Opponering mot NATO og Trump betyr å slåss for Julian Assanges løslatelse!

Av Chris Marsden
4 December 2019

Socialist Equality Party (SEP) oppfordrer alle som protesterer mot NATO og USAs president Donald Trumps besøk i Storbritannia, til å gjøre kravet om løslatelse av Wikileaks-grunnleggeren Julian Assange til spydspissen for en internasjonal bevegelse mot krig.

På tirsdagens protest var det å forvente at de tilstedeværende skulle få høre talere fra Stop the War Coalition oppfordre om en antikrig Labour-regjering, som måtte få avsluttet den «spesielle relasjonen» med USA, som har produsert kriger over hele verden, og at president Donald Trump måtte fordømmes for å ha blandet seg inn i Storbritannias generalvalg.

Men hva betyr slike uttalelser så lenge den brutale fengslingen av Assange i maksimalsikkerhetsfengselet Belmarsh Prison vitner om britisk imperialismes nakne kriminalitet?

Assange står overfor utlevering til USA på spionasjeanklager med en fengselsdom på 175 år. Han er desperat syk etter å ha lidd et tiår med vilkårlig forvaring. Nils Melzer, FNs spesialrapportør om tortur, har advart for at virkningene av den psykiske torturen han er og har vært utsatt for, i en konspirasjon som involverer fem stater – USA, Storbritannia, Australia, Sverige og Ecuador – betyr at han kan dø i fengsel. Mer enn 70 leger og medisinere har publisert sitt åpne brev, sendt til Den konservative regjeringens innenriksminister Priti Patel og til skygginnenriksminister Diane Abbott, hvor de fordømmer Storbritannias nekting av adekvat medisinsk behandling for Assange og oppfordrer til en umiddelbar overføring til et universitetsundervisningssykehus.

Assange har blitt målrettet fremfor alt fordi han eksponerte krigsforbrytelser begått av USA og Storbritannia i Afghanistan og Irak. Men «collateral murder»-videoen, som viser en amerikansk helikopterbesetning som i Irak i 2007 meiet ned blant andre Reuters-journalister, er bare den mest kjente av WikiLeaks’ avsløringer av imperialistkriminalitet over hele verden, og som betydde at Washington og London la Assange for hat.

Senest i forrige uke publiserte WikiLeaks en intern e-postmelding skrevet av et medlem av faktaoppdraget til Syria fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW), hvor vedkommende avslørte forsøk på å undertrykke og fordreie bevis, for at det kunne hevdes at regjeringen til Bashar al-Assad var ansvarlig for det påståtte gassangrepet i Douma den 7. april 2018. Det angivelige angrepet ble brukt til å berettige amerikanske, britiske og franske luft- og missilangrep. Lekkasjen viste at rapporten var bearbeidet for å skjule bevis som motsa de offisielle påstandene om et angrep med kjemisk gass.

Trumps og Boris Johnsons mål er enten å få sendt Assange over til USA for å bure ham inne og kaste nøkkelen, eller å få utsatt ham for en sånn psykisk og fysisk grusomhet at han dør i fengsel.

Hans forfølgelse er en advarsel til alle som tar stilling mot krig og en kolonitype utbytting, for hva deres egen skjebne kan bli. Denne trusselen kan bare imøtegås av en massebevegelse som er beredt til å trosse enhver slik intimidering. En person som blir feiret som en helt av hundretalls millioner ble omgjort til en paria av verdens medier, av de store partiene – inkludert Labour Party – og av de forskjellige pseudo-venstre gruppene som nektet å utfordre de oppblåste sex-anklagene som ble anvendt for å sverte hans navn. Sveriges ni-år-lange «foreløpige etterforskning» ble henlagt i forrige måned, for tredje-og-siste gang, og førte aldri til at det ble fremsatt én eneste siktelse mot Assange – og beviste en gang for alle det han hele tiden insisterte på, at det egentlige anliggendet alltid var trusselen om utlevering til USA.

Ingen antikrigbevegelser som er berettiget navnet, kan tillate en slik obskønitet å stå uimotsagt! Assange må løslates og få lov til å returnere til sin familie og til hans andre kjære i Australia.

