Vitenskapsrepresentanter etablerer uavhengig komité for å utfordre den britiske regjeringens Covid-19-respons: «Det er ingen transparens»

Av Laura Tiernan
6 May 2020

Ei gruppe fremtredende forskere – inkludert epidemiologer, virologer og folkehelseeksperter – har utfordret Johnson-regjeringens misbruk av vitenskapelig bevismateriale, inkludert det som blir anvendt for å berettige en slutt på nedstengingsrestriksjoner og beordre en gjenopptakelse av arbeid.

Gruppa ble initiert av professor David King, tidligere overordnet vitenskapelig rådgiver for den britiske regjeringen, og Anthony Costello, professor for global helse ved University College London og tidligere direktør for Verdens helseorganisasjon (WHO). Vitenskapsrepresentantene har sammensatt et alternativt vitenskapelig rådgivende panel (Independent SAGE), for å utfordre regjeringens offisielle vitenskapelige rådgivningsgruppe for nødssituasjoner kalt SAGE [Scientific Advisory Group on Emergencies].

Professor Anthony Costello

SAGE-komiteén har blitt utsatt for intens offentlig kritikk på grunn av innflytelsen utøvd av politiske figurer, deriblant statsminister Boris Johnsons sjefrådgiver Dominic Cummings, en høylytt talsmann for «flokkimmunitet»-politikken adoptert av regjeringen.

Andre SAGE-komitédeltakere er Ben Warner, en Downing Street dataekspert og politisk alliert av Cummings fra Brexit Vote Leave-kampanjen. Warner holdt tidligere en ledende stilling i Faculty, et foretak spesialisert på kunstig intelligens (AI) drevet av hans bror Marc Warner, som har en regjeringskontrakt for data-mining relatert til koronavirusutbruddet.

Demis Hassabis, med-grunnlegger av Googles AI-avdeling DeepMind, er en sentral bransjefigur som arbeider for SAGE. Hassabis ble invitert til å delta i SAGE av regjeringens overordnede vitenskapelige rådgiver sir Patrick Vallance – som betyr at Google kan få tilgang til diskusjoner og funn, selv om allmennheten ikke gjør det.

I tillegg var 16 av de 23 SAGE-medlemmene som ble offentlig identifisert, kjent for å være ansatt av regjeringen.

King, som fra oktober 2000 til desember 2007 tjente som overordnet vitenskapelig rådgiver for Labour-regjeringene under Blair og Brown, uttalte seg på mandag formiddag på BBC-radios program Today, der han ble bedt om å begrunne sin oppfordring til etableringen av ei uavhengig rådgivende gruppe med formål å besørge «robust, habil rådgivning».

«Vi vet ikke hva slags rådgiving som kommer fra vitenskapsrepresentantene på SAGE-komitéen inn til regjeringen,» sa han til BBCs programleder. «Det er ingen transparens i prosessen. Når ministre sier de bare følger vitenskapelige råd, har vi, allmennheten, ingen kontroll med det.»

Emeritus Professor David King

King pekte på daglige mediebriefinger med vitenskapsrepresentanter side-om-side med regjeringsministrene: «Dét er veldig forskjellig fra å være fri til å si hva dine råd er. Med andre ord, det er en total enhet mellom det vitenskapsrepresentantene sier og det politikerne sier. Etter min oppfatning bringer vitenskapsrepresentantene råd inn til regjeringen, og regjeringen treffer strategiske og politiske beslutninger basert på andre faktorer, så vel som på vitenskapens råd.»

På spørsmål om vitenskapelige rådgivere tilpasser seg statsrådene, svarte King: «Jeg tror det er tilfelle, ja. Jeg tror det er veldig stor forskjell mellom situasjonen i dag, og situasjonen slik den var i 2010 og 2011. Det er ganske enkelt sånn at tillatelsen til å snakke i det offentlige rom, er endret.»

Tidligere hadde King referert regjeringspåstander om at den fulgte «vitenskapens råd hele veien» over dens politiske retningslinjer for ansiktsmasker. Regjeringen anbefaler ikke anvendelsen av masker, bortsett fra av helsetjenestepersonell og omsorgsarbeidere, der King repliserte: «Det er plenty av bevismateriale som tyder på at bruken av ansiktsmasker er til vesentlig hjelp for å redusere vital overføring person-til-person.» King kommenterte: «Jeg lurer på om den avgjørelsen, tilsynelatende fra SAGE ... ble drevet av nødvendigheten av ikke å forlange det, fordi vi ikke har ansiktsmasker tilgjengelige i dette landet. Dét er et politisk anliggende. Mitt råd vil alltid være at det fordres ansiktsmasker, og såfremt vi ikke har dem må man se til at vi skaffer dem til befolkningen i sin helhet.»

Klokka 12:00 på mandag lanserte vitenskapsrepresentantene Independent SAGE, med et møte livestreamet på YouTube. Møtet ble ledet av King og hadde deltakelse av 12 vitenskapsfolk, som inkluderte King; Costello; Martin McKee, professor i europeisk folkehelse ved London School of Hygiene and Tropical Medicine; og Gabriel Scally, president for avdelingen for epidemiologi og folkehelse ved Royal Society of Medicine.

