Julian Assange er utsatt for høynet risiko gitt koronaviruset, advarer hans mor og medisinere

Av Oscar Grenfell
12 March 2020

Christine Assange, WikiLeaks-forleggeren Julian Assanges mor, har advart for at hennes sønns liv er utsatt for høynet risiko gitt faren for at han kan bli infisert av koronaviruset i Storbritannias høysikkerhetsanstalt Belmarsh Prison. Etter nesten et tiår med vilkårlig forvaring og myndighetenes avslag på å besørge ham adekvat medisinsk behandling, har hans immunforsvar blitt vesentlig kompromittert.

I en tweet mandag kveld skrev Christine Assange: «Nye bekymringer for min sønns liv ... Julian [er] kronisk syk/med høyere risiko for å dø» av koronaviruset, også kjent som Covid-19. Hun refererte en nyhetsrapport om at «koronavirus sprer seg raskt i fengsel» og at «helsetjenester i fengsler er av substandard».

Assange i Belmarsh Prison, på et ukjent tidspunkt etter hans arrestering den 11. april i fjor

I hennes tweet bemerket hun at Julian Assange blir varetektsfengslet uten anklage, og er ikke-voldelig. De brutale betingelsene for hans fengsling er den ene delen av den britiske kampanjen for å utlevere WikiLeaks-utgiveren til USA, der han står overfor anklager under den amerikanske spionasjeloven [Espionage Act] og livstidsfengsling, for å ha eksponert amerikanske krigsforbrytelser. Christine Assange avsluttet med å kreve at hennes sønn umiddelbart måtte innvilges løslatelse mot kausjon.

Hennes advarsler har blitt gjentatt av ledende medisinske eksperter, som er undertegnere av en serie brev fra Doctors4Assange.

Siden november har gruppa, sammensatt av mer enn 100 eminente medisinere, forlangt at den britiske regjeringen løslater Assange fra Belmarsh-fengselet og overfører ham til et universitetsundervisningssykehus, slik at han kan få adekvat medisinsk behandling. Deres oppfordringer, som har inkludert advarsler om at Assange kan dø såfremt ikke øyeblikkelig handling iverksettes, har blitt ignorert av den britiske regjeringen og Labour-opposisjonen, så vel som av regjeringen og Labor-opposisjonen i Assanges hjemland Australia.

I kommentarer til WSWS på tirsdag uttalte dr. Stephen Frost, spesialist i diagnostisk radiologi og ledende medlem av Doctors4Assange: «Gitt hva vi vet om denne saken har Mrs. Assange rett i å være bekymret. Julian Assange, fordi han er immunologisk kompromittert, etter år med vilkårlig internering, først i den ekvadorianske ambassaden og siden i Belmarsh Prison, er nødvendigvis utsatt for større risiko for å få en virus- eller bakterieinfeksjon, også infisering av koronavirus.»

«Han burde umiddelbart løslates mot kausjon, slik at han får tilgang til den helsehjelpen det er presserende hast med at han får. Den britiske regjeringen spiller reelt sett russisk rulett med Julian Assanges liv.»

Frost henviste til Nils Melzers funn, FNs spesialrapportør om tortur, at Assange har lidd psykologisk tortur som resultat av forfølgelsen han har vært utsatt for, og bemerket at det ble ignorert av britiske myndigheter. Han konkluderte: «Hvis Julian Assange skulle dø i fengsel, da vil den britiske regjeringen være straffeanvarlig.»

Lissa Johnson, som er klinisk psykolog og talsperson for Doctors4Assange, erklærte: «Julian Assange er absolutt utsatt for høynet risiko fra koronaviruset i Belmarsh Prison. Som et torturoffer som er utsatt for pågående psykologisk tortur, var hans fysiske helse allerede i en prekær tilstand før koronavirusutbruddet. Den uopphørlige og ekstreme aktiveringen av stressfysiologi under betingelser av psykologisk tortur kan seriøst svekke immuniteten, slik at enkle virus- og bakterieinfeksjoner raskt kan bli livstruende. Mer komplekse og nye virus som Covid-19 utgjør en enda større fare.»

«Så langt tilbake som til 2015 advarte eksperter innen fagene medisin og menneskerettigheter for at alt mer enn en triviell sykdom kan være livstruende for Julian Assange. Hans helse er enda skjørere nå, og koronaviruset gjør disse advarslene bare mer presserende og foruroligende.»

Johnson uttalte: «Dersom Julian Assange bukker under for koronavirus eller en annen katastrofal sykdom i fengselet, da vil det ikke være et uhell. Det vil være det forutsigbare resultatet av langvarig psykologisk tortur og forsettlig medisinsk omsorgssvikt.»

