Julian Assanges kausjonsnmodning avvist til tross for koronavirusrisiko

Av Thomas Scripps
27 March 2020

Den britiske dommeren Vanessa Baraitser avviste på onsdag en søknad om å innvilge WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange kausjon. Han er for tiden varetektsfengslet i London-fengselet HMP [Her Majesty’s Prison] Belmarsh, i påvente av sluttføringen av en rettsprosess for å avgjøre hans utlevering til USA på spionasjesiktelser som har strafferamme på livstidsfengsling.

Assanges juridiske team sendte kausjonsanmodningen på grunn av den «veldig reelle» og potensielt «livsfarlige» risikoen som koronaviruspandemien utgjør for hans skjøre helsetilstand. Dommerens beslutning er ytterligere bevis for at den britiske regjeringen, i samarbeid med Trump-administrasjonen og amerikanske sikkerhetstjenester, ikke ønsker noe mindre enn å se den verdensberømte journalisten død.

Baraitsers avslag kom samtidig med tiltakende oppfordringer om løslatelse av sårbare, lavrisikofanger fra Storbritannias overfylte og tragisk uforberedte fengselssystemer under koronaviruskrisen.

Allan Hogarth fra Amnesty International UK sa at eldre fanger og de med underliggende medisinske tilstander bør «umiddelbart» vurderes for løslatelse «dersom de ikke utgjør en trussel mot seg selv eller samfunnet». Organisasjonen The Prisoners’ Advice Service oppfordrer om at de gamle eller de uføre, de som er under ubestemt fengsling for offentlig vern, og de som rett og slett ikke utgjør noen trussel, må løslates nå.

Før høringen begynte hadde mer enn 17 000 mennesker undertegnet en begjæring til innenriksminister Priti Patel med forlangende om å «løslate Julian Assange fra Belmarsh Prison før Covid-19 sprer seg».

På grunn av den britiske nedstengningen var det sparsom deltakelse i retten, med flere advokater som deltok via nettet. Baraitser, en kontorist, Assanges ledende forsvarsadvokat Edward Fitzgerald QC, fem journalister og seks WikiLeaks-tilhengere var fysisk til stede.

Baraitser begynte med å informere retten om at HMP Belmarsh hadde innvilget Assange bare 15 minutters tilgang til en videolink. Resten av høringen måtte fortsette i hans fravær. Assange kunne ikke delta skikkelig på grunn av lydproblemer, der advokatene ringte inn til retten: «Jeg kan ikke høre halvparten av dem,» sa han på et tidspunkt.

Der høringen fortsatte under disse flagrante overgrepene mot en behørig prosess, leverte amerikanske aktorer en anstorm av løgner for å berettige å holde WikiLeaks-grunnleggeren fengslet.

Advokat Clair Dobbin sa først at det ikke var et anliggende for retten å løslate individuelle fanger, men for justisdepartementet. Hun sa at domstolen «ikke kan gå forut for regjeringen». Men det er på Baraitsers forlangende fra september 2019 at Assange fremdeles holdes i varetekt i et maksimalsikkerhetsfengsel, til tross for at hans dom for å ha «stukket av fra kausjonsbetingelsene» hadde utgått samme måneden.

Dobbin gjentok den nå dobbelt absurde påstanden fra aktoratet for å holde Assange i varetekt; at «fluktfaren» som verdens mest berømte politiske fange utgjør – nå midt i en nasjonal nedstengning og nedleggelsen av internasjonale reiser – «er uoverstigelig».

«Det eksisterer konkrete bevis for at han stikker av,» sa hun. «Han har vært testet, og mislyktes».

Dette refererer til at Assange brukte sin rett til asyl da han søkte tilflukt i den ekvadorianske ambassaden i 2012 for å unnslippe en internasjonal menneskejakt som var lansert av en morderisk amerikansk regjering. Assanges forfølgere bruker deres tidligere kriminalitet som berettigelse for dagens.

Dobbin hevdet deretter at Assange «ikke er innenfor høyrisikogruppene for koronaviruset» og antydet at det forøvrig var liten risiko for infeksjon uansett, der hun sa: «Det er bredt publisert at besøk i fengsler av alle familiemedlemmer har stoppet.»

Assange har en kronisk lungetilstand og har blitt alvorlig fysisk svekket av en brutal mishandling som utgjør psykologisk tortur gjennom det siste tiåret. På tirsdag tvitret kampanjegruppa Leger for Assange: «Medisinsk, juridisk, etisk & moralsk bør Assange få kausjon i morgen.»

