«Diktatur som alternative ordener»: Ikke på vår vakt

Berlins Humbolt Universitet planlegger å finansiere høyreorientert tankesmie

Av International Youth and Students for Social Equality
14 June 2019

Det akademiske senatet (AS) ved Humboldt Universitet (HU) skal tirsdag den 18. juni beslutte om finansiering av ei høyreorientert tankesmie for forskning på diktaturer. Initiator og drivkraft bak dette prosjektet, som er utarbeidet over de siste fem årene under tittelen «Diktaturer som alternative ordener», er høyreekstremisten og professor i østeuropeisk historie ved HU Jörg Baberowski. Den offentlige delen av AS-sesjonen starter kl. 13:00 i senatshallen. Baberowskis prosjekt er planlagt å klubbes ved slutten av sesjonen (TOP 26). Vi oppfordrer alle studenter til å delta på den åpne delen av AS-møtet og registrere sin motstand mot planen.

Bare AS-beslutningen om å sette Baberowskis prosjekt på dagsorden mot studentkomitéens uttrykte ønsker avslører senatets helt antidemokratiske karakter. Den 25. april stemte studentparlamentet nesten enstemmig mot prosjektet. Bare to av tre RCDS-representanter, kristelig-demokratenes studentorganisasjon, stemte imot forslaget. Studentparlamentet fordømte ikke bare Baberowskis prosjekt om diktaturer, men også universitetsadministrasjonens forsøk på å undertrykke studentenes opposisjon. Resolusjonen i sin helhet lyder:

«Studentparlamentet fordømmer universitetsadministrasjonens, flere mediers og professorers personangrep og politiske angrepene på et studentmedlem i AS. De publiserte legitimt på Twitter deler av dokumentet som skal tjene som grunnlag for diskusjonen i den offentlige delen av AS om hvorvidt det skal etableres et senter for forskning på komparative diktaturer.

Studentparlamentet opponerer mot anvendelsen av Humboldt Universitets fondsmidler til å etablere senteret, som oppfattes som ei tankesmie basert på Carl Schmitts teorier, ‘Det tredje rikes kronjurist’, og som har som siktemål å veilede politiske beslutningstakere om handlingsalternativer. Saksanliggendet her er ikke den vitenskapelige undersøkelsen av diktaturer, men legitimeringen av autoritære styreformer. Studentparlamentet oppfordrer Det akademiske senatets medlemmer til å opprettholde sin motstand mot etableringen av et slikt senter i fremtiden.»

Baberowski fremmet forslaget om finansiell støtte for etableringen av senteret sammen med Anna-Bettina Kaiser, en jussprofessor som i 2017 disputerte for sitt professorat på temaet «konstitusjonell juss under unntakstilstand». Flere andre professorer er involvert i prosjektet. De fordrer at HU besørger $ 50 000 til finansieringen for de kommende tre årene, og hevder dette beløpet vil toppes opp med finansiell støtte fra tredjeparter.

Prosjektet skal vurdere diktaturer som et legitimt og attraktivt alternativ til demokratier, og granske diktatur med en «upartisk» tilnærming. Forslaget beskriver diktaturer som «ordener som ikke bare er basert på manglende frihet, på vold og undertrykking», men «også representerer konfigurasjoner av det politisk mulige, som må forstås.» I moderne tid har de alltid vært et alternativ, «som under visse forhold var attraktive».

Forslaget fortsetter: «I noen land har borgere hatt anledning til å profittere mentalt eller materielt av diktaturer, fordi åpne samfunn under usikre forhold ikke har råd til hva diktaturer under andre omstendigheter kan oppnå.»

Senteret er eksplisitt tenkt som «ei tankesmie» som skal forfølge målet å «fremme forslag til politikere, som kan finne anvendelse i den daglige beslutningsprosessen». Baberowski, som er notorisk for sin trivialisering av nazistene («Hitler var ikke ondskapsfull») og for sin hetsing mot flyktninger («Merkel må stenge grensene»), ønsker med andre ord å veilede politiske beslutningstakere om hvordan voksende motstand mot forflytningen til høyre, militarisme og sosial ulikhet kan undertrykkes.

Baberowski nyter den tyske regjeringens eksplisitte støtte. I en offisiell uttalelse publisert på det offisielle nettstedet til det føderale departementet for utdanning og forskning, i anledning 70-års-jubiléet for vedtaket av den tyske grunnloven, støtter vitenskapsministeren Anja Karliczek (CDU) den høyreradikale professoren. «I Tyskland er vitenskapelig frihet en nedfelt og grunnleggende rettighet. Den går hånd i hånd med meningsfrihet,» erklærte ministeren. «Dette inkluderer også å anerkjenne andres meninger. Meninger som de ytret av [...] professor Baberowski fra Berlin [...], som har blitt demonisert.»

