Kommandant på US Navy-hangarskip søker evakuering av hele mannskapet for å stanse koronavirusutbrudd

Av Patrick Martin
3 April 2020

Kommandøren ombord på hangarskipet USS Theodore Roosevelt har sendt et fire-siders brev til sine overordnede med en appell om at marinen må forflytte nesten hele hans mannskap til karantene på det amerikanske øyterritoriet Guam i Stillehavet, der fartøyet har lagt til kai siden koronavirusinfeksjoner ble oppdaget om bord.

Alle de 4 000 gastene blir nå testet for koronavirus – etter flere dager med forsinkelser, da tidligere bare de som viste symptomer ble testet – og det angivelig ble funnet minst 100 positive. Gaster begynte å melde seg syke ca. to uker etter at hangarskipet foretok et havneanløp i Da Nang i Vietnam. På det tidspunktet var det rundt 100 tilfeller av koronavirus som var rapporterte i Vietnam, de fleste av dem i Hanoi-området, langt nord for Da Nang.

Kaptein Brett Crozier kom med en uvanlig emosjonell appell om å redde hans gasters liv, ifølge teksten som ble offentliggjort av San Francisco Chronicle. «Besluttsom handling er nødvendig. Det å fjerne flertallet av personalet fra et operativt amerikansk atomdrevet hangarskip og isolere dem i to uker, kan virke som et ekstraordinært tiltak,» meldte han til marinens overkommando. «Vi er ikke i krig. Seilere trenger ikke å dø. Dersom vi ikke handler nå, unnlater vi å ta skikkelig vare på vår mest pålitelige verdigjenstand – våre seilere.»

Hangarskipet USS Theodore Roosevelt [Foto: U.S. Navy, Anthony J. Rivera]

Brevet datert 30. mars foreslo at 90 prosent av skipets mannskap skulle flyttes til isolat på Guam, med bare noen få hundre igjen ombord for å overvåke hangarskipets atomkraftverk, sikre og ivareta våpensystemene og utføre andre nøkkelfunksjoner, mens det gigantiske hangarskipet får en grundig og profesjonell rengjøring.

Crozier påpekte at det var umulig å praktisere sosial distansering og isolering ombord på hangarskipet. «På grunn av et krigsskips iboende plassbegrensninger, kan vi ikke opprettholde det kravet. Spredningen av sykdommen pågår og akselererer,» skrev han. Blant disse begrensningene var delte soveplasser, måltidsområder og delte toalett og bad, konstant forflytning opp og ned av stiger og gjennom smale passasjer, og komplekse arbeidsoperasjoner som krever tett samarbeid.

Han bemerket også at omtrent 20 prosent av dem som nå er diagnostiserte med viruset i utgangspunktet hadde testet negativt, bare for å bli smittet og vise symptomer senere.

Offisielle Pentagon-representanter bekreftet at Croziers brev var til gjennomgang, og at de sa seg enige i at gastene tengte å forlate skipet. Fungerende Navy-minister Thomas Modly sa til pressen: «Problemet er at Guam ikke har nok senger akkurat nå, og derfor må vi snakke med regjeringen der for å se om vi kan få noe hotellplass, eller få laget noen teltlignende fasiliteter der.»

Forsvarsminister Mark Esper fortalte tirsdag kveld til CBS News at han enda ikke hadde lest Croziers brev – som var datert mandag – men han hevdet: «Jeg tror ikke vi er kommet til det punktet», med tanke på faktisk å evakuere skipet.

Admiral John C. Aquilino, den uniformerte offiseren som har det samlede ansvaret, og er sjef for den amerikanske Stillehav-flåten, sa på en konferansesamtale med reportere at hans topp-prioritet var sjømennenes helse, men han la til at ingen sjømann enda hadde påkrevd sykehusinnleggelse, og de fleste led bare milde symptomer.

