Leger påtaler den britiske regjeringens manglende svar på deres brev med forlangende om medisinsk tilsyn for Julian Assange

Av våre reportere
6 December 2019

Legene fra hele verden som den 22. november utstedte et åpent brev der de oppfordrer til umiddelbar overføring av Julian Assange fra maksimalsikkerhetsfengslet Belmarsh Prison til et universitetsundervisningssykehus, har igjen skrevet for offentlig å påtale den britiske regjeringens manglende respons, eller sågar erkjennelsen av å ha mottatt deres betraktninger.

Brevet datert den 4. desember er adressert og sendt til justisminister [Lord Chansellor and Secretary of State for Justice] Robert Buckland [o. anm.: to funksjoner siden 2007 slått sammen til én; statens høyeste representant, nominelt over statsministeren]. Brevet konkluderer: «Etter vår mening er den britiske regjeringens opptreden i denne saken uforsvarlig, uforenlig med medisinsk etikk og uverdig for et demokratisk samfunn bundet av rettsstatens prinsipper. Vi gjentar våre alvorlige bekymringer for at Mr. Assange kan dø i et britisk fengsel, som følge av bevisst medisinsk uaktsomhet og krever en umiddelbar respons fra den britiske regjeringen.»

Det initielle åpne brevet, som ble bredt rapportert i internasjonal og britisk presse, og som har nådd hundretusenvis av mennesker via sosialmedier, beskrev i detalj årsakene til legenes frykt for at de fysiske og psykologiske betingelser som er pålagt Assange kan føre til hans død.

Julian Assange

I nesten sju år var WikiLeaks-grunnleggeren innesperret i den lille ekvadorianske ambassaden i London, hvor han søkte politisk asyl i juni 2012 da han sto overfor en forestående utlevering til Sverige på grunn av falske beskyldninger om seksualmisgjerninger og en sannsynlig videre overføring til USA. Britiske myndigheter avviste alle juridiske anmodninger om at han måtte få tilgang til direkte sollys og til medisinsk tilsyn og behandling, og truet i stedet med hans umiddelbare arrestering dersom han satte foten utenfor bygningen.

Legenes november-brev refererte til de presserende oppfordringene om at Assange må få tilgang til profesjonell medisinsk tannlegebehandling, som var fremmet av leger som undersøkte ham i 2015 og 2017. Brevet beskrev dokumentene og uttalelsene siden februar 2016 utstedt av FNs arbeidsgruppe om vilkårlig internering og av FNs spesialrapportør om tortur Nils Melzer, der de gjentatte ganger krevde Assanges løslatelse.

Siden den ekvadorianske regjeringen til president Lenín Moreno trakk tilbake innvilgelsen av politisk asyl den 11. april i år og overrakte Assange til britiske myndigheter, har han vært fengslet i Belmarsh Prison under betingelser av isolert forvaring. Han er underlagt det enorme psykologiske stresset av å skulle møte en rettssak som begynner i februar, for å sanksjonere hans utlevering fra Storbritannia til USA, som han blir forhindret fra å forberede sitt forsvar for.

Dersom han utleveres står Assange overfor Trump-administrasjonen mange anklagepunkter om «spionasje», og en potensiell livstidsstraff på opptil 175 år. Hans angivelige forbrytelse er, ifølge Washington, at WikiLeaks i 2010 publiserte informasjon lekket av varsleren Chelsea Manning som eksponerte storskala amerikanske krigsforbrytelser i Irak og Afghanistan, så vel som illegale diplomatiske intriger i utallige land.

Assange fikk i mai besøk av Nils Melzer, som fordømte behandlingen han utsettes for som en form for «psykologisk tortur» og nok en gang krevde et umiddelbart opphør av Assanges fengsling. Melzer meldte en ytterligere uttalelse den 1. november 2019, som trigget legenes beslutning om å ta et offentlig standpunkt, der FNs spesialrapportør advarte: «Med mindre Storbritannia raskt endrer kurs og lindrer hans umenneskelige situasjon, kan Assanges fortsatte eksponering for vilkårlighet og overgrep snart kunne ende med å koste ham livet.»

I deres siste brev uttaler legene konsist: «Den britiske regjeringens avslag på å treffe de nødvendige tiltak for å beskytte Assanges rettigheter, helse og verdighet synes i beste fall å være hensynsløst og i verste fall et bevisst trekk, og i begge tilfeller er det ulovlig og utsetter Mr. Assange unødvendig for potensielt irreversible medisinske risikoer….»

«Når Storbritannia, som et fast medlem av FNs sikkerhetsråd, gjentatte ganger ignorerer ikke bare de alvorlige advarslene fra FNs spesialrapportør om tortur, men også sine omtvistelige forpliktelser for etterforskning og oppretting i henhold til internasjonal lov og rett og menneskerettighetsloven, da er troverdigheten for Storbritannias forpliktelse til menneskerettigheter og rettsstatsprinsippene fatalt undergravd.»

