Trump-administrasjonens krig mot samfunnet

7 May 2020

Midt under den ekspanderende koronaviruspandemien iverksetter Trump-administrasjonen en sosialt kriminell «gjenåpning av økonomien»-politikk som vil resultere i hundretusener av dødsfall, som med riktig politikk kunne forhindres.

Trump fremviste tirsdag kveld likegyldighet til konsekvensene av politikken hans administrasjon gjennomfører, i et intervju med ABC News. På spørsmål om gjenåpningen av næringsvirksomheter nå ville resultere i en raskere spredning av Covid-19, svarte Trump: «Faktum er at omtrent hver vitenskapelig og medisinsk rapport viser at når du har en gjenåpning ... da vil det faktisk føre til en økning i spredning ... Målet har aldri vært å få Covid-19 overføring ned til null.»

Den tidligere New Jersey-guvernøren Chris Christie, en nær rådgiver for Trump, sa rett ut til CNN på mandag at det var nødvendig for det amerikanske folket å «ofre» livet ved å gjenoppta arbeidet. «Det amerikanske folket har gjennomgått betydelig med død før [i første og andre verdenskrig] og vi overlevde det. Vi ofret de livene.» Han la til at «ofringen» er nødvendig for å «stå opp for den amerikanske livsstilen».

På spørsmål om han trodde det amerikanske folket ville godta opptil 3 000 dødsfall per dag ved slutten av inneværende måned, som anslått av en lekket internrapport fra den føderale folkehelseetaten CDC (Centers for Disease Control and Prevention), svarte Christie: «Det må de bare gjøre.»

Selv om viruset sprer seg legger Trump-administrasjonen fra seg alle pretensjoner om å prioritere redding av liv. For å understreke dette poenget kunngjorde Det hvite hus på tirsdag at det planlegges å oppløse krisetiltakgruppa kalt «coronavirus taskforce», der landet nå forflytter seg til å «åpne opp». Trump har allerede kansellert krisegruppas pressekonferanser, og administrasjonen forbereder seg åpenbart på å kvitte seg med frontfiguren, dr. Anthony Fauci.

Pådrivet for å gjenåpne økonomien finner sted under betingelser der spredningen akselererer. Per tirsdag formiddag var dagens offisielle antall dødsfall i USA 2 350, som er kraftig opp fra de 1 324 som ble registrert dagen før. Det totale antallet dødsofre har nå passert 70 000. For mindre enn ei uke siden uttalte Trump-administrasjonen at den regnet med at dødstallet ville nå 75 000 innen august. I virkelighetens verden vil dette antallet bli nådd før slutten av inneværende uke.

Pandemien ekspanderer raskt i landlige områder og tvers over hele Midtvesten. Det er en økning av antallet dødsfall i Texas, som er den første indikasjonen på de katastrofale konsekvensene av en prematur tilbake-til-arbeid-forflytning.

New York Times bemerket i en artikkel publisert på tirsdag: «Småbyer og tettsteder som for en måned siden var uberørte er plutselig blitt hot spots for viruset. Det raser gjennom pleiehjem, kjøttprosesseringsanlegg og fengsler, dreper de medisinsk sårbare og fattige, og det oppstår stadig nye utbrudd i dagligvarebutikker, Walmarts eller på fabrikker, et faretruende varsel om hva en full gjenåpning av økonomien vil føre til.»

Dakota County, Nebraska, et senter for kjøttprosesseringsbransjen, har nå de tredje fleste tilfellene per capita i landet, etter å ha rapportert ingen tilfeller så sent som den 11. april. Nesten 600 kjøttprosesseringsarbeidere i regionen testet positivt for viruset siste halvdel av forrige måned. Antallet tilfeller øker kraftig i Illinois, Maryland, Virginia, Wisconsin, Iowa, Kansas, New Mexico og mange andre delstater.

I tillegg til Christies uttalelse om nødvendigheten av «ofring», erklærte Trump på tirsdag ettermiddag at det amerikanske folket er «krigere», og impliserte med det at de må være villige til å gi sine liv for saken. Hva er «krigen» og hva er «saken»?

Krigen som administrasjonen gjennomfører er ikke en krig mot pandemien. Administrasjonens politiske retninglinje er for en «flokkimmunitet» – at koronaviruset skal få fritt løp og at ingenting skal gjøres for å stanse det.

