Hvordan Obama-administrasjonen ignorerte pandemitrusselen

Av Jacob Crosse
23 April 2020

Apologetene for kapitalistsystemet har forsøkt, der antallet dødsfall for koronaviruspandemien nå har passert 41 000 i USA, å knytte den anarkiske og kriminelt mangelfulle responsen fra regjeringens og helsevesenets side til individet president Donald Trump og hans sosiopatiske karakter.

Trump-administrasjonens håndtering av den forebyggbare pandemien har så absolutt vært kritikkverdig, men en gjennomgang av Obama-Biden-administrasjonens historikk for håndtering av dødelige virus som H1N1, Ebola og Zika gjør det klart at det politiske ansvaret for all døden og lidelsen som i dag tiltar i byks og sprang, deles av begge big business-partiene.

I en nylig Politico-artikkel beskrev helsetjenestefunksjonærer fra de to foregående administrasjonene, Obamas og George W. Bush’, regjeringens motvilje mot tilstrekkelig å forberede seg og utvikle den nødvendige infrastrukturen for å kunne bekjempe virusene og de potensielle pandemier som er til stede i et moderne globalisert samfunn.

Da han inntok presidentskapet i 2001 anla Bush en kurs som Obama og Trump skulle følge, ved å fjerne Det hvite hus’ helse- og sikkerhetskontor [Health and Security Office], tidligere opprettet av Bill Clinton. Etter begivenhetene den 11. september 2001 reverserte imidlertid Bush-administrasjonen sin kurs.

Gjennom det nyopprettede departementet for hjemlandsikkerhet (DHS) [Department of Homeland Security] etablerte hans administrasjon et nytt Kontor for folkehelse og beredskap [Office of Public Health and Emergency Preparedness], som hadde som hovedformål å etablere planer for biosikkerhet i tilfelle et terroristangrep.

Visepresident Dick Cheney tok til orde for en enorm utvidelse av DHS, inkludert et landsdekkende vaksinasjonsprogram mot kopper, for å beskytte mot et biologisk terroristangrep. Dette ble motarbeidet av topp-helseembedsfunksjonærer, deriblant dr. Anthony Fauci, og Cheneys plan for obligatorisk koppervaksinering ble til slutt forkastet.

Selv om influensaepidemien i 2001 krevde over 62 000 amerikaneres liv var det ikke før i 2005 at Bush-administrasjons embetsrepresentanter, deriblant helse- og humanitærminister Mike Leavitt og hans stedfortreder, juristen Alex Azar, fikk i oppgave av Det hvite hus å implementere en «plan for en pandemisk influensa».

Den 381-sider-lange planen, utviklet av Leavitt, Azar og andre embetsfunksjonærer, ble utgitt i november 2005. Den skisserte taktikker og planer og presenterte modeller og analyser som ifølge Politico «ligner skremmende» på den nåværende administrasjonens respons.

Ett fremsynt scenario beskrev imidlertid en «luftveissykdom» med opprinnelse i en landsby i Asia som raskt spredte seg over hele verden, og forårsaket så mange som 1,9 millioner dødsfall i USA. Denne delen ble fjernet fra den endelige rapporten. Ansatte som arbeidet med rapporten kunne ikke huske, og berette for Politico, hvorfor det asiatiske influensascenarioet ikke ble inkludert.

Obama, som hadde lovet en administrasjon ledet av vitenskap, opphevet den offentlige etaten Office of Public Health and Emergency Preparedness rett etter at han tiltrådte vervet i 2009, som var opprettet av Bush. Dette etterlot hans administrasjon uten beredskap i april samme året da H1N1-viruset, eller «svineinfluensaen», dukket opp i USA.

I løpet av få dager identifiserte forskere ved den føderale folkehelseetaten CDC [US Centers for Disease Control] og Verdens helseorganisasjon (WHO) virusets potensielle fare og det presserende behovet for en vaksine. Obama-administrasjonen henvendte seg til det «frie markedet» for å skaffe den sårt tiltrengte vaksinen.

Måneder gikk etter at viruset var identifisert, og selv om de første kliniske forsøkene begynte i juli var det først i september at den føderale tilsynsmyndigheten FDA [Food and Drug Administration] godkjente fire 2009 H1N1-influensavaksiner – tre injiserbare vaksiner utviklet av CSL Limited, Novartis og Sanofi Pasteur, og en nesesprayvaksine laget av MedImmune. Det tok ytterligere én måned for disse selskapene å få økt produksjonen tilstrekkelig til å kunne distribuere de første dosene av vaksinen i oktober.

