GM-streiken i fare for fagforenings-påtvunget nederlag, der UAW annonserer ‘gode fremskritt’ om midlertidige ansettelser og helsetjenester

Av Tom Hall
7 October 2019

United Auto Workers (UAW) og General Motors gjør «gode fremskritt» i retning en avtale, sa Terry Dittes, UAWs visepresident for GM, i et brev publisert fredag kveld. Brevet refererte til anvendelsen av midlertidig ansatte [‘temps’] og helsetjenester som områder der konsernet og fagforeningen angivelig nærmer seg en avtale.

Som med alle tidligere «oppdateringer» inneholdt den korte erklæringen på 112 ord ingen informasjon om innholdet i samtalene. Men kunngjøringen er et tydelig tegn på at GM-streiken, nå i sin tredje uke, er i alvorlig fare. GM og konsernets kjøpte agenter i UAW jobber på overtid for å få lagt ned streiken, og få påført den et nederlag.

Bilproduksjonsarbeidere konfronterer to alternativer. Enten tar de kampen ut av hendene til UAW ved å danne sine egne streikekomitéer på grunnplanet, de formulerer sine egne krav og utvider kampen til å inkludere Ford og Fiat Chrysler-arbeidere og gjøre kampen til senter for arbeiderklassens bredere motoffensiv til forsvar av abeidsplasser på tvers av hele USA og internasjonalt, ellers vil UAW og GM påføre dem et strategisk nederlag som de håper skal legge fundamentet for å få redusert bilarbeidere til nivå av industrislaver.

At UAW i det hele tatt ble tvunget til å utrope streiken skyldtes det overveldende raseriet og mistilliten fra bilarbeidere, som UAW fryktet skulle bli ukontrollerbart. Helt fra begynnelsen av har imidlertid UAW og GM spilt på tid, og basert seg på at fagforbundets sultestreikelønn på $ 250 uka skulle slite ut de streikende og få tvunget gjennom innrømmelsene de for lengst har blitt enige om.

Fagforeningen er også under et enormt press fra den føderale regjeringen, som bruker den utvidede føderale korrupsjonsgranskningen til å sende dem beskjed om at de ikke kan gi etter én centimeter for arbeidernes krav. De eneste virkelige «forhandlingene» UAW fører er de med føderale påtalemyndigheter, og fagforbundet håper uten tvil at deres fengselsstraffer skal bli lettere, i bytte mot å tvinge gjennom kontrakter som er gunstige for GM, Ford og Fiat Chrysler.

Det er mange tegn på at UAW forbereder seg på å stenge ned streiken, i løpet av de nærmeste dagene. Det var forventet at en avtale kunne bli kunngjort så tidlig som i løpet av helgen, ifølge arbeidslivprofessor Harley Shaiken, i kommentarer til Detroit Free Press.

Anekdotiske bevis tyder på at GM har planlagt den 8. oktober, nå tirsdag, som sluttdato for streiken. Konsernet har informert arbeidere ved Silao-komplekset i Mexico, som nå er midlertidig nedstengt, om at fabrikken vil være tilbake til full produksjon den 8. oktober. Et rettspålegg konsernet innhentet mot streikevakter ved Spring Hill Assembly Plant i Tennessee, utløper også samme dato.

Gustavo Puente Orozco, minister for økonomisk utvikling for den meksikanske delstaten San Luis Potosí, uttalte til avisa Vanguardia at GM-direktører har forsikret ham at de «forventer at de denne uka ville få løst problemet de har i USA, og at ting ville være tilbake til det normale, spesielt for leverandørene til Silao-anlegget».

GM, som er verdens femte største bilprodusenten regnet etter omsetning, søker å få redusert arbeidskraftskostnadene ytterligere, gjennom en stor ekspandering i anvendelse av temps og kraftige økninger av egenandelene for arbeidernes helsetjenester. Konsernets direktører har klaget over at «all-in» arbeidskraftskostnadene, eller de totale lønnskostnadene delt på antallet utførte timer, for GM er på $ 63 timen, sammenlignet med $ 50 for utenlands-baserte bilprodusenter som opererer fabrikkanlegg i det sørlige USA.

