Italia iverksetter massekarantene, samtidig med flere enn 500 koronavirustilfeller i USA

Av Benjamin Mateus
10 March 2020

Italia har nå iverksatt en massiv nedstengning av landets nordlige region, som vil se en tvungen karantene av 16 millioner mennesker på grunn av koronaviruset. Den italienske regjeringen har også oppfordret til at pensjonert medisinsk personale, anslagsvis 20 000 personer, skal bringes tilbake til helsevesenets arbeidsstyrke. Italienske embetsrepresentanter er bekymret for at innvirkningen av koronaviruset på den ressurssvake sørlige delen av landet skal være ruinerende.

I hele Europa og USA blir det implementert begrensninger og kanselleringer av konferanser, musikkfestivaler, sportsarrangementer og ikke-essensielle reiser. Per søndag kveld var det registrert mer enn 500 tilfeller av det nye koronaviruset i USA, ifølge informasjon fra delstatlige og lokale helseetater og den føderale folkehelseinstansen US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Det nye koronaviruset, og sykdommen Covid-19, har krevd mer enn 3 500 menneskeliv globalt og har nå smittet over 105 000.

Dr. Li og kolleger fra Fudan Universitetet i Shanghai har estimert, ved hjelp av en enkel regresjonsmodell, at den globale trenden av nye infeksjoner av Covid-19 vil bli eksponensiell, med en vekstrate med en på faktor 10, for hver nittende dag. De anslår også at det var anslagsvis 34 ikke-observerte grunnleggerpasienter, eller opprinnelige tilfeller. Disse individene eksporterte infeksjonen utenfor Kina. Shanghai-forfatternes resultater ble publisert på nettet, basert på data for perioden 21. januar til 28. februar lastet ned fra Verdens helseorganisasjons (WHO) nettsted.

De første rapporterte tilfellene av Covid-19 utenfor Kina var i Thailand den 13. januar 2020, ifølge landets folkehelsedepartement, basert på en laboratoriumbekreftet test. Innen slutten av den første uka av mars har nå mer enn 100 land og territorier bekreftede tilfeller, som betyr at det berører hvert kontinent med unntak av Antarktis.

Credit: WSWS

Mens Kina rapporterte bare 1 400 nye infeksjoner i løpet av den første uka av mars, der de melder at de ser flere hendelser som er importerte, har Sør-Korea, Italia og Iran fortsatt å rapportere om nye tilfeller i en alarmerende hastighet, og de har forbigått Kina. Hjertet av eurosonen, medregnet Spania, Tyskland og Frankrike, har på lignende måte sett en eksplosjon av tilfeller. De skandinaviske landene er de nye frontlinjene for denne pandemien.

Fra 18. februar til 2. mars økte antallet tilfeller utenfor Kina fra 999 til 10 288. Statistisk informasjon besørget av Worldmeter viser at den logaritmiske kurven stiger lineært for nye forekomster av Covid-19 utenfor Kina. Dette innebærer at uten en vesentlig inngripen fra det internasjonale samfunn vil antallet forekomster utenfor Kina nå 100 000 innen midten av mars, og vil kunne nærme seg 1 million i løpet av den første uka i april.

Credit: WSWS

En lignende rask eskalering ble observert for svineinfluensaen H1N1 i 2009. Forskjellen mellom H1N1-pandemien og denne er imidlertid sykdommens alvorlighetsgrad, der H1N1 var 100 ganger mindre dødelig. Anslagsvis 500 000 døde av svineinfluensaen, av de 2 milliarder som ble smittet.

Dødeligheten assosiert med Covid-19 har varierte fra 0,6 prosent til nærmere 10 prosent. WHO fastsatte senest denne raten til 3,4 prosent, basert på kumulative tilfeller og rapporterte dødsfall. USA, Italia og Iran viser inkonsisent bekymringsfulle tall for dødelighet, mens Sør-Korea har en mye lavere dødelighet. I Tyskland er det nå 951 tilfeller, foreløpig uten rapporterte dødsfall.

Det gjenstår å fastslå om disse ratene er relaterte til omfattende testing i noen land som viser en mer nøyaktig forekomst av sykdommen, eller om andre faktorer som viral virulens, tilgangen til helsetjenester, befolkningens generelle helsestatus, og miljøfaktorer som omgivelsestemperatur. Viruset ser ut til å være mest funksjonelt og effektivt ved 8 grader Celsius.