Assange er den viktigste politiske fangen i verden i dag. Behandlingen han er utsatt for er en advarsel om at imperialistkrig uunngåelig er ledsaget av et frontalangrep på demokratiske rettigheter.

Storbritannias undertrykkende lover, medie- og internettsensur og spionering på innbyggerne, er av de mest drakoniske i hele verden. Selv nå ønsker Johnson å få dette valget til å dreie seg om terror, lov-og-orden og «nasjonal sikkerhet», ved anvendelse av de forferdelige begivenhetene på London Bridge. Men behandlingen tildelt Assange, den systematiske opphevingen av hans demokratiske rettigheter, er det høyeste uttrykket for denne dreiningen til autoritært styre.

Den britiske regjeringen avviste blankt FN-funn om at Assange var utsatt for vilkårlig forvaring og for psykisk tortur. Han ble pågrepet og slept ut fra den ekvadorianske ambassaden i en avvisning av folkeretten, han ble fengslet for en mindre kausjonsovertredelse og holdt fengslet etter at den drakoniske dommen var ferdig sonet, uten forsvarlig medisinsk behandling eller at han ble tilkjennegitt de nødvendige betingelser for å forberede sitt forsvar, basert på patetiske påstander om at én av de de mest kjente og gjenkjennelige individer i verden utgjorde en «fluktrisiko».

Det fulle omfanget av den offisielle kriminaliteten er nå blitt eksponert av en spansk etterforskning av illegal spionering på Assange inne i den ekvadorianske ambassaden i London, utført av det private sikkerhetsforetaket UC Global. El País rapporterte at UC Global angivelig har besørget video- og lydopptak for US Central Intelligence Agency (CIA) – inkludert hans diskusjoner med sine forsvarsadvokater – som betyr at det ikke kan være den aller minste sjanse for en rettferdig rettssak i februar, og at all saksbehandling automatisk måtte opphøre.

Det farligste argumentet som hevdes, selv fra de som uttrykker sympati for Assange, er at hans støttespillere skal «gå lett» med enhver kritikk av Labour-leder Jeremy Corbyns og Abbotts nekting av å kreve hans løslatelse. Den siste gangen hver av dem uttalte seg til Assanges forsvar var i april. Begge trakk seg tilbake så snart Blairistene gikk til angrep, der Corbyn erklærte at Assanges utlevering til USA var «et anliggende for Storbritannias domstoler», og at dersom Sverige «gjenoppretter» saken mot ham, da måtte han svare på «anklagene fremsatt mot ham».

Det er fremdeles ikke blitt nevnt noe om Assanges situasjon, selv etter at Sverige droppet deres etterforskning. Det er ingenting i Labours valgmanifest, ingenting har blitt sagt under hele valgkampen, og ingenting vil bli sagt under Trumps besøk. På denne måten spiller Labour nøkkelrollen for å få isolert Assange og få lagt til rette for Trumps vendetta.

Corbyns forsvarere formaner også til taushet, av frykt for å beskjemme ham politisk i en tid der han allerede er under angrep, og hevder at en Labour-regjering som blir valgt den 12. desember er Assanges beste sjanse for frihet. Dette er ei politisk felle. Bare en massebevegelse nedenfra kan tvinge den britiske regjeringen, om det blir Labour eller Tory, til å løslate Assange og nedlegge veto mot hans utlevering.

SEP, våre søsterpartier i Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) [International Committee of the Fourth International] og World Socialist Web Site oppfordrer arbeidere, unge mennesker, intellektuelle, kunstnere, medisinsk personale, advokater og de som fører kampanjer for borgerrettigheter, til å innta sine plasser i den globale kampanjen for å få løslatt Assange.

Assange og den heroiske varsleren Chelsea Manning er fanger i klassekrigen. Den eneste samfunnkraften i stand til å beseire de kombinerte bestrebelsene fra den amerikanske og den britiske imperialismen, deres domstoler, deres medier, deres partier og deres etterretningsbyråer, er den internasjonale arbeiderklassen, den mektigste sosiale styrken på planeten.

Bare en massebevegelse av arbeiderklassen, som skjærer på tvers av alle politiske splittelser, kan få løslatt Assange og føre frem kampen mot krig, og stå til forsvar for grunnleggende demokratiske rettigheter.

Kontakt SEP (UK) for å delta i kampen.