Britisk innenriksminister undertegner amerikansk utleveringsforespørsel for Julian Assange

Av Mike Head
15 June 2019

Den britiske innenriksministeren Sajid Javid skrøyt på torsdag av at han onsdag sertifiserte en utleveringsforespørsel fra USA for Julian Assange, bare én dag etter at Trump-administrasjonen formelt ba den britiske regjeringen om å utlevere WikiLeaks-gründeren og journalisten.

I et radiointervju vedgikk Javid nødvendigheten av at britiske domstoler først må godkjenne utleveringen, men samtidig gjorde han det klart at det britiske etablissementet var fast bestemt på å overlevere Assange til hans forfølgere i Washington.

Julian Assange

«Først og fremst er jeg veldig fornøyd med at politiet var i stand til å pågripe ham og at han nå med rette er bak murene, fordi han brøt britisk lov,» sa Javid til BBC Radio 4 på torsdag. «Det er en utleveringsforespørsel fra USA som kommer opp for domstolene på fredag, men i går underskrev jeg utleveringsordren ...»

«I siste instans er det er en beslutning for domstolene, men innenriksministeren er en veldig viktig del av det hele, og jeg vil se rettferdighet til enhver tid utøvd, og vi har en legitim utleveringsforespørsel, så jeg har underskrevet den.»

Disse kommentarene kom akkurat i forkant av fredagens planlagte første høring av Assange-saken for en London-domstol. Med direktekoblingen av Assanges arrestering den 11. april og den umiddelbare fengslingen til utleveringsprosessen, understreket Javid konspirasjonen mellom de amerikanske, britiske og australske regjeringene mot Assange, en australsk statsborger.

Den 11. april ble Assange slept ut av sitt politiske asyl i Ecuadors London-ambassade av det britiske politiet som anvendte en anklage om en mindre kausjonsovertredelse som fikenblad. Innen noen få timer etter arresteringen sa amerikanske påtalemyndigheter at de hadde anklaget ham for konspirasjon for å ha prøvd å få tilgang til en statlig amerikansk datamaskin.

Akurat som Assange og WSWS har advart siden 2010 tilføyde USAs regjering i forrige måned 17 nye anklagepunkter, deriblant anklager under spionasjeloven for oppfordring til, mottak og publisering av klassifisert informasjon, angivelig i samspill med den modige varsleren og tidligere US Army etterretningsanalytiker Chelsea Manning. Dette er et frontalangrep på journalister og pressefrihet.

Disse anklagene er knyttet til WikiLeaks’ 2010-publisering av hundretusenvis av klassifiserte dokumenter om det amerikanske og allierte militæres krigsforbrytelser i Irak og Afghanistan, om tortur og menneskerettighetsbrudd i den amerikanske fengselsleiren Guantanamo Bay på Cuba, og USA-ledede diplomatiske intriger, masseovervåkning og regimeendringsoperasjoner over hele verden.

Så snart Assange var arrestert feiret og hyllet den britiske regjeringen politioperasjonen, fra statsminister Theresa May og ned. Javid selv tok straks til å tvitre og hevdet falskt at det handlet om å vise at «ingen er over loven».

Sannheten er akkurat det motsatte. Både den britiske og amerikanske regjeringen tråkker på grunnleggende juridiske og demokratiske rettigheter, inkludert retten til politisk asyl, pressefriheten og en rettferdig prosess. Innesperret i det beryktede London-fengselet HM Belmarsh Prison har ikke bare Assanges helsetilstand blitt alvorlig forverret, men som hans far John Shipton uttalte denne uka har han blitt nektet muligheten til å forberede sin juridiske utfordring av utleveringen.

Den britiske regjeringen gjør alt det den kan for å bistå og fremskynde den amerikanske utleveringen der den trosser en rapport fra Nils Melzer, FNs spesialrapportør om tortur. I tillegg til å dokumentere legers funn av at Assange blir utsatt for psykisk tortur har Melzer sendt en detaljert rapport til Storbritannia, USA, Sverige og Australia som beskriver hans bekymringer for Assanges fremtid.

«Min aller mest presserende bekymring er at i USA ville Mr. Assange bli utsatt for en reell risiko for alvorlige brudd på hans menneskerettigheter, inkludert hans ytringsfrihet, brudd på hans rett til en rettferdig rettssak og på forbudet mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff,» sa Melzer i en uttalelse om sin rapport, som enda ikke er offentliggjort.

