Mer enn halvparten av verdens millenials frykter et atomvåpenangrep vil skje i løpet av det neste tiåret

Av Genevieve Leigh
5 February 2020

Rapporten, som ble utgitt i januar, fant at et flertall av de spurte millenials (i denne studien definert som voksne mellom 20 og 35 år) rundt om i verden frykter at det er mer sannsynlig enn ikke at et atomvåpenangrep vil skje en gang i løpet av det neste tiåret.

Studien ble utført av Den internasjonale røde kors komitéen (ICRC), som i 2019 kartla oppfatninger fra 16 000 millenials i 16 forskjellige land: Afghanistan, Colombia, Frankrike, Indonesia, Israel, Malaysia, Mexico, Nigeria, Palestina, Russland, Sør-Afrika, Syria, Sveits, Storbritannia, Ukraina og USA.

Halvparten av landene omfattet av studien opplever for tiden militærkonflikt.

ICRC-studien Millennials on War. Headingen sier: Hvilke av de følgende ser du som de mest viktigige sakene som berører mennesker rundt i verden i dag? Vennligst velg alle som er relevante. [Illustrasjoner: Ipsos Interactive Services / Data Visualization Department og Francis Macard]

Millennials anser krig og væpnet konflikt å være blant de fem viktigste sakene som berører mennesker rundt om i verden i dag. Verdt å merke seg er også at arbeidsledighet og fattigdom er blant de fem viktigste sakene for millenials.

Til tross for medienes og politikeres glorifisering av militæret er ungdom og arbeidere på tvers av hele verden overveldende fiendtlig innstilte til krig og militarisme i alle former.

Rapporten reflekterer en forståelse blant ungdom om at atomvåpen utgjør en umiddelbar trussel for hele menneskeheten. Studien fant at millenials i overveldende grad motsetter seg bruk av masseødeleggelsesvåpen, i enhver form – kjernefysiske, biologiske eller kjemiske – og under alle omstendigheter.

Mer enn tre av fem millenials, 63 prosent, har samme oppfatning med motstand mot antipersonellminer, og mot klasebomber, 64 prosent.

Ikke overraskende uttrykte millenials i Syria de høyeste tallene for avvisning av masseødeleggelsesvåpen, etter ni år med krig i landet oppildnet av amerikansk imperialisme og deres islamistiske proxyer, der 96 prosent sa det aldri er akseptabelt å bruke kjemiske eller biologiske våpen, mens 98 prosent sa det aldri er akseptabelt å bruke atomvåpen. I løpet av de siste fem årene har USA gjennomført direkte bombardement av Syria under dekke av å bekjempe ISIS, som har medført utflatingen av hele byer i landet.

Mange ungdommer over hele verden har av førstehåndserfaring trukket deres konklusjoner om krig og militarisme.

På tvers av alle de 16 landene der spørreundersøkelsen ble gjennomført sa én av fire millenials, 27 prosent, at de har hatt direkte erfaring med krig og væpnet konflikt. Definisjonen av direkte erfaring i denne studien inkluderer deltakelse i krigshandling, det å bli såret, det å bli tvunget til å forlate sitt hjem, det å miste kontakt med en nær slektning, eller enhver annen situasjon som kan oppstå på grunn av væpnet konflikt.

Denne prosentandelen stiger til nesten halvparten dersom man vurderer de landene som for tiden er involvert i en militærkonflikt. Nesten hver eneste syrer, 96 prosent, av de millenials som er intervjuet har opplevd konflikt, og det har også over halvparten av millenials i Afghanistan.

De forødende og voldelige konsekvensene av krig og militarisme har blitt innflettet i en hel generasjons erfaringer. Millioner av arbeidere og ungdommer har blitt lemlestet, brutt og arret, med generasjoner av familier og venner berørte av traumer forårsaket i vesentlig grad av amerikansk imperialisme.

