen mot Assange, til Island sammen med anklageren Kellen Dwyer fra Eastern District of

Virginia, for å forhøre FBI-informanten Thordarson med bistand fra det islandske politiet.»

Kollaboreringen mellom det amerikanske justisdepartementet og Thordarson viser enda tydeligere at de amerikanske bestrebelsene på å få utlevert og rettsforfulgt Assange er en politisk skueprosess utført i strid med fundamentale juridiske normer.

FBI-informanten har ingen troverdighet. Han har en lang historikk for involvering i illegal spionering og statsprovokasjoner, i tillegg til et kriminelt rulleblad som omfatter dommer for svindel, bedrageri og seksualforbrytelser mot mindreårige. Thordarson kan ikke anses som et pålitelig eller ærlig vitne i noen som helst juridisk prosess som opprettholder den tiltaltes rett til en rettferdig prosess.

Thordarson er en islandsk statsborger som det rapporteres innsmigret seg hos WikiLeaks fra han var en 17 åring og så tidlig som i 2010 begynte med frivillig arbeid for organisasjonen.

Innen ett år etter hans engasjement ble Thordarson mistenkt av WikiLeaks for å ha stjålet fra organisasjonen. Han ble senere, i 2014, dømt på Island for 18 tyveri-relaterte anklager, deriblant for å ha sluset donasjoner ment for WikiLeaks inn på sin private bankkonto. Medieorganisasjonen har uttalt at Thordarson stjal opp til $ 50 000 fra dem [NOK 435 300].

Thordarson hevder at han i august 2011 kontaktet den amerikanske ambassaden i Reykjavik og tilbød å bistå i den «pågående kriminalundersøkelsen i USA» mot Assange. Han ble raskt plukket opp av FBI som informant.

Fra egne innrømmelser møtte Thordarson FBI-agenter i Reykjavik gjentatte ganger mellom 2011 og 2012. I løpet av denne perioden fløy amerikanske myndigheter ham til Danmark tre ganger og ved ett tilfelle til USA, for hemmelige møter om WikiLeaks.

Thordarson besørget FBI med åtte harddisker med materiale han hevdet var fra WikiLeaks. Han mottok tusenvis av dollar fra den amerikanske regjeringen.

FBI-informanten var involvert i et komplott satt opp av de amerikanske myndighetene for å ramme Assange for hackingforbrytelser. Han hevdet at han tidlig i 2011 tilnærmet seg hackinggrupperingen Lulzsec og forespurte deres bistand med å trenge inn i datasystemene til islandske myndighetsorganer og foretak.

Innen Thordarson kontaktet Lulzsec hadde lederen Hector Xavier Monsegur, kjent som «Sabu», allerede avtalt å samarbeide med FBI for å unngå egne anklager.

Samtaler mellom Thordarson og Lulzsec var derfor faktisk mellom en hackingorganisasjon dirigert og kontrollert av den amerikanske regjeringen og en tvilsom islandsk tenåring, som allerede var mistenkt for å ha stjålet fra WikiLeaks. Assange og WikiLeaks har benektet ethvert kjenskap til Thordarsons tilnærminger til Lulzsec.

Julian Assange i 2012

I juni 2011 meldte amerikanske myndigheter en advarsel til Island om at landet stod overfor et nært forestående cyberangrep. I august kom et fly med åtte eller ni FBI-agenter til Reykjavik. De hadde reist fra Eastern District of Virginia, det rettsområdet i USA hvor en hemmelig storjury det foregående året var nedsatt mot WikiLeaks. Islands daværende innenriksminister Ögmundur Jonasson forlangte at de måtte forlate landet.

I et intervju med Katoikos i 2013 avslørte Jonasson at agentene ble sendt for å søke «vårt samarbeid i det jeg tolket som en operasjon for å sette opp, og lage ei felle for Julian Assange og WikiLeaks.» Han gjorde det klart at fella for Assange var relatert til USAs advarsel om cyberhackingoperasjoner mot Island i 2011.

Jonasson la til: «Siden de ikke var autoriserte av islandske myndigheter til å utføre politiarbeid på Island, og siden et tilslag mot WikiLeaks ikke var på min agenda, for å si det mildt, beordret jeg at alt samarbeid med dem straks måtte avsluttes, og jeg gjorde det også klart at de umiddelbart måtte stoppe all sin aktivitet på Island.»

Da han ble intervjuet av NOS antydet Thordarson at nye anklager mot Assange, basert på hans vitnesbyrd, ville være over 2011-felleoperasjonen. Han uttalte at hans siste FBI-intervjuer hadde fokusert på hans kontakter med Monsegur.

WikiLeaks advarte i sin uttalelse: «Mens saken ville kollapse i USA på grunn av påtalemyndighetenes basering på vitnesbyrd fra Thordarson og Monsegur, som ikke er troverdige vitner, kan USA skjule sine vitners identiteter under de britiske utleveringsprosedyrene, for å øke sine sjanser for å vinne gjennom.»

Uttalelsen fortsatte: «Dette vil gjøre det umulig for Assange å utfordre vitnenes troverdighet under de britiske utleveringsprosedyrene, som begynner den 14. juni.»

Forberedelsene til å fremlegge ytterligere anklager mot Assange er den siste fasen av det Nils Melzer, FNs spesialrapportør om tortur, i en uttalelse den 31. mai brennmerket som en «uopphørlig og tøylesløs kampanje for offentlig mobbing, intimidering og ærekrenkelser av Mr. Assange, ikke bare i USA, men også i Storbritannia, Sverige og nyligst også i Ecuador.»

WikiLeaks-erklæringen er en bekreftelse på Melzers advarsler om at Assanges grunnleggende juridiske rettigheter og hans menneskerettigheter blir tråkket på. Melzer fant at Assange hadde vært utsatt for «psykologisk tortur».

I kommentarer til Canary på torsdag la Melzer til at «bevismaterialet som er tilgjengelig for meg antyder meget sterkt at det primære ansvaret for det vedvarende og samordnede overgrepet påført Assange faller på regjeringene i Storbritannia, Sverige, USA og mer nylig, også Ecuador.»

Han fortsatte: «Disse regjeringene ville følgelig være felles ansvarlige for den forutsigbare kumulative effekten av deres oppførsel, men også hver av dem separat for deres respektive bidrag, enten gjennom direkte videreføring, anstiftelse og samtykke til, eller innordning med.»

Rapportøren refererte den falske svenske etterforskningen om påstander om seksuelle misgjerninger mot Assange, så vel som den «hemmelige storjurytiltalen i USA», som truer WikiLeaks-gründeren med livstidsfengsling, Ecuadors illegale opphevelse av hans politiske asyl og «den åpenbare partiskheten mot Mr. Assange som blir fremvist av britiske dommere siden han ble arrestert».
Den internasjonale kampanjen mot Assange er spydspissen internasjonalt av regjeringers bestrebelser på å avskaffe grunnleggende demokratiske normer, inkludert retten til ytringsfrihet og pressefrihet.

Bekjentgjøringen av anklager mot WikiLeaks-gründeren under den amerikanske spionasjeloven har åpnet portene for lignende tiltak mot nyhetsorganisasjoner internasjonalt, som demonstrert denne uka av det australske føderale politiets raid mot journalister som avslørte regjeringsspionering og krigsforbrytelser.

Dette understreker den avgjørende betydningen av å bygge en internasjonal bevegelse av arbeidere, studenter, unge mennesker og alle tilhengere av borgerrettigheter, for å sikre Assanges umiddelbare frihet og til forsvar for alle demokratiske rettigheter. Kontakt WSWS for å delta i denne essensielle kampen.