Barn i USA og Storbritannia dør av syndrom knyttet til Covid-19

Av Jacob Crosse
11 May 2020

Samtidig som regjeringer rundt om i verden tvinger arbeidere tilbake på jobb og elever tilbake til klasserommene har det oppstått nye bekymringer om de potensielle effektene av Covid-19 på barn. Leger i Europa og i USA har identifisert en ny oppstått tilstand som er assosiert med sykdommen, kjent som PMIS – pediatrisk inflamatorisk-multisystem-syndrom (Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome) – som først og fremst rammer barn. Dette faller sammen med en økning i antallet diagnoser av den ultra-sjeldne Kawasakis sykdommen (KD) i områder som er hardest rammet av pandemien.

Kawasakis sykdom (KD) [Kawasaki's Disease] er en pediatrisk inflammatorisk sykdom som kan forårsake alvorlige hjertekomplikasjoner, inkludert hjertearterieskader, og som er en av de førende årsakene til hjertesykdom hos barn. Flere barn er identifisert med symptomer som er kongruente med KD, der minst tre barn, en femåring og en syvåring i USA og en fjortenåring i Storbritannia døde av det nylig navngitte syndromet PMIS, pediatrisk inflamatorisk-multisystem-syndrom.

KD er oppkalt etter den japanske barnelegen Tomisaku Kawasaki som først dokumenterte sykdommen i januar 1961, og tidligere navnga den i 1967 etter å ha observert 50 pasienter med vedvarende feber, ledsaget av utslett, lymfe-symptomer [‘lymphadenopathy’], ødemer, forstyrrelser av øyelokkenes slimhinner [‘conjunctival injection’], rødhet og sprukne lepper. Færre enn 20 000 tilfeller av KD blir diagnostisert årlig i USA.

Den mest effektive tilnærmingen for å kunne bekjempe KD og forhindre utviklingen av hjertesykdom senere i livet, krever øyeblikkelig behandling. Mange foreldre har imidlertid vært tilbakeholdne med å bringe sine barn til sykehus, da de unngår det på grunn av overbelastning, råd fra myndighetene om å holde seg hjemme og selv-isolere, i tillegg til frykten for å bli smittet, før de må oppsøke akuttmottak med alvorlig blodpropper i barnas arterier eller hjertearterie-aneurismer [‘coronary aneurysms’]. [O. anm.: jeg er ikke medisiner, men søker å være dekkende, uten å ha konsultert fagekspertisen; derfor tillegg av de engelske medisinske benevnelsene.]

Oppsvinget av akuttinnleggelser av barn, som tidligere ble antatt å være «immune» mot Covid-19, gjør ytterligere makulatur av embetsrepresentanters påstander, fra Australia til Brasil og til USA, om at koronaviruset bare er «en slem influensa» som bare rammer «gamle og uføre».

Per skrivende stund har mer enn 20 tilfeller av dette inflammatoriske syndromet blitt oppdaget i Storbritannia, mens 73 av de 85 tilfellene som er identifisert i USA har vært i delstaten New York. Leger i Storbritannia beskrev barnas tilstand før de ble infiserte som «sunne og friske».

Barn har blitt hastet til akuttmottak i Los Angeles, Philadelphia og Washington D.C. med lavt blodtrykk, høy feber og i noen tilfeller hjerte-aneurismer. Noen barn har imidlertid forevist symptomer som ligner toksisk-sjokk-syndrom [‘toxic shock syndrome’] med oppkast, diaré og høye nivåer av betennelse i kroppen, inkludert i hjertet.

Ytterligere potensielle tilfeller av den Kawasaki-lignende sykdommen blant barn er også identifisert i Spania og Italia. Det første dødsfallet relatert til syndromet ble bekreftet på fredag av New York-guvernør Andrew Cuomo, mens det andre, et syv-år-gammelt barn som døde i forrige uke av lignende symptomer, fortsatt er «under etterforskning» ifølge delstatens myndigheter. Under normale omstendigheter kan det være vanskelig å identifisere KD siden det ikke foreligger noen blodprøve å ta utgangspunkt i. Helsepersonell og forskere advarer om at mange potensielle tilfeller av KD kan forbli udiagnostiserte i USA.

Fra den 17. april til den 1. mai ble 15 barn innlagt på sykehus med symptomer relatert til KD eller til PMIS-syndrom, ifølge Demetre Daskalakis, visekommissær for sykdomskontroll ved New York City Health Department. Det første tilfellet av KD relatert til Covid-19 ble identifisert i et 6-måneder-gammelt spebarn i California, i begynnelsen av april.

Initielle funn publisert i det medisinske tidsskriftet Lancet den 6. mai identifiserte åtte tilfeller blant barn så unge som 4, og så gamle som 14 år, med ytterligere 20 tilfeller som for øyeblikket behandles for lignende symptomer.

Epidemiologiske og kliniske karaktertrekk ved KD antyder at det er et RNA-virus (ribonukleinsyre). Dr. Michael Bell, sjef for kritisk omsorgsmedisin ved Children’s National Hospital [Barnas nasjonalsykehus] uttalte seg til NBC News, der han stadfestet: «Alle barna har en slags alvorlig betennelse.»

Flere barn som har blitt diagnostisert med syndromet har vist seg som asymptomatiske, eller de har testet negativt for SARS-CoV-2, før de utviklet alvorlige feber som varte i flere dager etterfulgt av rødlig betennelse over hele kroppen. Alle som har utviklet syndromet har enten vært i nærkontakt med andre som har testet positivt for sykdommen, eller i tilfelle av Storbritannias barn, har de testet positivt for Covid-19 post mortem.

I mange tilfeller utviklet barna symptomer fire-til-seks uker etter å ha vært utsatt for Covid-19 og etter å ha utviklet antistoffer, der de tilsynelatende hadde «overvunnet» sykdommen. Kardiologen Jane Newburger, professor i pediatri ved Harvard Medical School og direktør for Kawasaki-programmet ved Boston Children's Hospital uttalte seg til National Public Radio (NPR), der hun sa: «Én teori er at når man begynner å produsere antistoffer mot SARS-COV- 2, kan antistoffene i seg selv fremprovosere en immunrespons.» Newburger fortsatte: «Dette skjer bare hos mottagelige individer med et immunsystem bygget på en spesiell måte. Det skjer ikke hos alle. Det er fortsatt en veldig uvanlig foreteelse hos barn.»

Dr. Purvi Parikh, som er pediatrisk immunolog ved NYU Langone Health, som også snakket med NPR, bekreftet at hun har sett tre barn som alle foreviste «det vanlige temaet ... feber og utslett. Det ene hadde veldig, veldig hovne lymfeknuter og lymfekjertler. Og dessuten, bortsett fra det, hadde de forhøyede markører for betennelser i blodet.»

«Frem til nå så vi stort sett disse markørene av betennelser hos voksne som var Covid-19-infiserte,» fortsatte legen. «Men nå ser vi også et lignende syndrom hos barn.»

______________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Covid-19-pandemien: En trigger-begivenhet i verdenshistorien (5. mai 2020)

The American oligarchy decides for death (5. mai 2020)

Trumps og Pompeos «store løgn» (5. mai 2020)