Video: SEP-presidentkandidat Pani Wijesiriwardena taler til landsdekkende kringkastet møte på Sri Lanka

Av våre reportere
12 October 2019

Videoen under, som er tekstet på engelsk, er presidentkandidaten Pani Wijesiriwardenas presentasjon av Socialist Equality Party, under denne ukas arrangement «Presidentkandidatenes offentlige plattform» i Colombo. Møtet ble avholdt den 5. oktober i Sugathadasa Indoor Stadium, foran anslagsvis 4 000 deltakere, og ble kringkastet nasjonalt av fjernsynsnettverkene Rupavahini og ITN.

Selv om arrangørene hadde erklært at presidentkandidatene skulle bli gitt «like» muligheter, besto arrangementet av to runder. Wijesiriwardena var inkludert i den første runden, som var åpen for kandidater fra «små partier». Hver kandidat i denne runden fikk bare fire minutter til å presentere sine synspunkter.

Andre runde var forbeholdt kandidater fra de såkalt vesentlige partiene, som inkluderte den UNP-ledede regjering ledet av Det forente nasjonalpartiet [United National Party] og de parlamentariske opposisjonspartiene, som alle fikk utvidet tid og kunne svare på noen spørsmål om deres politiske retningslinjer.