Søknad om utsettelse Assanges utleveringshøring, der Covid-19 feier gjennom britiske fengsler

Av Alice Summers
28 April 2020

Advokater for den fengslede WikiLeaks-utgiveren Julian Assange skulle anke for rettsinstansen Westminster Magistrate's Court i London i går morges, for en utsettelse av den amerikanske utleveringshøringen som etter planen skal gjenopptas den 18. mai.

På grunn av Covid-19-infeksjonsrisikoen skulle Assange ikke delta i gårsdagens saksbehandlingshøring – ikke engang per videolink – ettersom transporten fra hans fengselscelle til intervjuerommet innebærer kontakt med både fanger og ansatte, som kan være bærere av viruset.

Assange har vært holdt i maksimalsikkerhetsfengselet Belmarsh Prison sørøst i London i mer enn ett år. Han blir holdt utelukkende på grunnlag av en utleveringsbegjæring fra USAs regjering, om WikiLeaks’ publisering av klassifisert informasjon som avslører amerikanske krigsforbrytelser i Irak og Afghanistan.

На переднем плане: шеф-редактор WikiLeaks Кристин Храфнссон, справа: Джон Шиптон, отец Ассанжа. (AP Photo / Nati Harnik)

Assanges advokater var forventet å presentere bevis for at deres klients grunnleggende rettigheter til en behørig rettsprosess, inkludert hans rett til å se bevismateriale og kunne konferere med sine juridiske representanter, har blitt drastisk begrenset som resultat av pandemien. Internasjonale reiserestriksjoner og risikoen for koronavirusinfeksjon betyr også at sentrale vitner ikke vil kunne delta i rettsprosessen i mai.

I en uttalelse som ble publisert på fredag sa WikiLeaks-ambassadør Joseph Farrell: «Det er helt klart at denne høringen ikke kan finne sted, om bare noen uker.»

«Julians advokater kan ikke få forberedt seg tilstrekkelig, vitner vil ikke kunne komme tilreisende, og journalister og publikum vil ikke ha fri, tilstrekkelig og sikker tilgang til rettsprosessen. Rettferdighet vil hverken bli overholdt, eller bli sett overholdt.»

På gårsdagens saksbehandling skulle journalister, og medisinske og politiske observatører, være tvunget til å følge saksgangen via telefoninnringing. Det er ikke klart hvordan noen saksprosess kan avholdes trygt ved Woolwich Crown Court om bare noen få uker.

Den 8. april fortalte Assange journalisten Vaughan Smith at viruset «feide gjennom» Belmarsh Prison. Så langt er minst en fange der død av koronavirus, mens ubekreftede rapporter antyder at ytterligere en fange også kan ha dødd av viruset.

Per den 23. april hadde 304 fanger testet positivt for Covid-19 på tvers av 69 fengsler. Det er 257 bekreftede tilfeller av koronavirus blant fengselsbetjenter, med Foreningen for fengselsbetjenter som sier at opptil 6 000 fengselsansatte for tiden har sykefravær fra jobben på grunn av Covid-19.

Femten fanger og fire fengselsansatte som var bekreftet med viruset, har så langt omkommet.

Koronaviruspandemien blir anvendt av staten som et våpen for å stramme løkka rundt Assange. Han blir holdt i fengsel mens viruset sprer seg ukontrollert gjennom fengselssystemet.

Distriktsdommer Vanessa Baraitser avviste den 25. mars å innvilge Assange kausjon, og aksepterte ikke bevismateriale fra leger om at hans fortsatte fengsling midt under spredningen av koronaviruset utgjorde en «veldig reell» og potensielt «dødelig» risiko for hans skjøre helse.

I begynnelsen av april lovet justisdepartementet (MoJ) at 4 000 fanger i England og Wales skulle løslates tidlig dersom de var innen to måneder av å ha fullført deres dommer for ikke-voldelige eller ikke-seksuelle forbrytelser. MoJ hevdet at gravide eller kvinner i mor og baby-enheter, og som anses å være i kategorien «lav risiko», også skulle bli vurdert for tidlig løslatelse.

Kort etter å ha bekjentgjort planene om å løslate tusenvis av fanger, kunngjorde den britiske regjeringen den hevngjerrige beslutningen at Assange ikke skulle løslates, da han «ikke soner noen forvaringsstraff» og derfor ikke var kvalifisert i henhold til lovgivningens bokstav.

Assanges helse har blitt systematisk ødelagt av et tiår med vilkårlig internering. I mai i fjor fant Nils Melzer, FNs spesialrapportør om tortur, at Assange foreviste medisinsk verifiserbare symptomer på psykologisk tortur som følge av hans ti-år-lange forfølgelse.

WikiLeaks-grunnleggeren har en kronisk lungetilstand som gjør ham spesielt utsatt for luftveissykdom, i tillegg til ei rekke andre medisinske anliggender. Gruppa Leger for Assange skrev i et åpent brev i forrige måned: «Julian Assanges liv og helse er i økt risiko på grunn av hans vilkårlige forvaring under denne globale pandemien. Denne trusselen vil bare vokse etter hvert som koronaviruset spres.»