I USA videreføres en like stor perversjon av rettferdighet. Chelsea Manning blir holdt fengslet på ubestemt tid uten anklage, i et forsøk på å tvinge henne til å avgi menedsvitnesbyrd mot Assange for en storjury. Og WikiLeaks advarte i forrige uke for at USA også forsøker å gjenopplive et FBI-forsøk [Federal Bureau of Investigations] på en falsk anklage mot Assange for «computer hacking» på Island i 2011.

Den barbariske behandlingen av Assange, raskt etterfulgt av forrige ukes uhørte politiraid [engelsk tekst] på journalister i Australia, har alarmert millioner av mennesker internasjonalt og fått journalister og mediearbeidere i mange land til å snakke ut. Etter år med taushet erkjenner journalister at angrepene på Assange har åpnet flomportene for en global offensiv mot pressefrihet.

Den tyske journalistforeningen (DJV), den største tyske journalistfagforeningen med 35 000 medlemmer, oppfordret denne uka de britiske myndighetene til å løslate Assange. «WikiLeaks-gründeren er anklaget for noe som ikke burde være en kriminell forbrytelse: medvirkende til forræderi ved publisering,» sa uttalelsen. Tina Grudge, leder for den nest største tyske journalistfagforeningen (DJU) med 22 00 medlemmer, advarte for «et massivt inngrep i den konstitusjonelt garanterte pressefriheten,» skulle Assange bli utlevert til USA. Det ville fungere som «avskrekkende for potensielle varslere», med «alvorlige konsekvenser for medienes arbeid».

Den britiske regjeringen er akkurat som Trump-administrasjonen fast bestemt på å se Assange låst vekk for livet, til tross for voksende motstand fra arbeidere, studenter, unge mennesker og forkjempere for borgerrettigheter.

Kneblingen av WikiLeaks, og intimideringen av alle varslere og mediekilder, er fullt og helt knyttet til forberedelsene for enda større krigsforbrytelser og antidemokratiske overgrep. Støttet av sine allierte, og spesielt Storbritannia og Australia, intensiverer USA sin aggresjon mot Kina, Iran, Venezuela og Syria, som del av Washingtons bestrebelser på å gjenopprette det globale hegemoniet landet oppnådde med Den andre verdenskrigen.

Assange er planlagt fremstilt via en videolink fra Belmarsh-fengselet for en utleveringshøring på fredag, gitt at hans helsetilstand tillater det. Skulle Assanges raske fengsling på kausjonsanklagene, uten en skikkelig høring, være en pekepinn vil dommerne bestrebe seg på å fremskynde utleveringsprosessen.

Assanges forsvarsadvokater forventes å argumentere for at hans utlevering ikke må finne sted fordi han ikke ville møte en rettferdig rettssak i USA, og fordi anklagene er for «politiske» forbrytelser.

Juridisk har Assange en rett til å anke enhver avgjørelse fra domstolen, og det kan forsinke en utlevering i noen måneder. Så snart de juridiske prosedyrene er sluttført har imidlertid Javid, eller hvem som måtte være den neste britiske innenriksministeren, mandat til raskt å klubbe igjennom utleveringen.

På det siste stadiet er innenriksministeren ment å bekrefte at Assange ikke vil møte dødsstraff – men kan likevel akseptere en forsikring fra den amerikanske utenriksministeren – og at Assange bare vil bli anklaget for de lovbruddene han blir utlevert for, men det er unntak. Så snart Assange er i amerikansk varetekt vil alle slike forsikringer være verdiløse.

Tilhengere av WikiLeaks og demokratiske rettigheter holder protestsamlinger internasjonalt denne uka mot den amerikanske utleveringsprosessen og krever frihet for Assange og Manning. På fredag kl. 09:00 er det en demonstrasjon i London utenfor Westminster Magistrates’ Court hvor Assanges høring holdes.

I Australia holder Socialist Equality Party (SEP) ytterligere en runde protestsamlinger i Sydney, Melbourne og Brisbane. SEP krever at den australske regjeringen oppfyller sine forpliktelser overfor Assange som statsborger, ved å bruke sitt juridiske skjønn og sine diplomatiske fullmakter for å sikre hans umiddelbare retur til Australia, med en garanti mot utlevering til USA. Vi oppfordrer alle lesere til å bli med i den globale kampen som ledes av Socialist Equality Partier og WSWS.