Washington seler koronaviruspandemien på sin promotering for kupp i Venezuela

Av Bill Van Auken
2 April 2020

USAs utenriksminister Mike Pompeo lanserte på tirsdag et groteskt kynisk initiativ, kalt et «Demokratisk overgangsinitiativ», innrettet på videreføringen av Washingtons flerårige kampanje for fremprovosering av et pro-imperialistkupp i Venezuela.

Dette såkalte initiativet er et blatant forsøk på å anvende koronaviruspandemien som våpen. Pandemien blir ansett av amerikanske embetsfunksjonærer som et virkemiddel til å få intensivert det venezuelanske folkets lidelser, som landet har blitt påført av ei rekke stadig mer skjerpede «maksimaltrykk»-sanksjoner, som har kuttet av landets oljeeksport, i tillegg til tilgangen på forsyninger av matvarer, medisiner og andre grunnleggende nødvendigheter fra verdensmarkedet. Resultatet så langt har vært, ifølge minst ett anslag, mer enn 100 000 venezuelaneres død. Med spredningen av Covid-19 kan dette antallet dødsofre stige med ytterligere hundretusener.

I forrige måned kunngjorde utenriksdepartementet at det hadde iverksatt ei politisk retninglinje kalt «Maksimalpress mars» som var utformet for å anvende pandemien, kombinert med den fallende oljeprisen på verdensmarkedet, til å tvinge Venezuela til underkastelse.

Denne politiske retningslinja fant sitt mest rabiate uttrykk i det amerikanske justisdepartementets kunngjøring i forrige måned av tiltaler mot president Nicolas Maduro og andre av Venezuelas øverste embetsrepresentanter, på fabrikerte anklager om storstilt narkotikahandel og hvitvasking av penger. Mens Washington ikke har fremlagt noe troverdige bevismateriale for å understøtte disse anklagene, er det derimot rikelig med bevis for at deres egne nærmeste partnere på halvkula, deriblant de høyreorienterte regjeringene i Colombia, Honduras og Guatemala, har engasjert seg i nettopp slike aktiviteter.

Utrullingen av «overgangsplanen» i kjølvannet av disse tiltalene kan være ment som en slags gulrot-og-kjepp strategi. Amerikanske embetsfunksjonærer har antydet at det nettopp er for at Maduro skal forstå at det dreier seg om å godta ordningen, «og hvis ikke ...».

En amerikansk embetsrepresentant på toppnivå som uttalte seg til journalister på betingelse av anonymitet – med all sannsynlighet den dømte krigsforbryteren Elliott Abrams, Trump-administrasjonens spesialutsending for Venezuela – rettet oppmerksomhet til Manuel Noriegas skjebne. Den nå avdøde forhenværende presidenten i Panama, som var en tidligere CIA-asset, ble tiltalt for storstilt organisert narkotikahandel, for deretter å bli styrtet og pågrepet ved en amerikansk invasjon i 1989, som kostet tusener av panamanere livet.

«Historien viser at de som ikke samarbeider med amerikanske agenturer for rettshåndhevelse går det ikke bra med,» sa embetsfunksjonæren. «Maduro angrer antagelig på at han ikke tok imot vårt tilbud for et halvt år siden. Vi oppfordrer Maduro til at han ikke siden skal angre på ikke å ha akseptert nå.»

Dette er mafia-stil operasjonen som ligger til grunn for den såkalte «demokratiske overgangen».

Målet er å fremprovosere en splittelse i Maduro-regjeringen, og spesielt å få overbevist Venezuelas militære til å ta parti med Washington for å få veltet den venezuelanske presidenten.

Dette var også det sentrale målet for det mislykkede forsøket på å innsette «overgangspresidenten» Juan Guaidó, en høyreorientert politiker ukjent for det store flertallet av befolkningen, som sverget seg selv inn i begynnelsen av 2019, og som umiddelbart ble anerkjent av Washington og deres allierte. Guaidós gjentatte forsøk på å oppildne til et kupp, inkludert en direkte appell for et militæropprør for ett år siden, førte til intet, og hans bestrebelser for å få organisert opposisjonsstevner har de siste månedene mislyktes med å få noen vesentlig deltakelse.

Den «demokratiske overgangen» er på ett nivå en stilltiende innrømmelse av at Washingtons strategi, sentrert rundt å få brakt den amerikanske marionetten Guaidó til makten, har vist seg å være en total fiasko.

De mekaniske elementene i «overgangen» er basert på Washingtons manipulering av forskjellige institusjoner i den venezuelanske staten for å få produsert det ønskede resultatet, som er et regime underordnet amerikanske imperialistinteresser.

Det oppfordres til at nasjonalforsamlingen, som Maduro-regjeringen har strippet for dens lovgivende fullmakter, oppretter et «statsråd» [‘State of Council’] bestående av fem medlemmer, som sammen med en «militærrådgiver» skal tilta seg alle utøvende fullmakter, og dermed styrte Maduro-administrasjonen. Dette organet skal så arrangere valg innen seks til 12 måneder, med Washington og deres regionale allierte som sikrer de ønskede resultatene.

