Bilarbeidere fordømmer UAW-avtalen med GM

Av et WSWS rapporteringsteam
19 October 2019

Bilarbeidere på General Motors-streikevakter, i fabrikkene til Ford og Fiat Chrysler og på sosialemedier fordømmer den tentative avtalen United Auto Workers har inngått med GM.

UAW bekjentgjorde sine selvgode «høydepunkter» fra den fire-år-lange avtalen under torsdagens møte i GM-rådet, fagforeningens organ for lokale fagforeningsfunksjonærer som stemte for å støtte avtalen og som nå har som oppgave å skyve den på et gjenstridig medlemskap.

Bare basert på UAWs kontraktsammendrag er det klart at den er et svik mot den månedlange streiken. Den godtar nedleggelsen av fabrikker, opprettholder det forhatte to-nivå lønnssystemet, og den utvider antallet lavtlønte temps [midlertidig ansatte] GM har til hensikt å anvende som modell for sin fremtidige arbeidsstyrke.

Motstanden fra grunnplanarbeidere ble først dmonstrert av gruppa av dusinvis av Lordstown, Ohio-arbeidere som dukket opp utenfor GM-rådet, med krav om et «nei»-resultat fordi avtalen sanksjonerer nedleggelsen av deres enorme sammenstillingsanlegg, som en gang sysselsatte 4 500 arbeidere.

Streikende arbeidere fra det nedstengte Lordstown-fabrikkanlegget, her utenfor UAW GMs nasjonalrådsmøte

«Dette er en dårlig avtale, og det er derfor vi sier at den må avvises,» sa en Lordstown-arbeider. Han la til at arbeiderklassen blir «revet i stykker i Lordstown-området ved at de stenger ned dette anlegget. Det er en gjentakelse av 70-tallet, da de stengte stålverkene i Youngstown.»

«Vi vil stemme ned denne kontrakten, og vil slåss for å få den avvist, fordi det er Lordstown i dag, og det kan være et annet fabrikkanlegg i morgen. Når skal vi si at ‘nok er nok’ ikke bare for dette konsernet, men for alle selskapene? Jeg skal stå sammen med arbeiderne fra Ford og Fiat Chrysler på deres streikevakter også. Vi må stå sterke, og forene oss.»

Streikende arbeidere på streikevakt ved Warren Tech reagerte med skepsis på den tentative avtalen, der én kommentar var: «Inntil kontrakten er lest og ratifisert av medlemskapet, bør vi ikke gå tilbake til anlegget.»

To kvinner som jobber for Aramark sa de absolutt ikke har tillit til UAW, og at det er vanskelig å være del av en organisasjon du ikke kan stole på. De pekte til korrupsjonsskandalene og forklarte at de betalte sin kontingent til fagforeningen, men at de ikke hadde noen representasjon i det hele tatt, og ikke har hatt en kontrakt på to år.

Andre arbeidere tok til Facebook for å uttrykke sin motstand, og for å bryte ned avtalen.

SC skrev: «Totalt svik. Jeg føler meg sønderknust og skamfull over at denne kontrakten er det vi fikk, etter 30 dager på streikevakt! Med rekordprofitter og en administrerende direktør med ei årslønn på $ 22 millioner +, bør det IKKE være noen nedleggelser! Hvilket anlegg er det neste, når ting går dårlig, eller under neste kontrakt?»

En annen arbeider henviste til brosjyren med kontraktssammendraget, og sa: «De skapte egentlig flere nivåer, og de fortsetter å si ‘Vi er én’ i midten av hver del av kontrakten – lol.»

NT skrev: «Legg merke til kontraktspråket. 52 uker arbeidet. Ikke ett år etter din første lønnsheving, men ukene jobbet, så essensielt sett tar det lenger å komme til full skala.»

«Ute for medisinsk behandling: Ingen 52 uker arbeidet»

«Skadet på jobben: Ingen 52 uker arbeidet»

«Anlegget stenges ned: Ingen 52 uker arbeidet»

"De klarte faktisk til-og-med å skape et nytt nivå: Legacy, in progression, temp path to perm» [veteran, under veis, midlertidig-mot-fast]

JK skrev, der han torpederte påstandene om at kontrakten forkorter tiden som nivå-to arbeidere må samle seg for å oppnå topplønn: «La oss få se at veteranarbeidere som allerede har fem år inne må ta ytterligere-tre-år for å oppnå toppsatsen, det er den opprinnelige åtteårsperioden som de snakket om for lønnsprogresjon. Så snart kontrakten er signert, bør de gå opp til toppsats. De har allerede sine fire år inne.»