Denne forsinkelsen, som førte til tusenvis av forebyggbare dødsfall, tvang CDC-direktør dr. Tom Frieden til å innrømme, på en pressekonferanse den 23. oktober 2009:

«Vi er ikke i nærheten av å være der vi trodde vi nå skulle være. Vi er ikke i nærheten av hvor vaksineprodusentene spådde at vi ville være. Vi deler frustrasjonen til alle som har ventet i kø, eller har ringt eller sjekket via nettet, og som ikke har klart å finne noe sted å bli vaksinert.»

(Dersom man erstatter ordet «vaksine» med ordet «testing», kunne en tilsvarende uttalelse komme fra den nåværende CDC-direktøren Robert R. Redfield, hva angår tilgjengelighet og tilgang til koronavirustesting).

CDC har estimert at fra april til medio-oktober 2009 døde mellom 2 500 og 6 000 personer i USA av H1N1-relaterte årsaker. Globalt anslår CDC at mellom 151 700 og 575 400 mennesker døde av H1N1-viruset, i løpet av det første året det sirkulerte.

I motsetning til myten om at kapitalistmarkedet uomtvistelig belønner den mest effektive og beste fremgangsmåten, skyldtes forsinkelsen med å få produsert H1N1-vaksinen til dels utdaterte produksjonsprosesser.

Siden 2009 H1N1-pandemien har det amerikanske strategiske nasjonallageret [US Strategic National Stockpile] blitt kraftig tømt. Som resultat var i begynnelsen av mars i år lagerets tilgjengelighet for N95-respirasjonsmasker mindre enn én prosent av behovet nødvendig for relevant beskyttelse av helsetjenesteansatte i frontlinja for kampen mot koronaviruset, og det forårsaket at visepresident Mike Pences besøkte Minnesota-hovedkvarteret til 3M, produsenten av maska.

En annen global helsekrise konfronterte verden i 2014 da ebola-utbruddet skjedde i Vest-Afrika. I sin gjennomgang av utbruddet kalte WHO denne begivenheten «det største og mest komplekse ebola-utbruddet siden viruset første gang ble oppdaget i 1976». Sykdommen spredte seg raskt, og to-og-et-halvt-år etter at det første tilfellet ble rapportert i desember 2013 hadde mer enn 28 600 tilfeller blitt bekreftet, som resulterte i 11 325 dødsfall.

Det tok Obamas CDC til juli 2014 å få aktivert sitt nødoperasjonssenter som respons på det tiltakende utbruddet. Samme måned så 12 dødsfall tilskrevet viruset i Liberia, Sierra Leone og Guinea.

Regjeringens langsomme respons ble mer enn etterfulgt av legemiddelprodusentenes isbrelangsomme innsats for å få utviklet en vaksine. Obama vendte seg, som han hadde gjort før, til kapitalistmarkedet for å få fremskaffet en vaksine. I oktober samme år, etter mer enn 5 000 bekreftede dødsfall, rapporterte New York Times at forskere hadde utviklet en vaksine som var 100 prosent effektiv for beskyttelsen av aper mot ebola-viruset. Forskere informerte Times at vaksinen kunne ha vært «klar for lisensiering innen 2010 eller 2011».

Wall Street Journal rapporterte omtrent samtidig at nesten to-tiår-tidligere, i 1995, hadde en ebola-vaksine blitt utviklet. Dr. Nancy J. Sullivan fra den føderale folkehelseetaten National Institutes of Health bekreftet overfor Journal at hennes team innen utgangen av 1999 hadde utviklet en vaksine som hadde en suksessrate på 100 prosent med ape-prøver.

Ingen av disse vaksinene ble imidlertid videreutviklet og masseprodusert, i tide for å kunne anvendes i løpet av utbruddet fra 2014 til 2016. Journal forklarte i sin artikkel hvorfor dette var tilfelle: «Den nylig pensjonerte Merck & Co-sjefen for vaksiner sa, ‘det ikke er noe marked for dette.’»

Seks år etter H1N1, og mindre enn ett år etter ebola, ble Obama-administrasjonen nok en gang konfrontert med et livsfarlig patogen, kjent som zika-viruset. Primært overført gjennom mygg og seksualkontakt ga det symptomer som feber, røde øyne og hodepine. De smittede, spesielt gravide mødre, kunne overføre viruset til sine ufødte barn og forårsake alvorlige fødselsdefekter, deriblant mikrocefali.

Mikrocefali fører til at barn blir født med mindre enn normale hoder, på grunn av at hjernen ikke utvikles som normalt. WHO og CDC estimerte at det var over 500 000 virus-tilfeller fra 2015 til 2016, som førte til 18 dødsfall.

Forskere prøver fortsatt å fastslå virkningene av viruset, år senere. En studie publisert i New England Journal of Medicine fant at mellom 5-og-14 prosent av mødre smittet av viruset fødte barn som viste tegn på medfødt zika-syndrom, som kan forårsake utviklingsproblemer inkludert synstap. Anslagsvis 4-til-6 prosent av denne undergruppa hadde allerede utviklet mikrocefali.

