Londons Imperial College forutser millioners død i Storbritannia og USA, av koronaviruspandemien

Av Bryan Dyne
19 March 2020

En studie publisert på mandag av Imperial College, det offentlige forskningsuniversitetet i London, anslår at millioner i Storbritannia og USA vil dø av koronaviruspandemien. I deres beste-tilfelle-scenario, der overføringen av viruset blir massivt motvirket, og «selv om alle pasienter kunne behandles,» skriver forfatterne at «vi forutser likevel at det vil være i størrelsesorden 250 000 dødsfall i Storbritannia, og 1,1 til 1,2 millioner i USA».

Ifølge studiens forfattere er Covid-19 «og faren for folkehelsen det representerer, det mest alvorlige luftveisviruset sett siden influensapandemien H1N1 fra 1918». [O. anm.: dvs. Spanskesyken] Det er nå [per tirsdag] 198 000 registrerte tilfeller over hele verden, og nesten 8 000 dødsfall. Landene med flest antall nye tilfeller omfatter Italia, Iran, Spania, Tyskland, Frankrike og USA.

Studien ble ledet av Neil Ferguson og inkluderte et team av personer trukket fra Imperial College, i tillegg til Verdens helseorganisasjon (WHO), MRC Center for Global Infectious Disease Analysis og Abdul Latif Jameel Institute for Disease and Emergency Analytics. Ut over de massive tallene for ofre estimerte de at pandemien vil fortsette i Storbritannia og USA t.o.m. august.

Kirklands brann- og ambulansepersonell befordrer en pasient inn i en ambulanse ved pleiehjemmet Life Care Center i Kirkland, Washington, nær Seattle, tirsdag 10. mars 2020 [Foto: AP Photo/Ted S. Warren]

De understreker at «avbøtning sannsynligvis ikke vil være mulig, uten at kapasitetsgrensene for nødstiltak for Storbritannias og USAs helsevesen blir overskredet mange ganger». Rapporten gjør det klart at selv i et kort utbrudd av sykdommen, ville «kapasitetsgrensene for sengerposter på avdelinger for både generelle mottak og intensivstasjoner (ICU) [Intensive Care Unit] bli overskredet med en faktor på minst åtte, under det mest optimistiske scenarioet for behov for kritisk omsorg som vi undersøkte». Under slike omstendigheter må USA forvente å se 56 100 dødsfall per dag, på høydepunktet.

Med andre ord, med de nåværende politiske retningslinjene iverksatt av Johnsons og Trumps administrasjoner, vil millioner av mennesker, muligens titalls millioner, pådra seg en slik sykdom og dø, der sykehus, klinikker og andre medisinske fasiliteter kollapser i møte med det enorme antallet smittede pasienter. Fremfor alt har begge regjeringenes nekting av å gjennomføre massetesting for koronaviruset i en tidlig fase av krisen, som WHO konsekvent bønnfalte om, tillatt viruset å spre seg til store deler av befolkningene, uten tegn til at det stanses.

Som WHOs generaldirektør dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus advarte: «Du kan ikke bekjempe en brann i blinde, og vi kan ikke få stoppet denne pandemien dersom vi ikke vet hvem som er smittet.»

De overhengende farene sees tydeligst i sammenbruddet av det italienske helsevesenet, som allerede nå er overveldet av 31 506 tilfeller, opp fra bare tre for mindre enn én måned siden. Antallet dødsfall har nådd minst 2 503 og stiger. Skulle dødeligheten i Italia holde stikk for Storbritannia og USA – og den manglende infrastrukturen for offentlige helsevesen i begge land indikerer at det vil den – vil de to landene sannsynligvis se faktiske dødstall på henholdsvis minst to og 8,6 millioner.

Dessuten omfatter ikke tapstallene tilleggsdødsfall relaterte til HIV, kreft, hjerteinfarkt, hjerneslag og andre påkommende sykdommer, der helsevesenets fasiliteter blir overveldet. Sykehus kansellerer allerede kliniske og kirurgiske inngrep i påvente av ei stigende bølge av luftveissykdommer grunnet koronaviruset.

Temaene berørt i studien fra Imperial College ble gjengitt av dr. Ashish Jha, direktør for Harvard Global Health Institute, der han på tirsdag ga sine kommentarer på MSNBCs program Morning Joe.

Dr. Jha oppfordret til full karantene på tvers av hele USA. Han uttalte: «Våre sykehus og akuttmottak er ikke beredte. Vi har to valg. Grunnleggende sett kan vi enten innføre en nasjonal karantene nå, for to uker, og få et grep på hvor ting er, for deretter å revurdere.»

