«Vi vet alle at de lyver!»

Arbeidere er rasende, mens UAW er tause om kontraktsdiskusjoner med GM, Ford og Chrysler

Av Tom Hall
9 September 2019

Den 12. september kl. 18:00 holder WSWS Autoworker Newsletter et online-møte for å diskutere strategien og perspektivet som er nødvendig for å organisere denne kampen. For å delta besøk wsws.org/autocall.Med den nåværende kontrakten som utløper denne uka viderefører United Auto Workers (UAW) sine samtaler med Detroit-bilprodusentene bak et slør av taushet. Fagforeningen har ikke gitt bilproduksjonsarbeiderne noen oppdateringer om samtalene, eller en gang informert dem om innholdet av diskusjonene som finner sted.

En veteranarbeider ved GMs Wentzville-anlegg i nærheten av St. Louis sa til WSWS Autoworker Newsletter: «I månedene opp mot disse forhandlingene har fagforeningsrepresentantene konsekvent sagt at de ikke vet noe. Selv representantene som er kjent for å være løsmunnet har ikke sagt noe. Vi vet alle at de lyver.»

United Auto Workers visepresident Rory Gamble, til venstre, og administrerende direktør Jim Hackett for Ford Motor Co., håndhilste for åpning av kontraktssamtalene mandag den 15. juli 2019 i Dearborn, Mich. (AP Photo/Carlos Osorio)

«De fleste vet at de skjuler noe; de vet bare ikke hva. Følelsen er at medlemskapet burde være inkludert og holdes informert om hva som skjer. Selvfølgelig har vi en rett. Dette handler om vår fremtid.»

«Det er ingen integritet i vår local [o. anm.: benevnelse for den lokale avdelingen], og nå har vi blitt vist at det ikke er noen integritet i UAW helt til topps.»

«Det er ingen tillit eller tiltro innen vår local, eller for den del til UAW i sin helhet,» konkluderte hun. «Dét er stemningen her på dette anlegget.»

En pensjonist kommenterte: «Hva krever fagforbundet for pensjonister? Vi trenger en heving. De tok

penger fra oss, og de ga oss aldri noen lønnsøkning.»

I et brev sendt av UAW-GM-visepresident Terry Dittes til lokale fagforeningsrepresetanter gjorde han det klart at UAW-medlemmer ikke ville bli gitt forhåndsvarsel om innholdet av noen som helst ny avtale. Brevet informerte GMs lokalledelser om et UAW-GM National Council Meeting [nasjonalråd] som er innkalt til Detroit for morgenen den 15. september, dagen etter det offisielle utløpet av inneværende kontrakt.

«Vi vil ikke kjenne dagsorden før timer før møtet,» skriver Dittes. «Det kan være å stemme på et Avtale-fremlegg, eller over det nåværende tilbud på bordet fra Selskapet, eller andre nødvendige tiltak.»

UAW vil med andre ord ikke informere grunnplanet om resultatet av samtalene før etter at den ellevte timen allerede er passert. Tidspunktet for dette møtet gjør det klart at UAW har til hensikt å holde arbeidere på jobben uten en ny kontrakt, med mulige unntak av en «Hollywood-streik» ved én eller to lokaliseringer, for å la arbeidere blåse av damp, til tross for at medlemskapet overveldende stemte for autorisering til streik i forrige måned.

En arbeider ved GMs Fairfax Assembly Plant i Kansas City sa til WSWS Autoworker Newsletter: «Dette [Dittes’ brev] er ute i dag morges, og vi leser alle det. Du kan ikke tro noe av det de sier, de kunne fortelle oss hva som helst.»

Den totale medieblackouten viser at det som foregår ikke er «forhandlinger» i noen ekte forstand av ordet, men heller strategisesjoner mellom selskapene og deres UAW-agenter, om hvordan de skal påtvinge en stadig mer urolig arbeidsstokk innrømmelser.

Med tanke på omfanget av korrupsjonsskandalen, som har implisert [engelsk tekst] tre fjerdedeler av forhandlingsgruppa fra den siste Fiat-Chrysler-kontrakten, er arbeiderne skeptiske til enhver uttalelse fra fagforeningen, helt ned til tegnsettingen.

Den frykten som UAW ser på sitt eget medlemskap med ble indikert i et åpent brev sirkulert av Rory Gamble fra UAW-Ford sist onsdag. Brevet, som påsto å inneholde «en oppdatering om forhandlinger og hvor vi er i denne prosessen», inneholdt ingen informasjon overhodet.

I stedet forsøkte Gamble å advare arbeidere fra å formidle og distribuere informasjon seg imellom, fremfor alt informasjon fra WSWS Autoworker Newsletter, på tilslørt ble omtalt som en «enhet» som «forsøker å fordreie oppfatningen».I en uttalelse publisert sist tirsdag skrev [engelsk tekst] WSWS Autoworker Newsletter: «Personene som tilsynelatende har ansvar for forhandlingene på vegne av bilproduksjonsarbeiderne, fra UAW-president Gary Jones og nedover, har fått sine hus raidet eller de står overfor utsikter til kriminaltiltaler. Hvis de forhandler om noe som helst, er det deres egne plea bargains [o. anm.: juridisk benevnelse for skyldsinnrømmelser og eventueller straffenedsettelser mot vitneutsagn]. Dersom de fører diskusjoner, er det med sine advokater om hva de kan gjøre for å holde seg utenfor fengsel.»

Ifølge Detroit News har Jones faktisk nylig inngått avtale om bistandstjenester fra advokat J. Bruce Maffeo i New York, som fungerte som juridisk rådgiver for International Brotherhood of Teamsters under fagorganisasjonens regjeringstilsyn, som begynte for tre tiår siden for å få avgjort den føderale racketeering-saken under RICO-loven [racketeering: organisert kriminalitet].

Under disse betingelsene har arbeidere ikke annet valg enn å avvise autoriteten til UAW. WSWS Autoworker Newsletter oppfordrer bilproduksjonsarbeidere til å danne grunnplankomitéer på fabrikkene, demokratisk kontrollerte av arbeiderne selv og uavhengige av selskapsagentene i UAW.

Arbeidere bør velge sine egne representanter på hver fabrikk og arbeidsplass, og formulere sine egne krav. Grunnplankomitéer vil besørge arbeidere med ekte informasjon om hva som skjer, forene alle seksjoner av bilproduksjonsarbeidere, og beskytte enkeltarbeidere mot trakasseringer.

Etableringen av et slikt nettverk av komitéer vil legge rammeverket for en

nasjonalkonferanse for grunnplankomitéer for en koordinert kamp mot bilkonsernene.