Hvor mange må dø for Wall Street?

27 March 2020

Antallet dødsfall av den globale koronaviruspandemien steg på onsdag til over 21 000, og fortsetter i et eksponentielt utviklingsforløp. I USA ble det registrert minst 247 nye dødsfall, og antallet nyregistrerte tilfeller vokste med over 13 000.

Hver dag dør mer enn 2 000 mennesker verden rundt av sykdommen. «Det tok 67 dager fra det første rapporterte tilfellet til å nå 100 000 tilfeller, 11 dager for de neste 100 000 tilfellene, og bare fire dager for de tredje 100 000 tilfellene,» sa Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektøren for Verdens helseorganisasjon (WHO).

Innen dager vil USA ha flere registrerte tilfeller av Covid-19 enn noe annet land, medregnet Kina og Italia, sykdommens første episentre. I New York slanger køer av syke mennesker seg rundt byens kvartaler, mens et provisorisk likhus er under oppføring utenfor New York-sykehuset Bellevue Hospital. Ved andre sykehus i New York anvendes kjølevogner for å lagre kropper, under forhold leger har kalt «apokalyptiske».

Eksperter har gjentatte ganger advart for at USA bare er ved begynnelsen av utbruddet, og at tilfellene vil fortsette å gå til værs. Men allerede er sykehus over hele landet – inkludert de som er langt vekk fra de viktigste infeksjonssentrene, som Beaumont og Henry Ford Health-systemene i Detroit – fylt til deres kapasitet.

Til tross for utbredte påstander om at pandemien bare rammer de eldre har sykdommen vist seg å være farlig for brede lag av samfunnet, der 38 prosent av innleggelsene i USA gjelder personer mellom 20 og 54 år.

I mellomtiden, til tross for bønnfalingene fra helseeksperter, forblir mange arbeidsplasser i hele landet holdt åpne. Det blir stadig tydeligere at sykdommen raskt sprer seg på amerikanske arbeidsplasser, hvorav mange ikke engang har de mest grunnleggende sikkerhetstiltakene nødvendige for å beskytte arbeidere.

To amerikanske Fiat Chrysler-arbeidere, én ved sammenstillingsanlegget Sterling Heights Assembly Plant nord for Detroit og en annen ved girkassefabrikken Kokomo Transmission Plant i Indiana, har omkommet etter å ha blitt smittet med Covid-19.

Ni arbeidere i Amazon-varelagere har testet positivt for viruset. Men til tross for det økende antallet ofre har Amazon gjort det klart at konsernet hverken vil stenge ned varelagere eller besørge varelagerarbeidere og leveransesjåfører det nødvendige verneutstyret.

Selv der pandemien nå tiltar i styrke eskalerer Trump-administrasjonen sin kampanje for en rask retur til arbeid. Trump ser bort fra advarslene fra sine egne helseeksperter og har bedt om at Amerika skal være «åpent for business» innen påske, da han forlanger å få se «fullsatte kirker over hele landet».

I det kanskje mest sinnsforvirrede uttrykket av perspektivene delt av Trump publiserte det høyreekstreme nettmagasinet Federalist, som har hatt innhold Trump gjentatte ganger har promotert på Twitter, en artikkel der magasinet oppfordrer leserne til bevisst å la seg selv og deres barn infiseres av viruset for å generere «flokkimmunitet».

Men fornektelsen av farene reist av Covid-19, og oppfordringen om at liv må ofres av hensyn til «økonomien», strekker seg langt forbi Trump og hans supportere i USA.

Trumps poenger ble gjentatt av hans politiske allierte og ytrehøyre-ideolog Jair Bolsonaro, Brasils president, som erklærte: «Folket vil snart få se at de ble lurt av disse guvernørene, og av den største delen av mediene, når det kommer til koronavirus.» Han kalte sykdommen «den lille influensaen».

I Tyskland førte dagsavisa Handelsblatt et prominent intervju med hedgefondmanageren Alexander Dibelius, som erklærte at den «kollektive nedstengingen av økonomien» er «mer skremmende enn denne virusinfeksjonen».

