Et brev til New York Times om gjenoppblussingen av antisemittisme i Tyskland

Av David North
11 June 2019

David North internasjonal styreleder for redaksjonsrådet for World Socialist Web Site sendte dette brev til journalisten James Angelos som respons på hans nylig publiserte artikkel «The New German Anti-Semitism», publisert i New York Times Magazine.

**

31. mai 2019

Kjære Mr. Angelos,

Jeg har med interesse lest din rapport, publisert i New York Times Magazine, og presentert på forsiden av avisas internasjonale utgave den 29. mai 2019, om gjenoppblussingen av antisemittisme i Tyskland. Du er tilsynelatende godt informert om emnet, som har blitt skandaløst underrapportert i den amerikanske pressen.

Men med tanke på din artikkels lengde og det faktum at du er basert i Berlin, kunne jeg imidlertid ikke unngå å bli overrasket over at du utelot enhver omtale av uttalelsene og aktivitetene til professor Jörg Baberowski fra rapporten, styrelederen for Institutt for Øst-Europa-studier ved Berlins Humboldt Universitet. Det er et ubestridelig politisk faktum at gjenoppblussingen av det nynazistiske høyre, under dekke av Alternative für Deutschland, har blitt tilrettelagt av en pågående prosess med historisk revisjonisme hvor Baberowski nå spiller den ledende rollen, siden bortgangen av den beryktede nazi-apologeten Ernst Nolte.

Mangelen på enhver referanse til Baberowski er desto mer slående siden du spesifikt, og helt med rette, gjør oppmerksom på det faktum at «AfD-politikere ofte har relativert nazi-forbrytelser for å motvirke det noen av dem kaller en nasjonal ‘skyldkultus.’» Du rapporterer også det notoriske utsagnet fra Alexander Gauland, en AfD-leder, som beskrev nazi-æraen som «bare en flekk fugleskitt, på mer enn 1 000 år med vellykket tysk historie».

Men Gaulands uttalelse er produktet av en farlig utvikling blant tyske akademikere, som er spesielt fremskreden ved Berlins Humboldt Universitet. Professor Jörg Baberowski har ledet den nåværende bevegelsen for å «relativere» Holocaust, dvs. å skildre det som bare ett av mange tilfeller av massedreping i det tjuende århundre. Der han skjener over til en direkte apologi for nazistenes forbrytelser presenterer Baberowski Holocaust som en forståelig respons på Sovjetunionens påståtte barbari. Denne virulente antikommunistiske versjonen av historie – fullstendig i tråd med nazi-ledernes berettigelser for deres utryddelsesprogram – ble diskreditert på 1980-tallet i løpet av landemerket av en offentlig akademisk utveksling kjent som «Historikerstreit» [Historikerstriden]. Men historisk revisjonisme er nå en vesentlig intellektuell og politisk faktor i Tyskland.

I februar 2014 erklærte Baberowski i et intervju i Der Spiegel [internasjonal utg.; engelsk]: «Hitler var ingen psykopat, og han var ikke ond. Han ville ikke at folk skulle snakke om utryddelsen av jødene ved hans bord.»

Baberowski er ikke en utkantfigur i det tyske akademiske liv. Han er for tiden blant de mest prominente historikerne i Tyskland, og en mediekjendis som ofte inviteres som gjest på prime-time fjernsynsprogrammer. Hans synspunkter på historie og politikk påvirker og tjener til å legitimere AfD og folk som Gauland. Baberowski har en ivrig tilhengerskare blant høyreorienterte over hele verden, som publiserer hans fordømmelser av innvandrere. Hans uttalelser har blitt rapportert av Breitbart News og DailyStormer, den ondartede online nazi-publikasjonen.

Selv om han ble tvunget til å trekke et søksmål om æreskrenking etter at en tysk domstol besluttet at professoren legitimt kunne beskrives som en høyreekstremist, ble Baberowski hardnakket forsvart av administrasjonen ved Humboldt Universitet, som offentlig har erklært at studenters kritikk av hans synspunkter ikke er akseptabel. Anja Karliczek, nåværende regjeringsminister for utdanning og forskning, meldte i en offisiell uttalelse så nylig som den 23. mai at hun fordømte kritikken av Baberowski som et angrep på tanke- og meningsfriheten. I kontekst av tysk historie og politikk representerer denne erklæringen fra en regjeringsminister – at Baberowskis forsvar av Hitler representerer en legitim «oppfatning» som ikke kan utfordres og som studentene ikke må kunne effektivt kritisere – at hun baner vei for en statssponset positiv revurdering av Det tredje rike. Ministernes uttalelse har blitt etterfulgt av en førstesideberetning som ble publisert i den siste utgaven av det høyreorienterte tyske politikk-magasinet Cicero som fordømmer studenter, og spesielt det tyske partiet Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) for deres eksponering av Baberowski.

Saken om Baberowski er ikke bare et tysk anliggende. Det synes å være bestrebelser på gang for å gi Baberowski internasjonal akademisk legitimitet. Han var nylig mottaker av et ekstraordinært stipend fra Princeton University på $ 300 000, for å forfølge sitt studium av «Diktaturer i overgang». Princeton University har nektet å gi noen forklaring på deres støtte til en nazi-apologets arbeid.

Hvis du er interessert i å følge opp din artikkel med en seriøs granskning av det stadig farligere intellektuelle miljøet i Tyskland – spesielt prosessen med pro-nazi historisk revisjonisme – foreslår jeg at du gjennomgår den omfattende publiseringen på World Socialist Web Site om historisk revisjonisme og dens relasjon til gjenoppblussingen av nynazistisk antisemittisme. Tillat meg også å foreslå at du anskaffer en kopi av den nylig publiserte boka skrevet av Christoph Vandreier, Hvorfor er de tilbake? Historisk forfalskning, politisk sammensvergelse og fascismens retur i Tyskland. Vandreier, en leder av Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) i Tyskland, var nylig på turné i USA hvor han foreleste på store amerikanske universitets-campus om rollen som historieforfalskning spiller for veksten av fascisme. Disse forelesningene ble godt besøkt av studenter, som er dypt bekymret for den globale gjenoppblussingen av fascisme og alle former for rasisme, inkludert antisemittisme. En video av Vandreiers forelesning ved Wayne State University i Detroit den 11. april 2019 er tilgjengelig her: https://www.wsws.org/no/articles/2019/05/22/vide-m22.html.

Sincerely yours,
David North
Chairman, International Editorial Board
World Socialist Web Site [www.wsws.org]