Senatets majoritetsleder McConnell oppfordrer statene til å erklære konkurs og sløye pensjoner

Av Barry Grey
27 April 2020

Senatets majoritetsleder Mitch McConnell oppfordret onsdag i forrige uke delstatsmyndigheter som står overfor voksende budsjettunderskudd knyttet til koronaviruskrisen, om å melde konkurs i stedet for å motta økonomisk støtte fra den føderale regjeringen.

Republikaneren McConnell fra Kentucky siktet spesielt på offentlig ansattes pensjoner, og sa til den høyreorienterte radioverten Hugh Hewitt: «Jeg mener at hele denne virksomheten med tilleggsstøtte til delstatene og til lokalmyndigheter må evalueres grundig. Det kommer ikke til å være noe ønske fra republikansk side om å redde delstatenes pensjonssystemer ved å låne penger fra fremtidige generasjoner.»

Statene har for nåværende ingen juridisk rett til å erklære seg konkurs, men McConnell foreslo en lov for å tillate det, og sa: «Jeg vil absolutt gå inn for å la statene bruke konkursveien.» Han la til: «Vi har guvernører, uavhengig av hvilket parti, som mer enn gjerne vil ha gratis penger.»

McConnells kontor publiserte sist onsdag en uttalelse med tittelen «Det å få stoppet [Demokrat-ledede] Blue State Bailouts».

Det å få erklært konkurs ville tillate delstatenes regjeringsmyndigheter å overstyre lover, og til-og-med statenes konstitusjonelle bestemmelser som garanterer pensjonsytelser og rettigheter for pensjonerte offentligansatte arbeidere. Forbes publiserte på onsdag en kommentar med tittelen «Si farvel til din statspensjon» (‘Kiss Your State Pension Goodbye’). Den bemerket: «Dette er neppe første gang det er foreslått å la statene melde konkurs for å slippe unna billioner av dollar i lovede pensjonsytelser.»

Forfatteren refererte en 2011-artikkel i Los Angeles Times forfattet av tidligere Florida-guvernør Jeb Bush og tidligere øverst-rangerte Republikaner i Representantenes hus [House Speaker] Newt Gingrich, der de oppfordret til endring av føderale konkurslover for å tillate stater å «omorganisere deres finanser».

Hverken McConnell eller Demokratene har noe problem med å levere ut gratis penger – i ubegrensede mengder – til Wall Street. Uttalelsen fra Senatets majoritetsleder kom dagen etter at Senatet vedtok, med enstemmig oppslutning, et nytt lovfremlegg på $ 484 milliarder [NOK 5,1 billioner; dvs. 5 144 milliarder] som i uforholdsmessig stor grad sluser penger til storforetak, under påskudd av å bistå småbedrifter og deres ansatte. Dette lovfremlegget, utarbeidet av begge partiene, ble på torsdag godkjent av Representantenes hus med bare en Demokrat-dissensstemme, og ble på fredag undertegnet og nedfelt til lov av president Donald Trump.

Den nye loven inkluderer ytterligere $ 310 milliarder [NOK 3,2 billioner; dvs. 3 294,74 milliarder] til det såkalte PPP-ordningen – «Paycheck Protection Program» [‘Lønnslipp-beskyttelse’] – vedtatt i forrige måned som del av redningspakka for storforetak på $ 2,2 billioner [NOK 23,38 billioner; dvs. 23 380 milliarder], kalt CARES Act. Demokratene droppet sine krav om at den nye lovgivningen skulle inkluderer penger for å bistå delstatene og lokalmyndigheter, og noen tilleggsfinansiering av matkuppongordninger. De hevdet at bistand til delstatene og lokaliteter som står overfor kollapsende skatteinntekter ville komme senere i et nytt lovfremlegg om redningsplanker, som skal fremforhandles med Det hvite hus og kongressrepublikanerne.