Krigen Trump fører er en krig mot samfunnet. «Ofrene» er de som Wall Street forlanger. Hva angår «saken», er det selskaps-finansoligarkiets berikelse. Den «amerikanske livsstilen» Trump og Christie påberoper seg å ville forsvare, har ingenting å gjøre med livene og interessene til det store flertallet av befolkningen, som ønsker å beskytte seg selv, sine familier og sine arbeidskolleger. Det betyr snarere å gjenoppta arbeidet og dø for profitter.

Trump-administrasjonen artikulerer en politisk retningslinje med utpregede fascistiske kjennetegn, men denne politikken er innlemmet i klasseinteresser. Etter først å ha bagatellisert pandemien benyttet Trump-administrasjonen og Kongressen kriseatmosfæren til å gjennomføre en redningsaksjon til flere billioner dollar for Wall Street. Selv midt under økonomiske betingelser og en massearbeidsløshet som ikke er sett siden Den store depresjonen, og med økende antall dødsofre, fortsetter børskursene å stige uopphørlig.

Trump-administrasjonens morderiske politikk og det nye Wall Street Bull Market [børsoppsvinget] er to sider av det samme fenomen. Selskaps-finanselitenes interesser er fullstendig fremmedgjorte fra, og i opposisjon til samfunnet. Styringselitens berikelse er betinget av folkemassens lidelse.

Etter massivt å ha utvidet gjeldsnivået i USA er styringsklassen tvunget til å intensivere utbyttingen og fattiggjøringen av arbeiderklassen. Dette er den sentrale drivkraften bak det vanvittige pådrivet for å gjenoppta arbeidet. Millioner av arbeidere har vært ute av stand til å få besørget seg berettigede dagpenger, samtidig som småbedrifter har vært avskjært fra tilgang til lån som del av Kongressens PPP-program [Payment Protection Program]. Målet er å få skapt et økonomisk imperativ for å gjenoppta arbeidet.

Den andre fordelen, nært knyttet til den første, er fraværet av noen vesentlig opposisjon innen det politiske etablissementet. Den politiske retningslinja for en massiv berikelse av oligarkiet er støttet av begge partiene. Utdelingen til Wall Street, som ble sanksjonert med CARES-loven, ble vedtatt énstemmig i Senatet, der hver eneste Demokrat og Republikaner stemte for, medregnet Vermont-senatoren Bernie Sanders.

Uansett hvilken nervøsitet som måtte forefinnes innen mediene over de sosiale implikasjonene av Trumps politikk er også tilbake-til-arbeid-kampanjen støttet av begge partiene. Kampanjen for å sikre at «kuren ikke er verre enn sykdommen» ble initiert av New York Times og avisas spaltist Thomas Friedman, som fortsetter å føre kampanje for en strategi basert på «flokkimmunitet». Der Trump-administrasjonen implementerer en politikk som vil føre til utbredte dødsofre er det ingen uttalelse av opposisjon fra Det demokratiske partiet.

Det blir stadig tydeligere at kampen mot pandemien er uadskillelig fra en kamp mot kapitalistsystemet. Konflikten mellom samfunnets behov og profittsystemet er ikke bare et teoretisk anliggende. Det blir demonstrert i praksis, hver eneste dag.

Alle sosiale ressurser må rettes inn, ikke mot å redde Wall Street, men for å trygge arbeiderklassens behov. Ikke-essensiell produksjon må forbli nedstengt, med alle tiltak truffet for å bevare liv og få begrenset og kontrollert viruset. Alle arbeidere må få full inntektsdekning og rettigheter [o. anm.: i amerikansk kontekst er det helseforsikring] inntil det er mulig å gå tilbake til arbeid under trygge forhold. Boliglån, studielån og andre betalinger til bankene må kanselleres.

Socialist Equality Party (SEP) fordømmer utvetydig «gjenoppta arbeid»- og «tilbake til normalen»-kampanjen.

Kampen mot pandemien er uadskillelig knyttet til en kamp mot styringsklassen og dens diktatur over det økonomiske og politiske liv. Derfor er den er en politisk kamp for å mobilisere arbeiderklassen mot en lovløs regjering og kapitalistsystemet den forsvarer.

________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Covid-19-pandemien: En trigger-begivenhet i verdenshistorien (5. mai 2020)

The American oligarchy decides for death (5. mai 2020)

Trumps og Pompeos «store løgn» (5. mai 2020)

Joseph Kishore