Lanseringen ble rapportert av noen medier tidlig mandag morgen, men innholdet i den påfølgende livestreamede diskusjonen ble knapt referert i løpet av dagen. Sky News sendte livestreamen like etter klokka 12:00, men kuttet brått tilkoblingen etter rundt 11 minutter, og utfordret legitimiteten og motivene til de involverte vitenskapsrepresentantene.

Deltakere på Independent SAGE-møtet

Det livestreamede møtet varte i to-timer-og-40 minutter, med divergerende synspunkter blant vitenskapsrepresentantene på ei rekke av berørte tema. Johnson-regjeringen ble imidlertid utfordret på flere viktige punkter med vesentlige konsekvenser for folkehelsen:

• Vitenskapsrepresentantene utfordret nøyaktigheten av regjeringsdataene om Covid-19-infeksjon og dødelighetsrater, og beskrev kvaliteten på informasjonen som «uakseptabel». De forsvarte allmennhetens rett til nøyaktig informasjon, med professor Karl Friston FRS som antydet at nøkkelstatistikker burde inkluderes i daglige TV-kveldsnyheter på samme måte som værvarsler er, for å informere allmennheten og effektiv rettlede om de politiske retningslinjene for sosial distansering.

• Vitenskapsrepresentantene var enige om at de ikke er i stand til å trekke nøyaktige konklusjoner om prosentandelen av befolkningen som kan ha fått utviklet immunitet mot Covid-19 og hvor mange som er mottakelige for infeksjon. Professor McKee sa: «Jeg mener vi ikke har noen anelse om hvor mange som har blitt infisert,» og han konkluderte med å si: «I vesentlig grad flyr vi fortsatt i mørket.»

• Antallet nye tilfeller av infeksjon er fremdeles «ekstremt høyt», og ligger for tiden på rundt regnet 5 000 per dag forklarte professor Costello, og uttalte: «Spørsmålet er, dersom vi skal heve nedstengingen, på hvilket nivå av tilfeller ville det være trygt, i tillegg til R-null-tallet, at vi kan heve nedstengingen trygt…?»

• Det er ingen skikkelige karantene-retningslinjer på plass, og professor Deenan Pillay, en fremtredende virolog, sa: «Absolutt ingenting har kommet ut hva angår hvordan man skal nyansere denne informasjonen [veiledningen om hustandskarantene]» for mennesker under forskjellige omstendigheter og livssituasjoner.

Den viktigste diskusjonen under konferansediskusjonen fokuserte på kriteriene som blir brukt av Johnson-regjeringen for å avslutte nedstengingen. Professor Costello viste et diagram som demonstrerer hvordan den britiske regjeringens kriterier for å organisere en gjenopptakelse av arbeid kommer i konflikt med veiledning fra Verdens helseorganisasjon (WHO):

Diagram som viser hvordan den britiske regjeringens kriterier for organiseringen av en gjenopptakelse av arbeid kommer i konflikt med veiledning fra Verdens helseorganisasjon (WHO)

Professor Costello bemerket, der han snakket om den britiske regjeringens kriterier (vist i høyre kolonne i plansjen over): «Dette forekommer meg fremdeles som et styrt spredningsalternativ [dvs. at de sier] ‘dette er en pandemi, vi kan ikke stopp den, den sprer seg gjennom befolkningen, men på en styrt måte.’»

Professor Costello forklarte at WHOs veiledning i stedet fokuserte på forhindring: «WHOs råd – daglig de to siste månedene – er at man må følge hvert eneste tilfelle, og for dét trenger man testingskapasitet, og også tilgjengelighet, slik at lokalsamfunn kan få tilgang til en test, heller enn å måtte kjøre i to timer til en-eller-annen flyplass.»

Professor Costello, en frittalende kritiker av regjeringens «flokkimmunitet»-politikk, stilte det poengterte spørsmålet: «Re-fokuserer vi hele regjeringen på undertrykking, eller styrer vi spredningen?»

Mens Johnson-regjeringen hevder å ha droppet sin politikk for flokkimmunitet, kommenterte professor Costello: «Det synes som [helseminister] Matt Hancock, [tidligere helseminister] Jeremy Hunt og andre virkelig pusher dét [undertrykking heller enn forhindring] og jeg er bare ikke på det rene med hvor den britiske regjeringen sitter mellom disse to, så jeg mener det er noe å diskutere.»

Gårsdagens offentlige utfordring fra vitenskapsrepresentanter taler til dybden av bekymring i det vitenskapelige samfunnet over regjeringens respons på Covid-19. Forvrengningen og undertrykkingen av vitenskapelig sannhet fra kapitalistregjeringer over hele verden utgjør enorme farer for folkehelsen, og genererer voksende verdensomspennende opposisjon blant vitenskapsrepresentanter og forskere, leger og tvers gjennom hele arbeiderklassen.

På mandag kveld ble regjeringen tvunget til å publisere ei liste med mer enn 50 navn på SAGE-medlemmer. To medlemmer nektet å bli navngitt. Cummings var ikke oppført som medlem.

_____________________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Pandemien, profitter og kapitalismens berettigelse for lidelse og død

[20. april 2020]

Wall Street mesker seg på død

[16. april 2020]

Trumps kampanje for gjenåpning av næringsvirksomhet setter livet på spill for hundretusener

[13. april 2020]