Trump gjentok på sin pressebriefing i Det hvite hus på torsdag at han var åpen for å diskutere bistand til delstatene som del av det neste lovfremlegget om redningsplanker, men han la til at «mange mennesker» var sympatisk innstilte til McConnells posisjon, og han blinket ut «blå» [Demokrat-styrte] stater for angrep, og nevnte Illinois. Det hvite hus søker å få brukt budsjettkrisen delstatene og lokalmyndighetene konfronterer, og muligheten for føderal bistand, som brekkstang for å tvinge dem til raskere å gjenåpne deres næringsvirksomheter.

Demokratene stemte for å fylle opp PPP-ordningen, da $ 349 milliarder-finansieringen ble tømt på mindre enn to uker, selv om det har kommet flere rapporter om at det store flertallet av familieeide bedrifter har vært utestengt fra låneprogrammet samtidig som mange store børsnoterte selskaper har mottatt millioner av dollar i tilgivelige lån, og Wall Street-bankene som ble satt til å forvalte Small Business Administration-finansieringen har tjent $ 10 milliarder [NOK 106 milliarder] i gebyrer.

Der han sa det ville være å foretrekke å tillate delstater og byer å melde konkurs i stedet for å gi dem en liten brøkdel av de billionene som finansdepartementet [US Treasury] og [sentralbanken] Federal Reserve har pøst ut til storforetak og banker, uttrykte McConnell perspektivene til foretaksfinansoligarkiet som opererer Amerika. Der det jobber gjennom begge sine politiske partier har det respondert på den livsfarlige pandemien ved å motsette seg enhver avledning av ressurser fra sine privatformuer for å redde liv og få begrenset og kontrollert viruset, og i stedet orkestrert den ubegrensede overføringen av skattebetalernes midler for å støtte opp under aksjemarkedet og få gjort seg selv enda rikere.

Nå forflytter oligarkiet seg til å anvende krisen for å forøde det som gjenstår av sosialtjenester og rettigheter som hundrevis av millioner fra arbeiderklassen er avhengige av. Også dette er i det alt vesentlige en politikk støttet av begge partiene.

Den Demokrat-innordnede avisa Washington Post, eid av Amazons milliardær-sjef Jeff Bezos, publiserte en redaksjonell lederartikkel på fredag som tuktet McConnell og oppfordret til føderal bistand til delstater og byer. Samtidig stilte avisa opp bak McConnells angrep på pensjonene, og fordømte oppfordringen fra senatpresidenten i Illinois, en Demokrat, om $ 10 milliarder i føderal bistand for å avverge kollaps av delstatens pensjonssystem. Lederartikkelen erklærte at den føderale regjeringen ikke skulle bistå delstaters pensjonssystemer, med deres «selvpåførte» problemer.

Guvernørenes nasjonalforbund (NGA) [National Governors Association] har forespurt om $ 500 milliarder i føderal bistand, en brøkdel av de billionene som er sprøytet inn i finansmarkedene, for å avverge en kollaps av grunnleggende sosialtjenester, fra utdanning og helsetjenester til renovasjon og brannvernberedskap, og ødeleggelsen av hundretusener av offentlige arbeidsplasser, så vel som lønninger og pensjoner for delstatenes og lokalforvaltningenes offentlig ansatte.

Embetsfunksjonærer fra begge partier, på delstats- og lokalplan, frykter en sosial eksplosjon der styringsklassen krever at arbeidere gjenopptar arbeidet uten vern og beskyttelse mot smitte, med arbeidsledighet som når Depresjons-æraens nivåer og millioner av permitterte arbeidere blokkerte fra å få søkt om bidragsytelser som konsekvens av foreldede og oversvømte statlige rettighetssystemer, og raseriet som vokser over det politiske etablissementets kalde likegyldighet til massiv menneskelig lidelse og død.