Mens Baberowskis oppfatninger, som inkluderer trivialiseringen av Hitler, hetsing mot flyktninger og politiske motstandere, og tromming for gjenkomsten av tysk militarisme, ifølge regjeringen er beskyttet i henhold til Tysklands grunnlov, er åpenbart ikke kritikk av disse oppfatningene det. «Kontroversielle diskusjoner må i prinsippet føres overalt, men spesielt der hvor pro og kontra har sitt tilholdssted – ved høyskolene og universitetene – må de være mulige,» skriver Karliczek. «Men forutsetningen er imidlertid at diskusjoner og stridspartnerne utfolder sin diskurs på den liberale demokratiske og konstitusjonelle ordens grunn.»

Dette minner ikke rent lite om George Orwells 1984. Hvis det er noen som gjemmer seg bak fraser om «frihet og demokrati» mens de opererer utenfor den «frihetlige demokratiske grunnorden», så er det de antidemokratiske komplottmakerne bak Baberowskis nye senter for diktatur, og deres støttespillere i AS og i regjeringen.

Det er viktig å forstå det historiske og politiske grunnlaget for denne utviklingen. Konfrontert med den dypeste kapitalismekrisen siden 1930-tallet, forberedelsen for nye kriger og med voksende konflikter mellom stormaktene, går styringsklassen tilbake til sine gamle autoritære og fascistiske tradisjoner for å pålegge sin politikk for militarisme, oppbygging av den innenlandske statsundertrykkingen og opprustingen av de væpnede styrkene for utlandsintervensjoner og en nedskjæring av de sosial utleggene.

Baberowski og hans kollegaer refererer gjentatte ganger Carl Schmitt, som allerede under Weimar-republikken krevde autoritære styreformer, og som støttet nazistenes konsolidering av makten etter 1933. Til ære for denne nazijuristen holdt Baberowski Carl-Schmitt-forelesningen ved universitetet sent i 2016, etter invitasjon fra Stiftelsen Carl Schmitt.

Gjennom en rekke samarbeidsavtaler skal Baberowskis prosjekt utvides både nasjonalt og internasjonalt. Hans institutt var nylig invitert til en workshop-diskusjon under headingen «Overgangsdiktaturer» ved det amerikanske Princeton University, der $ 300 000 for et fellesprosjekt ble tilgjengeliggjort.

Baberowskis første forsøk den 15. januar på å få AS til å vedta fremlegget mislyktes.

Prosjektet møtte sterk opposisjon under behandlingsprosessen før avstemmingen, der det ble angrepet av to av de fire akademikerne og av studentene. Før AS-sesjonen postet en studentrepresentant utdrag fra fremlegget på Twitter, sammen med kritiske kommentarer. IYSSE postet på sin hjemmeside en uttalelse, under tittelen: «‘Diktaturer som alternative ordener’: Ikke på vår vakt». Avisa taz tok også opp saken og publiserte en kritisk artikkel.

Dette utløste en storm av forargelse, anført av Baberowski selv. På Facebook fordømte han sine studenter som kriminelle og venstreorienterte ekstremister, og han fornærmet taz-journalisten i typisk AfD-stil som en «tyster». Flere høyreorienterte medier som tidligere har støttet Baberowski, deriblant Cicero, Frankfurter Allgemeine Zeitung og Die Welt hastet til hans forsvar.

Sabine Kunst, president for universitetsadministrasjonen og en sosialdemokratisk politiker som tidligere på AfDs initiativ – ytrehøyrepartiet Alternative für Deutschland – har gått til juridiske skritt mot studentrådet ved HU, grep til autoritære tiltak for å undertrykke opposisjonen blant studentene mot Baberowskis høyreorienterte tankesmie og HU-administrasjonens manøvreringer.

På den påfølgende AS-sesjonen introduserte hun et forslag om å endre saksbehandlingsprosedyrene og begrenset i prinsippet tilgangen til sesjonens dokumenter. Selv om dette forslaget ikke ble umiddelbart vedtatt av senatet, har det et bestemt mål: universitetets beslutninger om hvilke tvilsomme, høyreorienterte tankesmier som skal finansieres, bør forbli interne privatanliggender. Enhver kritikk fra studenter eller mediene skal i utgangspunktet blokkeres, og forfatterne skal intimideres.

Universitetsadministrasjonens diktatoriske handlinger, støttet av deres allierte i AS, understreker omfanget av forflytningen til høyre innen de styrende kretser. For å forhindre gjenkomsten av diktatur og fascisme har studentene fremfor alt behov for et politisk perspektiv rettet mot disse uhyrlighetenes røtter: det kapitalistiske profittsystemet. IYSSE oppfordrer derfor studenter og unge mennesker til å gi uttrykk for sine protester mot opprettelsen av senteret om diktaturer under den kommende AS-sesjonen. Vi kan ikke tillate at HU bli omdannet til en statsdirigert kadertreningsleir for høyreorienterte ekstremistiske og militaristiske ideologier, som var tilfelle i tidligere tysk historie.