Disse kravene var ekko av tilsvarende uttalelser blant amerikanske oligarker, deriblant de tidligere Goldman Sachs-direktørene Lloyd Blankfein og Gary Cohn. Cohn erklærte at det er på tide «å diskutere behovet for en dato for når økonomien kan slås på igjen».

Dick Kovacevic, adm. dir. for banken Wells Fargo, refererte til «sunne arbeidere under 55 år», der han uttalte: «Vi vil gradvis bringe disse menneskene tilbake, og se hva som skjer. Noen av dem vil bli syke, noen kan til-og-med dø, jeg vet ikke.»

Milliardæren Tom Golisano «røkte en Padron-sigar på sin patio i Florida» der han beklaget seg til Bloomberg News: «Skadene ved å holde økonomien nedstengt slik som nå, kan vise seg verre enn å miste noen få mennesker ekstra.»

Han sa: «Du må veie fordeler og ulemper.»

Ifølge forskere ved Northwestern University kan «ulempene» med å gjenåpne forretningsvirksomheter før pandemien er under kontroll bli 600 000 liv over hele landet.

Under forhold der antallet tilfeller i store deler av USA dobles for hver dag, og der det ikke er noen indikasjon på at pandemien er under kontroll, er slike forslag fullstendig hensynsløse, og de foreviser både ignoranse og forakt for menneskeliv.

Faktisk har «verdien» av menneskeliv blitt et stort diskusjonsemne i den amerikanske pressen. New York Times publiserte på torsdag en artikkel med overskriften «Nedstengning setter søkelys på den økonomiske kostnaden av å redde liv.» Artikkelen refererer den tidligere Obama-rådgiveren Cass Sunstein, som uttalte: «Et program som redder yngre mennesker er bedre, i den forstand, enn et ellers identisk program som redder eldre mennesker.»

Ezekiel Emanuel, en annen Obama-rådgiver, har gjentatte ganger under pandemien opptrådt som en mediekommentator, til tross for at han i 2014, i et forsøk på å berettige nedskjæringer for helsevesenet, hevdet at folk ikke burde leve forbi 75, fordi «samfunn og familier – og dere – ville være bedre stilt om naturen fikk gå sin gang, raskt og betimelig.»

Samfunnets første og eneste bekymring må være å få begrenset og kontrollert pandemien så raskt som mulig. Sosiale distanseringstiltak, for eksempel ved nedstengning av skoler og arbeidsplasser, er et kritisk element for å få begrenset og kontrollert sykdommen, og få tillatt iverksetting av tester og kontaktsporingstiltak for å bre tilfellene ut i tid, slik at de ikke overvelder sykehusene.

USA og store deler av Vest-Europa gjennomfører imidlertid ikke den praksis og fremgangsmåte som er anbefalt av Verdens helseorganisasjon (WHO). Sykehus over hele USA nekter å teste alle andre enn de kritisk syke, som gjør det umulig å spore opp majoriteten av tilfellene og få informert personer de har vært i kontakt med.

Og med sykehus som allerede har nådd sine kapasitetsgrenser i store deler av landet blir de fleste tilfeller ikke innlagt på sykehus, igjen i strid med WHOs retningslinjer, og utsetter dermed familiemedlemmer for infeksjon.

Trump, som taler for finanskapitalen, krever at statene hever obligatoriske karanteneforordninger, og reiser utsiktene til at ansatte skal tvinges til å arbeide ved hjelp av trusler og sanksjoner. De som nekter å jobbe under utrygge betingelser risikerer å få sparken, og dermed gjøre seg uberettiget for dagpenger og ledighetsbistand. Arbeidere vil måtte konfrontere det ødeleggende valget om enten å ofre egen og sine familiers helse eller stå overfor sult, utkastelse og hjemløshet.

Selv der oligarkene krever at arbeidere skal slite under utrygge betingelser begynner nå arbeidere å slåss imot. Ei bølge av arbeidsnedleggelser fremtvang nedstengningen av Detroit-bilprodusentene tidligere denne måneden. Arbeidere på tvers av hele logistikkindustrien, medregnet Amazon, har krevd tryggere arbeidsforhold, og postarbeidere i Brooklyn har angivelig nektet å utlevere post. Hashtaggene #notdyingforwallstreet [‘dør ikke for Wall Street’] og #generalstrike [‘generalstreik’] har trendet på tvers av Twitter.