GM-rådsmøtet pågikk i nesten sju timer, fordi de lokale fagforeningsfunksjonærene fryktet opposisjonen de ville møte når de brakte med seg avtalen tilbake. Rådet vurderte også å beordre en umiddelbar slutt på streiken, før arbeiderne hadde fått en sjanse til å stemme over kontrakten, men dét ble droppet av bekymring for at GM-arbeidere ville ignorere deres tilbake-til-arbeid ordre.

UAWs PR-talsmann Brian Rothenberg så mørbanket og skrekkslagen ut da han ga en kort redegjørelse for pressen etter møtet. Hverken UAW-president Doug Jones eller UAW-visepresident Terry Dittes var noe sted å se. I en løgnaktig uttalelse hevdet Rothenberg at kontrakten førte til en slutt på «perma-temps, ikke bare i denne bransjen, men for hele nasjonen.» [O. anm.: temps: midlertidig ansatt; perma-temps: vedvarende midlertidige]

Selv om han sto overfor få utfordrende spørsmål, da WSWS-reportere ble utestengt fra pressekonferansen, spurte én reporter: «GM har 7 prosent midlertidig ansatte nå, hvor mange vil de ha innen slutten av kontrakten?» Rothenberg hevdet at han ikke visste, og «måtte sjekke». I virkeligheten har UAW gitt grønt lys for GM til å øke antallet midlertidige drastisk.

Rothenberg sa at UAW ville begynne å holde «utdanningssamlinger» om kontrakten for sine medlemmer fra-og-med lørdag, og få avstemmingen rullet sammen innen fredag den 25. oktober. Disse «utdanningssamlingene» er ikke-annet-enn eksersiser for å få stengt med opposisjon. Etterpå håper UAW å pålegge arbeidere ved Ford og Fiat Chrysler den samme, om ikke en dårligere kontrakt.

Men det er utbredt motstand blant bilarbeidere og andre deler av arbeiderklassen. Dette demonstreres av de utbredende streikene, fra Mack-Volvo-trailerarbeiderne til arbeidere i kobbergruvene og smelteverkene i Arizona og Texas, og til lærere på offentlige skoler i Chicago, sammen med den modige posisjonen fra GM-arbeidere i Mexico som trosset selskapet og fagforeningenes trakasseringer og organiserte for å støtte den amerikanske streiken.

En nivå-to arbeider ved Fiat Chrysler som snakket med WSWS Autoworker Newsletter ga hennes analyse av kontrakten, og hun oppfordret arbeiderne til å avvise den.

«Dette er nøyaktig samme kontrakten som vi fikk i 2015! Arbeiderne har ikke fått igjen det de tapte ved konkursen. Vi må fortsatt jobbe 10 timer i strekk, uten overtidsbetaling. Vi har fremdeles ikke pensjoner. Vi får ikke noe tilbake. Dette er slavearbeid. Jeg tenkte at kanskje tok World Socialist Web Site feil denne gangen. Jeg tenkte at kanskje skulle vi få noe. Men dere traff midt i blinken.»

«Hvis jeg var Mary Barra, og jeg kunne tjene $ 22 millioner for å rette meg opp og snakke hardt til en gjeng kriminelle fra UAW, da ville jeg sannsynligvis også gjort det. Faktum er at kontrakten allerede var signert og betalt for, for lenge siden. Streiken var bare en måte å bryte ned arbeiderne ved GM, slik at de skulle bli tvunget til å ta den samme kontrakten de fikk i 2015.»

«Hvordan kan de tjene rekordprofitter og deretter snu seg rundt og gi menneskene som lager disse profittene – arbeiderne – ingenting? Det har aldri vært en tid hvor profittene var så høye. Og vi får ingenting.»

«De vil ikke at arbeidere skal se på det egentlige kontraktspråket, bare på høydepunktene – eller egentlig er det lavpunkter. De kommer til å prøve å få tvunget gjennom dette. GM vil ha disse arbeiderne tilbake på fabrikkanlegget, og UAW er rett der med dem.»

Denne konspirasjonen kan beseires, og streiken kan bli vunnet. Men alt avhenger av at arbeiderne tar gjennomføringen av kampen ut av hendene på det korrupte UAW, ved byggingen av komitér på grunnplanet.

Arbeidere må kreve å få se den fullstendige kontrakten og få ei-hel-uke for å studere og diskutere den. Grunnplankomitéer må kunne føre tilsyn med avstemmingsprosessen for å forhindre fylling av stemmeurnene og annen svindel. Kontraktsavvisningen må etterfølges av en oppfordring til mobilisering av arbeiderne ved GM, Ford og Fiat Chrysler i en industridekkende streik, som ledd i å bygge en kraftig motoffensiv fra hele arbeiderklassen, mot kapitalistisk utbytting og sosial ulikhet.