Lissa Johnson, en talsperson for gruppa, tvitret: «Dersom Julian Assange ikke innvilges kausjon på onsdag, og han bukker under for Covid-19 i fengsel, da vil hans død være et politisk motivert, statssanksjonert drap, ved forsettlig medisinsk forsømmelse.»

Leger for Assange sa at Assanges tilfelle representerer en «betydelig økt risiko for død under Covid-19 pandemien, for en fange med lav risiko,» der de refererte Verdens helseorganisasjons retningslinjer, uttalelsen fra presidenten for fengselsguvernørforbundet om at Covid-19 relaterte dødsfall i fengsler var uunngåelig, og Richard Cokers advarsel, som er professor ved London School of Hygiene and Tropical Medicine, der han advarte om «‘betydelig risiko for virusspredning i særlig hurtig takt’ i fengslene».

Det er klare tegn på at denne risikoen er i ferd med å bli en realitet. På tirsdag var 4 300 fengselsansatte – 12 prosent av totalantallet – borte fra jobben fordi de var syke eller selvisolerte. Justisdepartementet har kunngjort at 19 fanger på tvers av 10 fengsler har fått påvist smitten, pluss fire fengselsansatte på tvers av fire fengsler, og tre ansatte i eskorte- og forvaringstjenester. London, der Belmarsh Prison ligger, er episenteret for Storbritannias epidemi.

Om påtalemyndighetens påstand om at Assange utgjør en fluktrisiko, sa Fitzgerald: «Det er ekstremt usannsynlig at han ville si fra seg den juridiske kampen han står i.» Han skisserte de strenge løslatelsesvilkårene som forsvaret ville være forberedt på å akseptere for å sikre Assanges sikkerhet, inkludert husarrest med hans partner og hans far, GPS-merking som ville varsle myndighetene til-og-med om han skulle forlate det indre av huset, og 12 garantier for kausjonsbeløpet.

Hva angår risikoen for Assanges helse og liv, forklarte Fitzgerald at den medisinske eksperten dr. Sondra Crosby «anser at han er spesielt utsatt, for å utvikle koronavirus, og dersom han skulle gjøre det, at det utvikler seg til svært alvorlige komplikasjoner for ham».

«Dersom han skulle utvikle kritiske symptomer, ville det være veldig tvilsomt at Belmarsh kunne være i stand til å takle hans tilstand,» konkluderte Crosby.

Fitzgerald fortsatte med å si at Assange «vil bli alvorlig truet under omstendigheter han ikke kan flykte fra» dersom han fortsetter å sitte fengslet. Denne faren forverres av «risikoen for hans mentale helse og hans menneskelige kontakt» som utgjøres av nedstengningsprosedyrer, hvilket også ville begrense Assanges allerede minimale kontakttid med sine advokater.

Fitzgerald sa, som respons på aktoratets forslag om at Assange hadde en liten risiko for å komme i kontakt med viruset: «Da vi søkte å få tilgang til Belmarsh, fikk vi beskjed om at 100 ansatte var syke på grunn av koronaviruset. Det tyder ikke på at det ikke foreligger noe koronavirusproblem i Belmarsh.»

Baraitser responderte med en erklæring om at «den globale pandemien ... ikke gir grunnlag for Mr. Assanges løslatelse». Hun hadde «ingen grunn til ikke å stole på» regjeringens råd om beskyttelse av fanger mot viruset «som både bevisbasert og pålitelig og hensiktsmessig».

Etter rettskjennelsen tvitret Nils Melzer, FNs spesialrapportør om tortur: «Ingen overraskelse. Dersom Storbritannia hadde noen omsorg for Assanges helse, rettferdigheten eller for rettsstatsprinsippet, da ville han ikke vært forfulgt, fengslet og torturert i den hensikt å få undertrykt pressefrihet & vært konfrontert med utlevering til et land som krever total straffefrihet for tortur & krigsforbrytelser.»

Dr. Stephen Frost, som uttalte seg for Leger for Assange, sa til World Socialist Web Site: «Vi er overrasket over at Julian Assange har blitt nektet kausjon, til tross for at medisinske bevis fra vitneforklaringer er fremlagt for domstolen som sterkt anbefaler at han løslates mot kausjon. I henhold til de tilgjengelige bevisene, i mangel av tilgang til forsvarlig medisinsk behandling siden 2012, må Mr. Assange antas av legene å være sterkt immunkompromittert, og derfor ha en betydelig økt risiko for å bli smittet og dø av koronavirus i ethvert fengsel, men spesielt i et fengsel som Belmarsh. Hver ekstra dag som Mr. Assange er fengslet i Belmarsh Prison utgjør en økt trussel mot hans liv.»