Forskere og leger innrømmer umiddelbart at myndighetshandlinger ikke fikk slutt på epidemien. Obama-administrasjonens forespørsel om $ 2 milliarder for å bekjempe viruset ble avslått av Kongressen, som tvang administrasjonen til å avlede $ 589 millioner av midler tidligere bevilget for å bekjempe 2014-ebola-utbruddet.

Zika-viruset ble av selvtilfredse regjeringer rundt om i verden tillatt å gå sitt løp, og det smittet millioner av mennesker over hele Brasil og på de amerikanske kontinentene. Klasseresponsen på pandemien var tydelig: Det var først og fremst de fattige og landlige innbyggere som ble tvunget til enten til å utvikle «flokkimmunitet» eller å videreføre viruset til sine barn.

Mens trusselen fra zika har avtatt for nåværende, er det bare et spørsmål om når det vil dukke opp igjen, slik dr. Lyle Petersen, direktør for CDCs avdeling for vektor-bårne sykdommer, forklarte i et intervju på National Public Radio. «Det betyr ikke at det er helt bort,» sa han, «eller at vi ikke trenger å bekymre oss for det i fremtiden. Kan det være om 5, 10 eller 20 år? Vi vet virkelig ikke.»

Demokratene har forsøkt å fremstille Trump-administrasjonens beslutning om å eliminere Obamas Direktorat for global helsesikkerhet og bioforsvar, som den viktigste faktoren for den amerikanske regjeringens katastrofale respons på Covid-19-pandemien. Obamas forsinkede opprettelse av dette nye departementet, etablert i god tid etter utbruddene av H1N1, ebola og zika, hadde liten betydning hva angår styringen av den amerikanske regjeringens respons i løpet av hans periode som president.

Den byråkratiske omstruktureringen utført av dengang nyutnevnte nasjonalsikkerhetsrådgiver John Bolton i april 2018, etterlot på plass og ansatt et flertall av staben for helsesikkerhet, tidligere ledet av admiral Timothy Zimer. Admiralen hadde tidligere, i kommentarer til Washington Post, beskrevet staben han samlet rundt seg ved Det nasjonale sikkerhetsrådet som et «drømmeteam».

Sultefôringen og nedkjøringen av landets helseinfrastruktur har funnet sted under både Republikaner- og Demokrat-administrasjoner. Det er et aspekt av den fire-tiår-lange sosiale kontrarevolusjonen som har besørget en uforlignelig overføring av formue fra arbeiderklassen, og fra samfunnet for øvrig, opp til foretaks-finansoligarkiet.

Denne prosessen av sosial plyndring ble fremskyndet etter 2008-finanskrasjet, først og fremst under tilsyn av Obama-administrasjonen. CDC-budsjettet falt, justert for inflasjon, med 10 prosent i løpet av budsjettårene fra 2010 til 2019, ifølge en analyse fra Trust for America's Health (TAH), en organisasjon som forfekter forskning og folkehelse.

Gruppa fant at den føderale finansieringen for delstaters og lokale embetsfunksjonærers forberedelser for nødssituasjoner, eksempelvis koronavirusutbruddet, også har falt – fra rundt $ 1 milliard etter 9/11 til under $ 650 millioner i fjor. Fra 2008 til 2017 tapte delstatenes og lokale helsedepartementer mer enn 55 000 arbeidsplasser – en femtedel av arbeidsstyrken – som er en vesentlig faktor i dag, der byer strever med å respondere på Covid-19. «Det har definitivt hatt en betydning,» sa John Auerbach, TAHs administrerende direktør og tidligere folkehelsedirektør for Massachusetts.

Koronaviruset og tidligere virusepidemier har vist at den amerikanske regjeringen, uansett hvilket politisk parti, hverken er villig eller i stand til å gjøre de nødvendige investeringene for infrastruktur for helsetjenester for å kunne bekjempe pandomiers globale trussel. Den presserende nødvendigheten av global koordinering og utvikling av vaksiner, helsetjenesteutstyr og personell står i uforsonlig motsetning til underordningen av folkehelsen til kapitalens interesser.

Forfatteren anbefaler også:

Why is there no vaccine for Ebola?

[25. oktober 2014]

______________________________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Pandemien, profitter og kapitalismens berettigelse for lidelse og dødPandemien, profitter og kapitalismens berettigelse for lidelse og død

[20. april 2020]

Wall Street mesker seg på død

[16. april 2020]

Trumps kampanje for gjenåpning av næringsvirksomhet setter livet på spill for hundretusener

[13. april 2020]