Forslaget fremsetter en åpen appell til det venezuelanske militæret, og erklærer at «Den militære øverstekommandoen (forsvarsministeren, viseforsvarsministeren, CEOFANB-kommandanten, og tjenestesjefene) forblir på sine poster, for varigheten av overgangsregjeringen.»

Forslaget gjør det også klart at «overgangen» ville innebære omorienteringen av Venezuela tilbake i omløpsbanen rundt Washingtons regionale militære og finansielle dominans. Det krever fjerningen av alle «utenlandske sikkerhetsstyrker», en åpenbar henvisning til kubanske og russiske rådgivere i landet. Forslaget hevder også at i løpet av overgangen skal «forhandlinger innledes med Verdensbanken (WB), Det internasjonale pengefondet (IMF) og Den interamerikanske utviklingsbanken om store støtteprogrammer». Planen er med andre ord å flytte Venezuela vekk fra landets finansielle avhengighet av Kina, og plassere det tilbake under Washingtons og Wall Streets tommel.

Trump hadde på mandag en telefonsamtale med sin russiske kollega Vladimir Putin som, ifølge Moskva, berørte krisen i Venezuela. Det Russland-baserte oljekonglomeratet Rosneft kunngjorde i forrige uke at det hadde solgt alle sine interesser i Venezuela til en enhet som er heleid av den russiske regjeringen. Oljeselskapet sa de hadde gjort det for å beskytte sine aksjonærers interesser. Rosnefts datterselskaper hadde kommet under sanksjoner i USA på grunn av at selskapet har besørget hovedvirkemiddelet for handelen med Venezuelas olje, i tillegg til at selskapet har besørget bensin til det venezuelanske markedet. Blant Rosnefts hovedaksjonærer er British Petroleum (BP) og et oljeselskap basert i Qatar.

Det er uklart hva betydningen av tilbud-og-mottilbud vil være. Russiske embetsfunksjonærer insisterte på at det ikke signaliserte noen redusert støtte fra Moskvas side for Maduro-regjeringen, men heller var et forsøk på å beskytte Rosneft fra det amerikanske sanksjonsregimet.

Under presentasjonen av «overgangs»-planen på utenriksdepartementets pressekonferanse erklærte Pompeo: «USA har lenge vært forpliktet til å finne en løsning på den menneskeskapte krisen i Venezuela. Hasten for dette har blitt desto mer presserende alvorlig, sett i lys av Maduro-regimets forsømmelser av å forberede seg på, og å snu seg for å hanskes med den globale Covid-19 pandemien.»

Hvem tror den amerikanske utenriksministeren han lurer? Når det gjelder «forsømmelser av å forberede seg på, og imøtegå den globale Covid-19 pandemien», er det ingen regjering i verden som kan konkurrere med USAs.

Maduro-regjeringen meldte en rask avvisning av Pompeos «overgang». Utenriksminister Jorge Arreaza erklærte i et intervju: «De kan si hva de vil, når de vil, og hvordan de vil, men beslutningene om Venezuela vil bli tatt i Venezuela, med landets institusjoner og landets konstitusjon. Vi er ikke USAs nikkdukker.» Han beskrev den amerikanske planen som et produkt av Washingtons «besettelse av å få kontroll over Venezuela og landets petroleum.»

«Overgangsordningen» ble uten tvil til dels luftet i et forsøk på å avlede fra oppfordringer fra FN, EU, Russland, Kina og andre land, i tillegg til fra multilaterale agenturer, om at USA må heve det amerikansk sanksjonsregimet, som tilsvarer en krigstilstand, for å muliggjøre kampen mot koronaviruset.

Det er imidlertid klart at Trump-administrasjonen ikke akter å gjøre noe som helst av det slaget. Den setter sine kort på at betingelsene sanksjonene har skapt i Venezuela, mangelen på medisinsk utstyr i kombinasjon med en økende mangel på tilgangen til rent vann og strøm, for å få påført landet uhyrlige antall dødsofre, skal få brakt Venezuela i kne. Mens landets ruinerte og tynnslitte folkehelsessystem hittil har klart å holde antallet Covid-19 dødsofre relativt lavt, har FN advart om at Venezuela kan bli et av de hardest rammede land i verden.

Ivan Simonovis, som er Juan Guaidós sikkerhetshjelpemann, kommenterte den «demokratiske overgangs»-ordningen fremmet av Pompeo på tirsdag, med den åpenhjertige kommentaren: «Dette er ting som bare må gjøres, så de kan ikke si de ikke ble tilbudt et alternativ.»

Implikasjonen er klar. Et bedragersk forslag om en «fredelig overgang» blir luftet i Washington som ledd i forberedelsene til bruk av militær vold for å oppnå amerikansk imperialismes rovgriske mål. Faren for krig forsterkes av Trump-administrasjonens og den amerikanske styringsklassens interesse i å få avledet utover det overveldende innenlandske folkelige raseriet over den eksisterende kapitalistordens totale fiasko relatert beskyttelsen av masser av mennesker fra pandemiens herjinger, eller engang organiseringen av en adekvat respons på den.