Data fra det kinesiske folkehelsevesen [tilsvarende det amerikanske CDC] indikerer at et flertall av personer vil forbli relativt friske etter infeksjon, og vil vise milde influensalignende symptomer. Anslagsvis 15 til 20 prosent vil imidlertid trenge sykehusinnleggelse og tilgang til supplerende oksygen, støttende pleie eller til-og-med innleggelse på intensivstasjoner og med ventileringsbistand. Eldre og personer med svekkede medisinske utgangspunkt har økt risiko for en kombinert dødelighet og for å pådra seg de alvorligste konsekvensene av Covid-19. Dødsfallene i USA viser at sårbare befolkningsgrupper, som eksempelvis de ved pleiehjemmet King County i staten Washington, kan lide fatale konsekvenser. Dødsfallene innrapporterte fra Florida var to eldre personer nylig hjemkommet fra Italia.

En mann med maske passerer på St. Petersplassen ved Vatikanet, fredag 6. mars 2020. [Foto: AP Photo/Andrew Medichini]

Viktigheten av tilgang til et organisert og planlagte tilbud av helsetjenester, med et bredt anlagt samarbeid mellom regjering, helsemyndigheter og eksperter, kan ikke overdrives. Erfaringen fra Kina i de første dagene av utbruddet så den generelle befolkningen raskt overvelde sykehusene i Wuhan, med folk som ble avviste. Utskillingen av de syke fra de som var bekymret av nyhetene om ny smitte i deres midte, skapte panikk og sosial harme. Mangelen på beredskap hos helsepersonell, så vel som sparsomme materielle ressurser kan gjerne ha bidratt til de høyere dødelighetsratene som ble registrert i januar og i begynnelsen av februar.

Under det sist helgs avholdte forum ved Harvard Kennedy School Institute of Politics utvekslet et ekspertpanel deres formeninger om den utviklende pandemien. Michael Mina, en epidemiolog ved Harvards T.H. Chan School of Public Health, sa: «Det er det mest skremmende viruset vi har hatt å hanskes med på et halvt århundre, eller mer.»

Helen Branswell, reporter om smittsomme sykdommer og folkehelse, sa: «Det er bisart, men jeg er forskrekket. Etter å ha skrevet om muligheten for noe sånt i årevis, er jeg fremdeles forbløffet over at det skjer, og jeg vet ikke hva det skal bety.» I tillegg uttalte Dr. Mina: «Vi har en helt mottagelig befolkning. Uten ekstraordinære tiltak er potensialet for at dette raskt brenner gjennom en befolkning veldig høyt.» Fordi dette er et nytt virus har verdens befolkning ikke utviklet tidligere immunitet mot det.

Gitt de nylige påfallende manglene ved håndteringen av de evakuerte fra cruiseskipet i Japan, fiaskoen i det å få produsert og distribuert testsett, den totalt retoriske reaksjonen fra Trump-administrasjonen og helsemyndighetenes side, står USA rådvilt for raskt å kunne svare på det utviklende utbruddet. Mer enn 33 stater er nå rammet. New York, California og staten Washington har erklært nødstilstand, for å få fremskaffet de nødvendige midler og ressurser som skal til for å håndtere det de raskt ser for seg som en alvorlig helsetjenestekrise. De tre delstatene samlet har mer enn 300 av de 451 tilfellene som var rapporterte i USA nå sist helg.

Den nåværende brudne karakteren av det amerikanske helsevesenet betyr at sykehus ikke har koordinert deres akuttmottak, ressurser, eksperter og administrasjoner, for å kunne jobbe helhetlig og i samspill. Det er et presserende behov for å utvikle en strategisk langsiktig beredskapsplan for å nå ut til bysamfunn så vel som til landlige regioner, der mange medisinske fasiliteter fungerer på begrensede budsjetter og med knappe ressurser.

Som Dr. Mina sa: «Jeg vil nødig høres ut som jeg er nederlagsstemt her, men tilstanden for vårt helsevesen, måten vi har privatisert alt rundt det, i det store og hele, det vil påvirke våre muligheter seriøst. Vi får ikke laget nye sykehussenger og stasjoner ut av det blå. Vi kan ikke en gang få testet relevant.» Alle eksperter samstemmer i at den nåværende administrasjonen sløset vekk de fire til seks ukene som Kina skaffet verden, til å forberede seg for viruset. Mens Trump-administrasjonen er kriminelt uaktsom, ligger ansvaret i siste instans i underordningen av helsetjenester i USA til profittene til de private forsikringsselskapene, farmakologikonsernene og de gigantiske helsetjenestekjedene.