«Eller vi kan la det være, og vente ei uke til, og når ting da viser seg å være helt forferdelige, da blir vi tvunget til det, og da kommer det til å vare mye lenger, og mange flere vil dø. Så dét er faktisk våre to valg – gå ut foran det, eller vente til vi ligger enda lenger bak.» Han la til at «det kommer til å se ut som i Italia», for at en slik karantene skal lykkes.

USAs president Donald Trumps nyligste pressekonferanse [per tirsdag i USA] tydeliggjør imidlertid at fokuset for styringselitene i de store imperialistmaktene ikke er å redde menneskeliv, men å beskytte finansoligarkene i deres egne land og internasjonalt. Trump stresser for tiden på for en stimulansepakke på $ 600 milliarder som skal gå direkte til næringsvirksomheter. Han har også tatt til orde for lettelser i bedrifters lønnsbeskatning [‘payroll taxes’], som ville være ytterligere et astronomisk bidrag til hedgefond-managere og konserndirektører.

Det er også ytterligere $ 250 milliarder som angivelig er innrettet mot den bredere befolkningen, der Kongressen fremdeles tautrekker om den nøyaktig størrelsen på beløpet, og distribusjonsmetoden. Selv om lovfremlegget skulle gå gjennom, og arbeidere skulle motta $ 1 000 hver, er dette helt utilstrekkelig for å dekke behovene for millioner som står overfor uker eller måneder uten lønning, der pandemien nå stenger ned store deler av økonomien.

På samme pressebriefing kunngjorde finansminister Steve Mnuchin nok et program, som «vil gjøre det mulig for Fed å garantere oppkjøp av ... verdipapirer på veien fremover. Det er her et marked på $ 1 billion.» Mens den opprinnelige summen avsatt til slike oppkjøp bare er $ 10 milliarder gjorde Mnuchin imidlertid følgende klart: «Vi har muligheten til å få Fed til å handle opp til $ 1 billion i verdipapirer, om nødvendig.» Dette ville bringe den totale pengesummen Trump-administrasjonen har besørget for Wall Street i løpet av den siste uka, gjennom redningspakka for næringsvirksomheter [‘corporate bailouts’], direkteinfusjon inn i aksjebørsen, og andre metoder, til den nette sum av $ 3,8 billioner [NOK 39,81 billioner, dvs. 39 810 milliarder].

Mindre enn halvparten av dette beløpet kunne vært anvendt til å ettergi alle tidligere og nåværende amerikanske studenters studiegjeld. Resten kunne vært brukt til å betale ned all kredittkortgjeld og bilgjeld for hver eneste arbeider i Amerika. Det kunne ha vært anvendt til å produsere og distribuere hundrevis av millioner ansiktsmasker for leger og pasienter som kjemper mot koronaviruset, i tillegg til titalls millioner kjortler og hundretusenvis av respiratorer og ICU-sengeposter for kritisk syke pasienter. Hundrevis av nye sykehus med 500 senger hver kunne ha vært bygget i løpet av uker, for å kunne ivareta og isolere de smittede. Det kunne ha vært tilrettelagt for gjennomføring av testing av de millioner mennesker som kan være smittet, og pandemien kunne vært begrenset og kontrollert.

Markedene responderte på den siste runden med cash som ble overført til private binger ved å stige fem prosent på tirsdag. Arbeidere, derimot, står overfor nød og sykdom.

Som nasjonalkomitéen for Socialist Equality Party (USA) skrev: «En enorm mengde tid er forspilt, men innvirkningen og omfanget av pandemien avhenger av presserende responser som kan tas nå. Denne responsen må sentreres om to absolutt kritiske prioriteringer: For det første, det å få begrenset og kontrollert spredning av viruset så mye som mulig, og for det andre, gitt at det allerede har fått globale dimensjoner, å besørge akuttomsorg for alle som er syke, og nødassistanse til alle som er berørte.»

World Socialist Web Site oppfordrer arbeidere og unge mennesker til å ta del i kampen mot denne pandemien, og til forsvar for arbeideres rettigheter, gjennom byggingen av en internasjonal sosialistisk og revolusjonær bevegelse. Dét er det sentrale spørsmålet for vår tid, og et anliggende om liv og død.

Forfatteren anbefaler også:

Hvordan bekjempe COVID-19 pandemien: Et handlingsprogram for arbeiderklassen

[18. mars 2020]