Dr Arthur Chesterfield-Evans

Dr. Arthur Chesterfield-Evans, en australsk undertegner av begge legebrevene, fortalte på torsdag WSWS at han «aldri har sett regjeringer så fullstendig toe sine hender for en person, låse folk inne og nekte å gi dem medisinsk behandling. Det er ingen grunn til at den britiske regjeringen ikke kunne bringe Assange til et universitetsundervisningssykehus for å sikre at han får godt tilsyn og pleie.»

Chesterfield-Evans er en kjent yrkesmedisiner og aktivist som har aksjonert mot krig, stilt til forsvar for flyktninger og ei rekke folkehelseanliggender. Han sa at WikiLeaks-utgiveren «er ikke fysisk farlig, og han er særdeles syk. Fanger blir ført til sykehus hele tiden. En normal fange får behandling. Det er skandaløst at Assange nektes dette. Han blir behandlet verre enn en morder.»

Andre leger som signerte det åpne brevet kom med uttalelser som var inkludert i en pressemelding sendt ut med deres siste brev. Nedenfor refereres deres lidenskapelige oppfordringer til handling i sin helhet.

Dr Stephen Frost

Dr. Stephen Frost BSc MBChB, spesialist i diagnostisk radiologi (Storbritannia og Sverige): «Hvordan og hvorfor ble det noen gang til at fem stater – Storbritannia, USA, Australia, Sverige og Ecuador – tilsynelatende bevisst og grusomt konspirerte mot ett menneske? Vi er enige i vurderingen til Nils Melzer, FNs spesialrapportør om tortur, at Julian Assange har blitt ‘psykologisk torturert’, og av alle steder i sentrum av London.»

«Torturen må stoppes nå, og Mr. Assange må få øyeblikkelig tilgang til den helsehjelpen han så åpenbart trenger, før det er for sent. At leger måtte skrive åpne brev til den britiske regjeringen for å kreve relevant helsehjelp for et offer for tortur er over all fatteevne.»

Dr. Bob Gill, allmennpraktiserende medisiner MBChB MRCGP (Storbritannia) uttalte: «Den fortsatte interneringen av Julian Assange i hans rapporterte fysiske og psykologiske tilstand er umenneskelig og en flagrant forsømmelse av hans rett til tilgang til nødvendig medisinsk behandling. Slike skammelige handlinger kan forventes fra repressive diktaturer, ikke fra et demokrati, og de må reverseres.»

Dr Bill Hogan

Dr. William Hogan, MD (USA): «Fundamental respekt for menneskerettighetene i alle siviliserte nasjoner erkjenner at nekting av helsetjenester er en grusom og umenneskelig form for straff. Storbritannia opptrer for øyeblikket ikke bedre enn historiens mest totalitære og hevngjerrige regimer, i sin behandling av Assange.»

«Videre vet vi at hans medisinske personvernrettigheter også ble grovt krenket i den ekvadorianske ambassaden av nasjonen Ecuador og av selskapet UC Global, gjennom overvåkningen som innebar filming og registrering av hans lege-pasient-visitter der.»

«Det er rikelig med vitnesbyrd om at videoer av hans lege-pasient-visitter i ambassaden ble overført til CIA. Jeg kan ikke forholde meg taus. Jeg må påtale disse alvorlige bruddene på menneskerettighetene, menneskeverdet, folkeretten og ganske enkelt grunnleggende anstendighet og oppfordrer til endring.»

Dr Sue Wareham

Dr. Sue Wareham OAM MBBS, allmennpratiserende medisiner (pensjonert) (Australia): «Den australske regjeringens unnlatelse av å uttale seg til beskyttelse for en australsk statsborger hvis liv er i faresonen er fullstendig skammelig, og det er også den britiske regjeringens manglende respons på det nylige presserende åpne brevet angående Julian Assanges helsetilstand. Nasjoner som kaller seg siviliserte holder en mann fengslet, fratatt tilstrekkelig helsehjelp, i fare for å dø, for «forbrytelsen» å ha publisert materiale som belyser angivelige krigsforbrytelser. Den australske regjeringen bør i det minste insistere på at Assange får den helsehjelpen han trenger.»

Dr Richard House, sertifisert psykolog [Chartered Psychologist], tidligere psykoterapeut og universitetslektor (Storbritannia): «Den skammelige behandlingen av Julian Assange burde bli et anliggende for generalvalget, og den nåværende regjeringen og innenriksministeren må stilles robust til rette, for det som ser ut til å være bevisst påført lidelse.»

Dr. Victoria Abdelnur MD, spesialist i integrativ traumeterapi (Tyskland og Argentina): «Det globale medisinske samfunnet følger med, vi vet at han har akutt behov for relevant helsehjelp, og dersom han ikke får den tilbudt, og det snarest, vil det være krystallklart at vi blir styrt av kriminelle. Den folkelige rekylen vil være av astronomiske proporsjoner.»

Det siste brevet kan leses i sin helhet her og er tilgjengelig for deling. Det første brevet er tilgjengelig her. Den 26. november publiserte WSWS en perspektivartikkel med tittelen «Betydningen av legenes åpne brev til forsvar for Julian Assange,» som vi også oppfordrer leserne til å sirkulere så bredt som mulig.