: ICRC Millennials on War study. Headingen sier: Vennligst indiker hvilken av disse uttalelsene du er mest enig i. Svaralternativene er: De fleste kriger er uunngåelige; De fleste kriger kunne unngås; Vet ikke/Vil helst ikke svare [Illustrasjoner: Ipsos Interactive Services / Data Visualization Department og Francis Macard]

Til tross for disse grufulle opplevelsene er det mange indikasjoner på at ungdom over hele verden opprettholder optimisme for fremtiden. ICRC-rapporten viste at et klart flertall av millenials mener at kriger og væpnet konflikt kan unngås.

International Youth and Students for Social Equality (IYSSE), ungdoms- og studentbevegelsen til Socialist Equality Party (SEP), snakket med unge mennesker over hele USA om mange av problemstillingene reist i ICRC-studien, medregnet konsekvensen for deres egne liv av tiår med endeløs krig, deres holdning til en tredje verdenskrig, og kanskje viktigst av alt, hva de så på som veien videre i kampen mot krig.

Sebastian, en 32-årig student ved University of California i Berkeley, sa til IYSSE at hans oppfatning er at «en tredje verdenskrig ville bety, og kunne bare bety, den fullstendige og raske ødeleggelsen av menneskeheten slik vi kjenner den».

Han fortsatte med å forklare krigene som har blitt orkestrert av USA i løet av hans levetid: «USA har vært i krig, enten åpenlyst eller skjult, hele mitt liv. Krigene spenner over hver eneste administrasjon, og de kjenner ingen partilinjer. Det var Reagans terrorkampanje mot Mellom-Amerika, George Bush seniors invasjon av Panama og starten av Gulfkrigen, Clintons invasjon av Haiti, George W. Bush’ kampanje mot ‘terror’ som ble den lengste krigen vi noen gang har vært involverte i. Og så er det Obama som lovet at han skulle få oss ut av krigen, men i stedet tok oss fra to til syv kriger.»

Sebastian, som uttrykte et sentiment bredt delt av arbeidere og ungdommer rundt om i verden, forklarte hvorfor han er motstander av krig, der han bemerket: «Jeg er imot krig fordi jeg føler at krig bare tjener de som er ved makten, og ofrer de fattige i ‘imperiets’ navn.»

«Jeg tror på solidaritet med alle mennesker rundt i hele verden,» la han til.

Karsten

Karsten, som er 20 år og fra New York, sa til IYSSE at hans oppfatning er at «krig brukes til å forstørre styringselitens personlige formue».

Der han sammenlignet saken om krigene i utlandet med det innenlandske angrepet på arbeidere, sa Karsten at han mener krig tjener et dobbelt formål for styringseliten: «Jeg tror de vil dreie seg til krig for å få knust det økende trykket for sosial endring vi har sett oppstå blant arbeidere og unge mennesker.»

Karsten forklarte at han anså Det demokratiske partiet som et hinder for å få mobilisert arbeiderklassen mot krig: «Jeg mener at for å kunne opponere mot krig må arbeiderklassen bryte med Det demokratiske partiet, og med enhver av de såkalte progressive elementene i Det demokratiske partiet, sånne som DSA eller Sanders.»

Han fortsatte: «Sanders har vist seg å være del av Det demokratiske partiets etablissement. Jeg tror at dersom han ble valgt ville han faktisk støtte krig. Det har blitt vist at han støtter amerikansk imperialisme gjennom sine [Senat-] stemmer for å finansiere Irak-krigen og hans stemme for krig med Afghanistan.»

Noel, en 19-åring fra Chicago, sa at han mener en tredje verdenskrig «ville være en global katastrofe av en målestokk som aldri har vært sett før, og sannsynligvis aldri vil ses igjen».

Der han snakket om veien videre i kampen mot krig, sa Noel han var enig med IYSSE: «Bare gjennom en genuint forent massebevegelse av arbeiderklassen kan vi unngå en tredje verdenskrig.»

For flere av våre intervjuer med ungdom og studenter i USA om kampen mot krig, se vår nylig publiserte video. IYSSE oppfordrer alle ungdommer og studenter som vil delta i kampen mot krig, militarisme og diktatur, og for sosialisme, likehet og fred, til å melde seg inn i IYSSE i dag.