Dersom konsernet kan øke prosentandelen midlertidig ansatte til 20 prosent av arbeidsstyrken, i tråd med sine utenlandske konkurrenter, og øke egenandelene for helsetjenester fra 3 til 15 prosent, da kunne det spare konsernet mer enn $ 500 millioner årlig, ifølge Free Press. Dessuten ville det sette standard for lignende nedskjæringer ved Ford og Fiat Chrysler.

Som i 2009, da den Obama-ledede omstruktureringen av bilindustrien satte standard for nedskjæringer av lønninger og rettigheter på tvers av hele økonomien, vil innrømmelser ved Detroit-bilprodusentene ha ringvirkninger i hele økonomien. For GM og konsernets investorer på Wall Street gjør dette streikens kostnader vel verdt det.

UAW er enig i alt dette, så lenge fagforeningen kan fortsette å hente ut medlemskontingent fra GMs arbeidsstokk. Fagforeningens nedstenging av to-dager-streiken i 2007 var sentralt for å få innført to-nivå-lønnsstrukturen. Fagforeningen klubbet gjennom 2015-kontrakten mot overveldende motstand fra bilarbeiderne, og etablerte effektivt sett midlertidige arbeidere [temps] som et defacto tredje nivå. Planer om å påtvinge nåværende bilarbeidere et UAW-kontrollert helsetjeneste-coop ble skrotet etter at den første kontrakten ble avvist med en 2-til-1 margin ved Fiat Chrysler.

Forbundet har allerede satt opp kontrakter for Fiat Chrysler og Ford, som de håper å få skjøvet gjennom så raskt som mulig, etter å ha fått tvunget gjennom et nederlag ved GM. Så godt som alle saker bortsett fra de som påvirkes av standardforhandlingene har blitt avgjort for de to selskapene, ifølge UAW-uttalelsene. Ved Ford har 18-av-20 underutvalg allerede oppnådd foreløpige avtaler, ifølge Rory Gamble, visepresident for UAW-Ford, sist torsdag.

Ford er mest under press fra Wall Street, som ikke er fornøyd med tempo og omfang av bilprodusentenes «fitness-program», som er konsern-speak for en global arbeidsplassmassakre. Wall Street-foretaket Moody’s har allerede nedgradert selskapets kredittvurderingsrating til junk-status.

Fiat Chrysler, det minste konsernet av Big Three, har i årevis lett etter en fusjoneringspartner, for å bistå med kostnadsreduksjoner gjennom permitteringer og nedleggelser av fabrikkanlegg. Italienske bilarbeidere ved selskapets Alfa Romeo-anlegg streiket i forrige uke, som respons på en arbeiders død ved produksjonslinja, et faktum UAW har skjult for arbeidere i USA.

Samtidig tillater UAW at Ford og Fiat Chrysler lagrer opp kjøretøy ved pålagt overtid, ifølge flere arbeidere som snakket med World Socialist Web Site Autoworker Newsletter.

En Fiat Chrysler-arbeider ved fabrikken Jefferson North Assembly i Detroit sa: «Jeg synes at vårt overtidsarbeid nå er bisarrt, at våre brødre og søstre står streikevakter og vi blir pålagt å jobbe på søndager. Vi er i full blomst, vi har tre skift, vi jobber overtid som gale.»

«Jeg mener at dersom UAW hadde vært i seriøse forhandlinger for våre interesser, da ville de ikke fått oss til å jobbe for å lagre produkter som vi gjør. Jeg tror det hele bare er røyk og speil, jeg mener det er en illusjon. Jeg tror at til-og-med GM-streiken bare er et PR-stunt. ... Det er ganske blatant det som skjer akkurat nå, du kan ikke engang skjule det, for hvis de virkelig ville ha noen form for forhandling eller posisjonering, da skulle de la oss alle streike samtidig. Vi mener at det ville ikke ha vart to timer en gang, dersom det hadde skjedd.»

«Vi er så absolutt klare [til å gå ut med GM-arbeiderne],» sa hun.