Ingen kostnader kan spares når det gjelder å få redusert antallet infeksjoner og få reddet liv. Arbeiderklassen må kreve at regjeringer og arbeidsgivere treffer nødtiltak for å løse krisen:

Steng ned ikke-essensielle arbeidsplasser! Alle arbeidsplasser som ikke er direkte involvert i medisinsk pleie og produksjonen av medisinske produkter, eller viktige sosiale nødvendigheter, må stenges ned under hele pandemien! Arbeidere uten arbeid må få full inntektsde kning, og alle ressurser må gjøres tilgjengelige for de som er berørt av skolenedstengninger, inkludert betalt fri og matassistanse.

Trygge arbeidsbetingelser! Alle arbeidere må ha et trygt arbeidsmiljø og være beskyttet mot spredningen av viruset.

Tilgjengelig og universell testing! Ingen utgifter kan spares for å tilgjengeliggjøre gratis testing for alle de som viser symptomer.

Gratis behandling av høy kvalitet og likeverdig omsorg! Den mest avanserte medisinske behandling må gjøres tilgjengelig for alle, uavhengig av inntekt eller forsikringsdekning.

Beskytt flyktninger, fanger og de hjemløse! Alle må ha tilgang til rene livsbetingelser av høy kvalitet for å få forhindret spredningen av sykdommen.

Arbeidere må danne grunnplankomitéer på arbeidsplasser og i nabolag for å koordinere sine aktiviteter, mobilisere sin kollektive styrke, og sikre at de som er syke får sosial støtte, og overvåke arbeidsforholdene for å håndheve et trygt miljø.

Responsen på sykdommen kan ikke overlates til kapitalistpolitikerne, Demokratene eller Republikanerne. Deres primære bekymring er å opprettholde styringselitens profitter gjennom oppblåsing av aksjemarkedet.

Larry Kudlow, rådgiveren i Det hvite hus, gjorde det på onsdag klart at «stimulanspakka» på $ 2 billioner [NOK 21,75 billioner; dvs. 21 750 milliarder] som vil bli vedtatt av den amerikanske Kongressen, kommer i tillegg til anslagsvis $ 4 billioner [NOK 43,5 billioner; dvs. 43 500 milliarder] for kjøp av assets [verdipapirer], med sikte på å løfte verdiene på finansielle assets. Lovfremlegget, støttet av både Demokrater og Republikanere, inkluderer titalls milliarder i direkte subsidier til storselskaper, og ytterligere hundrevis av milliarder i lån.

Påstanden om at samfunnet må velge mellom å la arbeidere dø eller å utsette dem for økonomisk ruinering er falsk. Den forutsetter den nåværende kapitalistiske formen for sosial organisering som permanent, der staten gir billioner til storselskapene men ikke kan sikre en levelig inntekt for arbeidere dersom de ikke arbeider under en nødssituasjon.

Millioner av liv kan reddes såfremt samfunnet allokerer de nødvendige sosiale ressursene til å bekjempe Covid-19 pandemien, og sikrer at alle arbeidere har den sosiale støtten de trenger for å bli værende hjemme for å opprettholde deres familiers og allmennhetens sikkerhet. I stedet for å bli reddet med billioner av dollar i offentlige midler må de store bankene og selskapene settes under befolkningens demokratisk kontroll, for å sikre deres arbeidsstyrkers og hele menneskehetens helse og sikkerhet.

Alternativet til kapitalismens dystopiske verden, der menneskelivets «kostnader» måles mot pådrivet for profitt, er sosialisme, et globalt samfunn basert på omorganiseringen av verdensøkonomien for å imøtekomme sosiale behov.

Forfatteren anbefaler også:

En beretning om to oppsving: Wall Street til værs, sammen med antallet koronavirusinfisert i New York City

[26. mars 2020]

As more workers test positive for COVID-19, Amazon ignores demands to close warehouses

[25. mars 2020]

Meldingen fra big business om koronaviruspandemien: Redd profitter, ikke liv

[25. mars 2020]

Hvordan bekjempe COVID-19 pandemien: Et handlingsprogram for arbeiderklassen

[18. mars 2020]

Andre Damon