UAW til bilproduksjonsarbeidere: Vi forteller dere ingen ting, men ikke les World Socialist Web Site

Av Joseph Kishore
9 September 2019

Den 12. september kl. 18:00 holder WSWS Autoworker Newsletter et online-møte for å diskutere strategien og perspektivet som er nødvendig for å organisere denne kampen. For å delta besøk wsws.org/autocall.

Med kontraktene som utløper ved Ford, GM og Fiat Chrysler denne uka er UAW skrekkslagne for at opposisjon blant bilproduksjonsarbeidere skal bryte ut utenfor deres kontroll.

Samtidig som UAW ikke forteller arbeiderne noen ting om de angivelige «forhandlingene», har fagforeningen kommet med en oppfordring om at de ikke ser til andre informasjonskilder, fremfor alt ikke til WSWS Autoworker Newsletter. Dette er det essensielle innholdet i et brev sendt sist torsdag til Ford-arbeidere fra Rory Gamble, visepresident for UAW-Ford.

Brevet begynner med å konstatere at formålet er å «gi dere – og spesielt våre nyere medlemmer som kan være ukjente med forhandlingsprosessen – en oppdatering om forhandlingene, og hvor vi er i denne prosessen».

En WSWS Autoworker Newsletter-supporter fører kampanje utenfor FCA Sterling Hights Asssmbly Plant – Fiat Chrysler-sammenstillingsanlegget – i utkanten av Detroit

Brevet inneholder faktisk ingen «oppdatering». Det hever at «tallrike underkomitéer har forhandlet» og «de fleste har oppnådd avtaleutkast», men «det gjenstår fortsatt større økonomiske spørsmål».

Hva disse «tallrike» underkomitéene har sagt seg enige om, til-og-med hva disse «tallrike» underkomitéenes menn og kvinner har samtalt om, blir ikke forklart. Når det gjelder de «større økonomiske spørsmålene» som «gjenstår», må arbeiderne stå igjen og gjette på hva de kan være.

Etter å ha sendt bilproduksjonsarbeiderne denne «oppdateringen» går Gamble over til sitt egentlige formål. «Mange enheter som er mot oss prøver å fordreie oppfatningen,» skriver han. «Jeg ber dere om å være forsiktige med kildene dere får deres informasjon fra, og det materialet dere velger å dele. Det er avgjørende at vi ikke blir villedet om disse forhandlingene, av rykter og desinformasjon fra utenforstående påvirkninger.»

Gamble sjenerer seg for oppgi noe navn, men han refererer helt klart til World Socialist Web Site Autoworker Newsletter. I 2015, da WSWS var i sentrum for grunnplanopposisjonen blant bilproduksjonsarbeiderne, fordømte UAW-president Dennis Williams – som nylig fikk sitt hjem raidet av FBI – «utenforstående grupper» som «er ute etter å hisse opp folk», mens AFL-CIOs toppadvokat Bruce Miller angrep WSWS som «gribber på venstresiden, kledd i røde gevanter».

La oss vurdere Gambles advarsel. Han skriver at arbeidere bør være på vakt mot enheter som prøver å «fordreie oppfatningen», og «være forsiktige med kildene dere mottar deres informasjon fra».

Uten tvil solide gode råd. De burde først og fremst anvendes på UAW selv. Tross alt har organisasjonen blitt avslørt som et kriminelt syndikat, som har stjålet penger fra bilarbeiderne og har akseptert bestikkelser fra konsernene i bytte mot å presse gjennom pro-konsern kontrakter.

Gamble selv har ikke blitt navngitt eller implisert i den føderale etterforskningen (enda). Han kom først med i UAWs toppledelse på organisasjonskongressen i juni 2018, da han erstattet den avtroppende VP [visepresidenten] Jimmy Settles, ved Ford.

Gamble ledet imidlertid UAW Region 1 tidligere, som omfatter Detroit-området. I denne stillingen jobbet han tett med Settles i den notoriske 2015-avstemningen ved Ford, som førte til utbredte beskyldninger om rigging av avstemmingene og om fylling av stemmeurnene. Settles orkestrerte i siste øyeblikk en utsettelse av avstemmingen for fagorganisasjonens avdeling Local 600 (som dekker Ford-operasjoner i Dearborn), da kontrakten var på vei mot nederlag. Den endelige avstemmingen i Local 600 endte med å være akkurat tilstrekkelig til at UAW kunne hevde en ratifisering av den nasjonale kontrakten, med 51 prosent.

I ovennevnte uttalelsen i 2015 angrep AFL-CIO-advokaten Miller WSWS for å «ha anklaget UAW for å ha solgt ut medlemmene med kontraktsavtalen». At UAW solgte ut medlemmene – bokstavelig talt – har blitt rikelig bevist. Alt WSWS sa om kontraktene i 2015, og om UAW, var korrekt.

Fire år senere går UAW nå inn disse kontraktforhandlingene under virkelig ekstraordinære omstendigheter. Toppledere og offisielle representanter har blitt anklaget eller er impliserte i en ekspanderende korrupsjonsskandale, og Gary Jones, organisasjonens nåværende toppsjef, har fått sitt hjem raidet.

Den siste erkjennelsen av skyld kom fra Michael Grimes, en tidligere topprådgiver for Cindy Estrada, den nåværende UAW-visepresident (VP) ved Fiat Chrysler. I 2015 var Estrada UAW VP for General Motors (GM). Grimes erkjente skyld [engelsk tekst] i forrige uke for å ha mottatt mer enn $ 1,5 millioner i bestikkelser og kickbacks [o. anm.: korrupt kompensasjon for inngåtte avtaler] over en periode på 12 år, mens han satt i styret for UAW-GM Center for Human Resources [Personalsenter].

Det er ikke bare UAW som er skrekkslagne for hva som skal komme ut av dette. Daniel Howes fra Detroit News skrev en tekst publisert sist torsdag der han bemerker at «den juridiske sumpen som både det nåværende og tidligere lederskap står dypt i, og den politiske konteksten som omslutter en prosess turboladet av sosialmedier, reiser enorme utfordringer for UAW og alle de tre bilprodusentene [‘The Big Three’] som prøver å selge en potensiell (og rein) avtale til deres timebetalte arbeidsstokker.» (utheving tillagt)

Frykten for «sosialmedier» er frykten for at arbeidere skal kunne kommunisere seg i mellom, og organisere seg uavhengig av UAW. Fagforeningene og foretakseliten har erfaringene i minne, ikke bare fra bilarbeiderkontraktene i 2015 men også fra lærernes streiker i fjor, som stort sett utviklet seg utenfor lærernes fagforeningers kontroll.

New York Times bemerket i en artikkel da lærerstreikene sto på at Vest-Virginia-lærere «fant måter å organisere seg på, og handle utenfor de vanlige parametrene for tradisjonell fagorganisering», deriblant gjennom «ei enorm Facebook-gruppe».

Uansett hva Gamble og UAW måtte håpe på, så vil bilproduksjonsarbeidere ikke følge deres råd. Arbeiderne deler informasjon og de organiserer sin opposisjon på nettet, og det vil de fortsette å gjøre. WSWS Autoworker Newsletters oppfordring om å danne uavhengige grunnplankomitéer får en kraftig respons.

En kamp er overhengende, som setter bilprodusjonsarbeidere opp mot selskapene og deres kjøpte-og-betalte lakeier i UAW. Vi oppfordrer alle arbeidere til å registrere seg for å motta WSWS Autoworker Newsletter som den essensielle kilden for nyheter og perspektiv for den kommende kampen.