«Det kan ikke være et valg mellom å dø på jobb eller bli uten tak over hodet»

Arbeidere opponerer mot hast tilbake til arbeid, mens dødsfall blant arbeidere i dagligvarehandel, transport og bilproduksjon tiltar

Av Jerry White
10 April 2020

Streiker og andre arbeideraksjoner videreføres, med arbeidere som krever nedstenging av ikke-essensielle arbeidsplasser og beskyttelse mot koronaviruspandemien. Antallet tilfeller av Covid-19 på verdensbasis har passert 1,5 millioner, med nesten 90 000 dødsofre i skrivende stund [onsdag EDT].

Onsdag satte antallet daglige dødsfall i USA på nytt rekord, for andre dag på rad. Totaltallet for dødfall nærmet seg da 15 000. Det svimlende tapet av liv inkluderer stadig flere ansatte i dagligvarehandel, lageranlegg, vareutlevering, kollektivtransport og helsepersonell, sammen med lærere og skoleansatte. Bare i New York City er 41 transittarbeidere og minst 25 lærere og andre ansatte i utdanningsdepartementet døde av Covid-19, mens 500 brannbekjempere har testet positivt.

Selv om det på onsdag var mer enn 30 000 nye tilfeller, som førte USAs totalsum for bekreftede tilfeller til godt over 430 000, pusher president Trump, guvernør Andrew Cuomo i staten New York og nyhetsmediene narrativet om at «kurva flater ut», og at det verste snart vil være over. Dette er del av et nytt skyv for en «ordnet» tilbakevending til arbeid, uansett faren for arbeidere og deres familier.

A worker, wearing a protective mask against the coronavirus, stocks produce before the opening of Gus's Community Market, Friday, March 27, 2020, in San Francisco. (AP Photo/Ben Margot)

På onsdag tvitret Trump: «Så snart vi ÅPNER VÅRT STORE LAND, og det blir heller før enn senere ... Vår økonomi vil BOOME, kanskje som aldri før!!!».

Arbeidere i supermarkeder og i leveransebransjen har sluttet seg til rekka av de på frontlinja av essensielle funksjoner som protesterer mot utrygge betingelser og mangelende verneutstyr. Minst fire arbeidere i dagligvarebransjen har omkommet de siste dagene, deriblant en ved Trader Joe’s i Scarsdale, New York; Leilani Jordan, en 27-årig greeter [kundemottaker] i Giant's Campus Way South-butikken i Largo, Maryland, og to Walmart-arbeidere – Phillip Thomas, 48, og Wando Evans, 51 – i samme butikk i Chicago-området.

I Boston demonstrerte på tirsdag arbeidere i dagligvarebransjen fra ei rekke butikk-kjeder, deriblant Whole Foods, Trader Joe’s og Stop & Shop. Etter at ni arbeidere ved et Barnes & Noble-varelager i Monroe, New Jersey hadde testet positivt iverksatte arbeiderne der på tirsdag en protest med krav om nedstenging av lageret i to uker, betalt permisjon og en full desinfisering av anlegget.

«Vi setter livet på spill for $ 10 timen,» sa en arbeider fra Dollar General til NBC News. «Essensielle betyr egentlig at vi er utslitte, og til å erstattes.»

Selv om en arbeidsveileder ved UPS’ gigantiske Worldport-anlegg i Louisville, Kentucky sist lørdag døde, holder det gigantiske pakkeleveringsforetaket i samspill med fagforbundet Teamsters mer enn 1 000 arbeidere på jobben. Det er tiltakende stemning [engelsk tekst] blant UPS-arbeidere for å ta saken over i egne hender. Tre arbeidere på UPS-varelageret Chelmsford i nærheten av Lowell, Massachusetts testet positivt, og minst to UPS-arbeidere er pandemidødsofre i Chicago-området.

I forrige måned gjennomførte Fiat Chrysler-arbeidere ei bølge av spontanstreiker og andre arbeidsaksjoner etter at konsernledelsen og fagforbundene United Auto Workers i USA og Unifor i Canada motsatte seg arbeidernes krav om å stenge ned fabrikkanleggene.

«Da vi la ned arbeidet og forlot fabrikkanleggene var det et tydelig tegn på at vi kan ta over kontroll for det som skal skje,» sa Ryan, en ung andrenivå-arbeider fra monteringsanlegget Sterling Heights Assembly i et utkantsområde av Detroit, til World Socialist Web Site.

«Dette var en flott, jeg vil si revolusjonær bevegelse, men den ble skjemmet av ledelsens og UAWs påstander om at de bestemte seg for å stenge ned anleggene av hensyn til vår sikkerhet. Dette var en bevegelse i opposisjon til fagforbundet. De holdt fabrikkene åpne, og vi sa: ‘Nei, vi vil ikke bli syke og dø, la oss få folka ut derfra.’»