McConnells uttalelse har forsterket spenningene mellom statene og den føderale regjeringen. Trump har avvist oppfordringer fra guvernører om føderale penger og koordinering for å få steppet opp testing for koronavirusinfeksjon. I forrige måned foreslo han at staten New York skulle settes i karantene, som provoserte Demokrat-guvernøren Andrew Cuomo til å kalle det et «borgerkrigstiltak». Tidligere denne måneden erklærte Trump at han hadde «absolutt autoritet» til å tvinge statene til å gjenåpne deres økonomier etter hans tidslinje.

Spesielt Demokrat-guvernører har fordømt McConnells forslag. Sist torsdag kalte Cuomo konkursforslaget «en av de tristeste, virkelig dumme kommentarene gjennom alle tider». På fredag fordømte han forslaget som «uamerikansk».

Noen Republikanere har sluttet seg til. Peter King, kongressrepresentant for New York, sa McConnells bemerkninger var «skammelige og uforsvarlige», og han kalte ham «Senatets Marie Antoinette».

Ingen av dem har imidlertid pekt på kontrasten mellom senatorens holdning til å fremskaffe penger for å opprettholde sosialtjenester og pensjoner, og hans ivrige støtte for å redde Wall Street. Det er fordi Det demokratiske partiet, ikke mindre enn Republikanerne, støtter redningspakka for oligarkiet på flere billioner dollar.

Samtidig som Demokrat-guvernører og byrådsledere kritiserer Trump og Republikanerne for å tilbakeholde føderal bistand, forbereder de enorme budsjettnedskjæringer. Ingen har engang foreslått å heve skattene for storselskaper og de velbeslåtte, for å kunne unngå ødeleggelsen av viktige tjenester og forhindre at arbeiderklassefamilier drives ut i fattigdom.

Moody’s Analytics har advart om at statene kan konfrontere samlede budsjettunderskudd på mellom $ 158 og $ 203 milliarder for budsjettåret 2021. Mer enn 2 100 byer over hele landet forventer budsjettunderskudd i år.

New Jerseys Demokrat-guvernør Phil Murphy har frosset mer enn $ 1 milliard i utlegg og trukket tilbake lettelser av eiendomsskatten for huseiere. Som reaksjon på McConnells konkursforslag sa Murphy sist onsdag at hans stat ikke ville gå konkurs uten føderal støtte. I stedet erklærte han: «Vi vil bare kutte, kutte, kutte og kutte.»

Virginia-guvernør Ralph Northam, en Demokrat, søker å få fryst nye utlegg for $ 2,3 milliarder, der han hever et program for gratis undervisning på offentlige colleges og kansellerer en økning av statens minstelønn.

Guvernør Jay Inslee for Washington State, også en Demokrat, nedla denne måneden veto mot budsjettposter som var forventet å koste $ 445 millioner over de tre neste årene, som inkluderte en plan om å ansette 370 skolerådgivere.

Bill de Blasio, Demokrat-byrådsleder [Mayor] for New York City, kunngjorde i forrige uke at han ville kutte over to milliarder dollar i bytjenester for det neste året. Han planlegger å stenge offentlige bassenger, redusere renovasjontjenester, suspendere sommerens sysselsettingsprogram for ungdom, og pålegge ansettelsesfrys.

Michigan kan få et underskudd på hele $ 7 milliarder over de neste 18 månedene. Mike Duggan, Detroits Demokrat-byrådsleder, har truet med å sette byen tilbake i konkurs og få brakt inn en krisefinanssjef for å få pålagt nye nedskjæringer av sosialtjenester, pensjoner og arbeidsplasser.

Uansett deres politiske meningsforskjeller er de to partiene forente om å utelukke enhver utfordring av det kapitalistiske profittsystemet og de forskansede formuene til en parasittisk styringselite. De er alle skjønt enige om at den fulle og hele tyngden av pandemikrisen må bæres av arbeidsfolk.

Forfatteren anbefaler også:

The bipartisan “small business” swindle: Billions for the banks and corporations, pennies for workers and shopkeepers

[23. april 2020]

Demokratene forente seg med Trump for godkjenning av massiv redningspakke for aksjeselskaper

[30. mars 2020]

Wall Street mesker seg på død

[16. april 2020]