Generalmajor Jeff Taliaferro, visedirektør for fellesstabens operasjoner, erklærte forbløffende, at Roosevelt kunne utføre sine oppdrag selv med en epidemi rasende ombord. Han sa til pressen at dersom skipet ble beordret umiddelbart å legge til havs på grunn av en nasjonal sikkerhetskrise, da var skipet «klart til å seile».

Krisen ombord på Roosevelt er bare den mest akutte indikasjonen på Covid-19 pandemiens alvorlige konsekvenser for den amerikanske militærmaskinas operasjoner. Mens admiralene og generalene har en hoverende holdning til grunnplan-sjømennenes liv – der de argumenterer med at siden de for det meste er unge og fysisk i form, er de i mindre fare – trives viruset nettopp i de trange omgivelsene og det konstante samspillet militærlivet fordrer til lands og til sjøs.

Per fredag den 27. mars hadde Pentagon oppsummert 613 koronavirustilfeller blant amerikansk militærpersonell, og sluttet å gi noen ytterligere detaljer om lokaliseringene for utbrudd, med den begrunnelse at det ville gi viktig informasjon til potensielle motstandere om sårbare punkter. «Antallet personer i isolasjon, karantene, eller muligens smittede vil ikke bli frigitt,» sto det i et memo fra forsvarsdepartementet, som CNN hadde sett.

Flere presserende ordre ble gitt, inkludert en stopp for alle amerikanske marineskips utenlandske havneanløp, begrensning til deres brakker eller hjem for de 28 000 amerikanske soldatene stasjonert i Sør-Korea, og stans i 60 dager av de fleste troppeforflytninger over hele verden, bortsett fra den planlagte rotasjonen av soldater ut fra Afghanistan.

Den amerikanske rollen i NATOs militærøvelser på den russiske grensa mot de baltiske statene og i Polen ble skalert tilbake til bare å omfatte de 6 000 troppene som allerede var sendt til Europa, hvilket holdt 19 000 soldater tilbake på deres baser i USA.

Forsvarsdepartementet beordret også mange av de 25 000 som arbeider i Pentagon til i stedet å jobbe hjemmefra. Hovedkvarteret for Northern Command i Colorado Springs, som kontrollerer troppeutplasseringer i USA selv, var engasjert i «distribuerte operasjoner», der kommandoenhetene er strengt adskilt og nøkkelkommandopersonell er isolert. Det samme regimet blir observert i NORAD, som kontrollerer luftrommet over USA og Canada.

CNN rapporterte på mandag: «Noen av USAs mest kritiske militære seniorkommandanter og atomvåpenstyrker og spesialoperasjonsstyrker opererer nå under ekstraordinære beskyttelsestiltak, for å forsikre at det i tilfelle en plutselig sikkerhetskrise, medregnet ethvert potensielt nukleært oppdrag, vil være nok friske og sunne tropper og ledere til å utføre ordrer, etter hvert som koronaviruspandemien vokser.»

Rapporten refererte spesielt interkontinentale ballistiske missilmannskaper, mannskapene ombord på ubåter som fører kjernefysiske missiler, og mannskapene på B-52-bombefly, hvilket utgjør soldatene som betjener de tre komponentene i den såkalte nukleære triaden.

I mellomtiden, med uten noen av fanfarene som fulgte utsendelsen av hospitalskipet USNS Comfort til havna i New York, undertegnet Trump den 28. mars en ordre som autoriserte Pentagon til å aktivere, for opp til to år, så mange som én million tidligere tjenestemedlemmer, nå innrullerte i de beredte reservene, for å kunne innkalles etter behov som respons på Covid-19 pandemien.

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Arbeiderklassen, sosialisme og kampen mot pandemien

[2. april 2020]

Koronaviruspandemien og perspektivet for sosialisme

[31. mars 2020]

Hvordan bekjempe COVID-19 pandemien: Et handlingsprogram for arbeiderklassen

[18. mars 2020]