Obduksjon indikerer at Epsteins død var ved kvelning

Av Matthew Taylor
17 August 2019

En rapport fra obduksjonen utført på multimilliardæren og sex-menneskehandleren Jeffrey Epstein har avslørt at han pådro seg knuste bein i halsen under hans angivelige selvmord ved hengning i forrige uke.

Washington Post og andre medier har rapportert at undersøkelsen fant brudd på tungebeinet [hyoidbeinet], som befinner seg bak adamseplet.

Post-artikkelen siterte Jonathan L. Arden, president i National Association of Medical Examiners, som uttalte at et ødelagt hyoidbein oftere er assosiert med død ved voldelig kvelning enn ved hengning.

Jeffrey Epstein i 2013

Artikkelen fortsetter med å sitere studier utført både i Thailand og India det siste tiåret, på konsekvensene av selvmord ved hengning. Den thailandske studien fant at det bare ved en fjerdedel av de tjue tilfellene som var undersøkt ble funnet skader på hyoidbeinet. Den indiske studien undersøkte 264 selvmord ved hengning, og fant hyoidskader i bare 16 tilfeller, eller i seks prosent av totalen.

Den indiske studien opplyste at brudd på hyoidbeinet ved hengning avhenger av en rekke faktorer, deriblant «offerets alder, offerets vekt, typen opphengning og hengningens fallhøyde».

Post-artikkelen refererer også en hendelse i 2008 der dødsårsaken for en fange funnet død ved hengning i ei fengselscelle i Washington, DC, ble vurdert å være drap, på grunn av oppdagelsen av et ødelagt hyoidbein. Fangen Ronnie L. White var anklaget for å ha drept en politioffiser. Obduksjonen som ble utført på White stadfestet at han sannsynligvis hadde blitt kvalt med et laken, et håndkle eller et «grep i albuegropa» – et kvelertak.

Et ødelagt hyoidbein på grunn av kvelning er vanlig nok til at politiet i New York City refererte til mangelen på et ødelagt hyoidbein for å unnskylde kvelningsdrapet begått på Eric Garner, som ble drept i 2014 da flere NYPD-offiserer la ham i bakken og klemte ned på hans nakke og bryst, som førte til hans død.

Den initielle obduksjonsrapporten stikker hull på bestrebelsene fra mediene, anført av New York Times, for å avvise alle spørsmål om den offisielle forklaringen på Epsteins død som «konspirasjonsteorier». Enten Epstein døde ved hengning eller drap, er det tydeligvis nok bevis til å berettige en full kriminaletterforskning.

Bevisene for en konspirasjon for å få drept Epstein, på den ene eller den andre måten, er økende. Post-artikkelen kommer etter andre rapporter om at det ble hørt rop og skrik fra Epsteins celle morgenen for hans død.

Sjefvokteren [warden] for Metropolitan Correctional Center (MCC) har blitt overført til en skrivebordsjobb, og de to vokterne på vakt på tidspunktet for hans død ble tatt ut i administrativ permisjon, etter avsløringer om at grunnleggende sikkerhetsprosedyrer ikke var fulgt.

Blant prosedyrene som ble brutt var kravet om at Epstein skulle regelmessig kontrolleres hver halve time. Det ble senere avslørt at vokterne hadde forfalsket loggene.

Epstein hadde angivelig forsøkt selvmord den 23. juli, hvoretter han ble satt på selvmordsovervåkning. Han fikk siden opphevet selvmordsovervåkningen den 29. juli, og ble returnert til si celle i en segregeret boenhet, avgrenset fra hodveddelen av de innsatte. En cellekamerat av Epstein ble flyttet, og dét etterlot Epstein alene i cella minst 12 timer før han døde.

New York Times viderefører imidlertid sine bestrebelser på skadekontroll. Avisa begravde sin egen rapport om Epsteins obduksjon i den lokale nyhetsseksjonen, og forsøkte å spinne den medisinske undersøkerens funn til å indikere at selvmord var den mest sannsynlige dødsårsaken.

Overskriften på Times-artikkelen «Obduksjon viser bein i Epsteins hals var knust» unngår å trekke noen konklusjoner, mens undertittelen i nettutgaven forsøker å trekke den motsatte konklusjon av Post, nemlig at «slike skader kan oppstå i et selvmord ved hengning, spesielt hos eldre mennesker, som eksempelvis for finansmannen som var 66 år.»

Artikkelen ignorerer uttalelsen fra Arden og siterer i stedet en kvalifisert uttalelse fra en Dr. Burton Bentley, leder for et medisinsk konsulentfirma i Arizona, som uttaler at hyoidfraktur ikke er nok til å avgjøre en dødsårsak. «Det er ikke hundre prosent. Det får oss ikke engang til nitti.»

I mange artikler publisert siden Epsteins død har Times jobbet for å diskreditere ethvert spørsmål om Epsteins død, samtidig som de ikke har kunnet forklare noen av de mistenkelige omstendighetene rundt hendelsen.

Epstein var en mann med forbindelser til de aller høyeste nivå i samfunnet. En plea deal fra 2008 førte til at Epstein sonet en tretten-måneders-dom, med 12 timers arbeidsløslatelse seks dager i uka, i et fylkesfengsel i Palm Beach. Som motytelse sa påtalemyndighetene seg enige om å droppe noen ytterligere undersøkelser, innvilget immunitet til Epsteins navngitte medsammensvorne og gikk med på å tilbakeholde plea-deal-vilkårene fra hans ofre inntil etter hans straffeutmåling, som er et brudd på den føderale loven.

Inkludert i ordlyden for Epsteins plea-deal-avtale var en erkjennelse av at han hadde gitt bistand i en ikke-relatert sak, et faktum som fremdeles er uforklart.

I 2011, da Epstein forsøkte å få sin status som sexforbryter fjernet i delstaten New York, argumenterte den føderale påtalemyndigheten tildelt saken på vegne av Epstein, en bisarr begivenhet som ble bemerket av sakens presiderende dommer, da hun avviste Epsteins forespørsel.

Forfatteren anbefaler også:

Hvorfor avviser mediene spørsmål om Jeffrey Epsteins død som «konspirasjonsteorier»?

[14. august 2019]