«Vi må ha rett til å trekke tilbake vår arbeidskraft inntil vi har trygge forhold. De kan ikke bare kaste oss til side som om våre liv ikke er verdt noe. Før vi la ned arbeidet var det noen som jobbet selv om de var syke, fordi de ikke hadde noe fraværstid igjen, og bare prøvde å tjene til sitt livsopphold. Det kan ikke være et valg mellom å dø på jobb eller å bli uten tak over hodet.»

Detroit har blitt et av pandemiens episentre. Staten Michigan rangerer på tredjeplass i landet, etter New York og New Jersey, med 959 dødsfall. I tillegg til fattigdomsforholdene i byen, som har blitt herjet av flere tiår med fabrikknedleggelser, er en medvirkende årsak til spredningen det faktum at arbeidere ble holdt på jobben mens smitten bredte seg.

Antallet dødsfall har steget til 18 bilarbeidere. Med støtte fra UAW, presser [engelsk tekst] bilprodusentene nå på for å få gjenoppstartet produksjonen i begynnelsen av mai. Bestrebelsene for å videreføre bildeloperasjoner i Mexico for å kunne fôre monteringsanleggene i USA og Canada har imidlertid møtt motstand fra maquiladora-arbeiderne i grensebyen Matamoros, som har iverksatt ei bølge av spontanstreiker [engelsk tekst].

Mens Honda kunngjorde at selskapet skulle forlenge nedstengingen av sine amerikanske og kanadiske fabrikkanlegg t.o.m. den 1. mai, kunngjorde Toyota at de ville gjenoppta produksjonen den 20. april, mens Hyundai skulle starte opp igjen deres Alabama-anlegg idag [fredag den 10. april], og Volkswagen skal gjenoppta produksjonen i Chattanooga, Tennessee kommende søndag.

En arbeider på General Motors-anlegget i Ft. Wayne, Indiana sa til WSWS: «Jeg vil ikke plutselig risikere å bli syk eller gjøre familien syk. Jeg er enslig mor for min tenåringssønn og kan ikke forestille meg hva jeg skulle gjøre dersom noen av oss skulle bli syke. Det å gå tilbake til GM kan være en dødsdom for alle i min omkrets.»

«Det er over 4 500 ansatte på min fabrikk, og de fleste av oss berører den samme trucken som passerer. Det er umulig å holde seg unna viruset når vi jobber skulder-ved-skulder med mennesker fra hele Indiana og Ohio. Det er umulig å desinfisere hver eneste truck som passerer hvert 53. sekund. Jeg vet at lengere fri nå vil bety å jobbe 7 dager uka resten av året, men min families helse er viktigere enn at [GMs adm. dir.] Mary Barra tjener $ 6 millioner året [NOK 61,78 millioner].»

Bilselskapene søker å få utnyttet arbeidernes økonomiske nød, med full assistanse fra UAW, for å få tvunget dem tilbake til anleggene. På GM’s CCA-delelager (Customer Care and Aftersales) i Flint, Michigan, har UAW rekruttert en «frivillig» arbeidsstyrke ved å «dingle helseforsikring over hodene våre», som en arbeider fortalte til WSWS. Det har til nå vært fire bekreftede Covid-19-tilfeller ved anlegget, inkludert én andre-skiftarbeider som har vært fraværende siden den 28. mars.

Pandemien og styringsklassens respons endrer nå radikalt arbeidernes syn. «Det å bygge biler er ikke viktig arbeid akkurat nå,» sa Ryan, arbeideren ved Sterling Heights Assembly. «Vi burde bygge ventilatorer og verneutstyr. Hver dag ser jeg at infeksjonsraten og antallet dødsfall stiger, og jeg vil vite hva det er vi gjør for å redde liv.»

«Dette er et 100 prosent kapitalistisk system. Menneskene ved makten ønsker å forsvare deres interesser og motsetter seg alt som virkelig ville hjelpe oss. Folk dør, og nyhetskameraene fokuserer på at aksjemarkedene stiger.»

«Arbeidere kommer ikke bare til å gi opp. Det er ikke til å unngå at denne bevegelsen kommer til å spre seg til alle arbeidere. Arbeidere ved Amazon, Starbucks, i supermarkedene og på sykehus, alle i arbeiderklassen må komme sammen for å bekjempe storselskapene og regjeringen,» sa Ryan, «sånn at vi kan bli styrere av samfunnet, og over våre egne liv.»

__________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Arbeiderklassen, sosialisme og kampen mot pandemien

[2. april 2020]

Koronaviruspandemien og perspektivet for sosialisme

[31. mars 2020]

Hvordan bekjempe COVID-19 pandemien: Et handlingsprogram for arbeiderklassen

[18. mars 2020]