Johnson oppfordret til at Assange umiddelbart må løslates fra fengselet, og at utleveringsprosessen mot ham må henlegges.

Dr. Bill Hogan, som jobber med indremedisin i USA, uttalte: «Det er også sant at individer under ekstremt stress er mer utsatt for å få infeksjoner. Med tanke på torturen Julian er utsatt for, mangelen på lettelse av omstendighetene som hans tortur har blitt tilskrevet, og de mange øyenvitneberetningene som dokumenterer den dramatiske fysiske forverringen av Julians helsetilstand, kan jeg med høy sikkerhet hevde at Julian faktisk er mer utsatt for infeksjoner generelt – og koronaviruset spesielt – enn den generelle befolkningen.»

Advarslene kommer samtidig med en rask økning av antallet koronavirusinfeksjoner globalt. Den mangelfulle offisielle responsen på viruset i USA, Storbritannia og internasjonalt, har understreket konsekvensene av et flere-tiår-langt angrep på det offentlige helsevesenet. Fanger er spesielt sårbare på grunn av den begrensede medisinske omsorgen de får og deres påtvungent tette omgang med andre innsatte.

Onsdag morgen rapporterte Independent at fengselsreformorganisasjonen Howard League for Penal Reform har skrevet til det britiske justisdepartementet med krav om å få vite hvilke tiltak som er truffet for å beskytte fanger mot et potensielt virusutbrudd.

Brevet bemerket de «uhygieniske» forholdene som råder i mange fengsler, og advarte for at sykdommen kan «blomstre» dersom det kommer til et utbrudd under betingelser av overbefolkning, dårlig ventilasjon og en høy andel innsatte med svekket helse. Brevet uttrykte «overraskelse» over at det «ikke synes å ha kommet noen uttalelse fra justisdepartementet angående forholdsregler som blir truffet».

Independent fortsatte: «En nylig rapport fra tankesmia Nuffield Trust viste at fanger i Storbritannia ofte fikk sine sykehusavtaler kansellert og ble tilbudt færre helsetjenester enn allmennheten, med så mange som fire av ti sykehusavtaler inngått for en fange som ble kansellert eller ikke oppfylt i 2017 og 2018 – hovedsakelig grunnet av mangel på fengselspersonell tilgjengelige for transport og for bevoktning av fanger mens de er innlagt på sykehus.»

Avisa bemerket at «bekymring vokser for at en svinnende fengselsbemanning ikke vil være i stand til å besørge grunnleggende nødvendigheter, som mat og sikkerhet, for Storbritannias 84 000 fanger.»

Dita Saliuka, som opplevde at hennes bror døde i Belmarsh Prison i januar, tvitret umiddelbart: «Hva er planene for britiske fengsler angående Covid2019? Helsetjenestene i fengslene er slette, og det er fanger med underliggende helsemessige betingelser som fortjener de samme helsetjenester som resten av oss, ellers vil de dø!»

Saliuka og hennes familie har avvist de offisielle påstandene om at hennes bror Liridon Saliuka døde som følge av selvpåførte skader. De har hevdet at det var gjentatte forsinkelser relatert hans obduksjon, og at han nylig hadde blitt overflyttet til ei standard fengselscelle, til tross for at han av en lege var vurdert å være «permanent ufør».

Saliukas død var en av en serie dødsfall i Belmarsh Prison, kalt Storbritannias «Guantanamo Bay» på grunn av de brutale forholdene. I forrige måned ble en 36 år gammel innsatt funnet død etter å ha blitt påført massive hodeskader i forbindelse med en slåsskamp.

Assanges innesperring i fengselet er av samme stykke som det bredere angrepet på hans juridiske og demokratiske rettigheter, utført av de britiske myndighetene. I løpet av den første uka med USAs utleveringshøringer som begynte den 25. februar, ble WikiLeaks-redaktøren gjentatte ganger strippet naken og pålagt håndjern, før han fikk sine juridiske dokumenter stjålet av fangevoktere. Han ble plassert i en skuddsikker glassboks bakerst i rettssalen, fom forhindret ham fra å kunne følge saksgangen eller instruere sine advokater.

Advarslene fra Christine Assange og medisinerne understreker hvor presserende kampen er for Assanges umiddelbare og ubetingede frihet. Rapportene demonstrerer at denne kampen er uadskillelig fra forsvaret av arbeiderklassens sosiale og demokratiske rettigheter, medregnet helsetjenester av høy kvalitet.