I en uttalelse på vegne av gruppa sa dr. Stephen Frost til World Socialist Web Site: «Mr. Assange må av leger antas å være sterkt immunkompromittert og derfor ha en betydelig økt risiko for å bli smittet og kunne dø av koronavirus i ethvert fengsel, og spesielt i et fengsel som Belmarsh. Hver ekstra dag Mr. Assange er fengslet i Belmarsh Prison utgjør en økt trussel mot hans liv.»

Den 16. april ble programmet for en tidlig løslatelse av fanger suspendert etter at seks fanger feilaktig var løslatt mer enn to måneder før ferdigsoning av deres dommer. Fangene var for det meste innsatte av kategori D (den laveste risikokategorien), og noen av kategori C. Ifølge MoJ returnerte alle «medvillig» til videre fengsling, da feilen ble oppdaget.

Innen den 23. april var bare anslagsvis 25 til 50 fanger blitt tidlig løslatt, ifølge Danny Shaw, BBCs korrespondent for innenriksaffærer.

Den hevngjerrige suspenderingen av programmet viser den britiske styringsklassens kriminelle misaktelse for fangenes liv. Beslutningen ble truffet samtidig med rapporter om at mer enn 50 prosent av fengslene hadde minst ett bekreftet tilfelle av koronavirusinfeksjon.

Dita Saliuka, som opplevde at hennes bror Liridon døde i Belmarsh-fengselet den 2. januar, der han var i varetekt, fortalte til WSWS at forholdene inne i Belmarsh er rystende. Hun kritiserte regjeringen for ikke å sikre fangers trygghet, og for deres behandling av Assange.

«Folk dør i cellene sine [av Covid-19] – hvorfor er de ikke på sykehus?» spurte hun. «Fanger er ikke trygge. Jeg har ført kampanje siden Liridon døde, og jeg mente allerede da at forholdene i Belmarsh ikke var trygge – nå er jeg 100 prosent sikker på at de ikke er det.»

«Helsepersonell er hentet ut av fengslene for å bistå på frontlinja. Da Nightingale [midlertidige feltsykehus] ble åpnet i det østlige London, satte de Oxleas administrerende direktør Matthew Trainer til å ta ansvar for det. Men Oxleas er ansvarlig for helsetjenestene i Belmarsh, og det høres ut som at Trainer har tatt helsearbeidere fra Belmarsh på utstasjonering til Nightingale ...»

«Vi vet alle hvor raskt denne sykdommen dreper folk. Det burde ikke ta flere uker å få løslatt fanger. De kunne dø dagen før de etter planen skal løslates. Når alt dette begynte å skje, var det rundt regnet 8 000 fengselsbetjenter som var sykmeldte og i selv-isolering, av 23 000 fengselsbetjenter i Storbritannia. I Belmarsh er det rundt 400 betjenter, og rundt 200 var fraværende og i selv-isolering. Men Vanessa Baraitser sa at ikke var noen bekreftede tilfeller i Belmarsh! Vel, hvorfor isolerer halvparten av fengselspersonalet seg da? Og hvor mange fanger selv-isolerer seg?»

Den 17. april meldte to veldedighetsorganisasjoner, Howard League for Penal Reform og Prison Reform Trust, et juridisk brev til justisminister Robert Buckland – den første fasen av å gå til formelle juridiske skritt – over hans håndtering av Covid-19-pandemien i fengsler.

Frances Crook, administrerende direktør for Howard League, sa: «Infeksjonsraten akselererer, og mulighetsvinduet for å kunne beskytte mennesker forsvinner. Ministrene må reise seg for denne utfordringen og handle umiddelbart, for å avverge en katastrofe for folkehelsen.»

Fengselsdirektørenes forbund [Prison Governors’ Association], som representerer fengselspersonell, har oppfordret til at fengselsbefolkningen må reduseres med 15 000 for å kunne takle Covid-19-pandemien.

I deres nekting av å innvilge Assange kausjon midt under Covid-19-pandemien, eskalerer den britiske regjeringen og rettsvesenet deres utenomrettslige forfølgelse av WikiLeaks-journalisten. Arbeidere og ungdommer over hele verden må kreve Assanges øyeblikkelige løslatelse fra fengsel og opphevingen av anklagene mot ham etter den amerikanske spionasjeloven. Kampen for Assanges frihet er uadskillelig fra forsvaret av demokratiske rettigheter for hele arbeiderklassen, mot statlig sensur, undertrykking og krig.

Forfatteren anbefaler også:

Hevngjerrig rettsbeslutning beviser at den britiske staten ønsker å se Assange død

[9. april 2020]

Julian Assanges partner snakker ut: «Hans liv er på nære nippen»

[14. april 2020]

Intens CIA-spionering på Assange målrettet hans spebarn

[20. april 2020]

_______________________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Pandemien, profitter og kapitalismens berettigelse for lidelse og død

[20. april 2020]

Wall Street mesker seg på død

[16. april 2020]

Trumps kampanje for gjenåpning av næringsvirksomhet setter livet på spill for hundretusener

[13. april 2020]