«Jeg skal ikke dø for dette selskapet som bare bryr seg om millionene de har i banken»

Voksende opposisjon blant bilproduksjonsarbeidere under opptakten til gjenstarting av industrien

Av Marcus Day
18 May 2020

Harmen blant bilarbeidere tiltok der klokka tikket ned mot mandag den 18. mai, måldatoen for bilindustriens gjenoppstarting.

Bilgigantene og andre storselskaper, med støtte fra deres representanter i de politiske big business-partiene, stormer frem for å få gjenåpnet økonomien til tross for desperate advarsler fra ekspertisen for infeksjonssykdommer om at det truer med et enormt oppsving i antallet Covid-19-tilfeller og dødsfall.

De store bilkonsernene, kalt Detroit Three eller Big Three – General Motors, Ford Motor Company og Fiat Chrysler Automobiles (FCA) – har tilbakekalt spesialiserte fagarbeidere og teamledere for å forberede produksjonsanleggene for gjenåpning i løpet av de kommende ukene. Nye tilfeller av viruset har allerede dukket opp ved FCAs Sterling Heights Assembly (SHAP) [engelsk tekst] i forrige uke, og demonstrerer verdiløsheten av påstandene fra bilselskapene og UAW [fagforeningen for bilarbeidere; United Auto Workers] om å ha iverksatt adekvate tiltak for å beskytte arbeidere mot pandemien. En rapport publisert av WSWS om det nye utbruddet ved SHAP ble bredt delt blant arbeidere på sosialmedier fredag morgen.

Fabrikkinngangen ved FCA Jefferson North Assembly

WSWS og Socialist Equality Party oppfordrer arbeidere til å etablere grunnplan-fabrikk-komitéer, uavhengig av UAW og andre fagforeninger, for øyeblikkelig å få stoppet den for tidlige gjenåpningen av ikke-essensielle næringsvirksomheter, og for å sikre arbeidernes kontroll over helse og sikkerhetsforhold. Kravet må reises om en månedlig inntekt for alle familier inntil pandemien er stoppet og en trygg retur til arbeidet er mulig, som må finansieres av en tilbakeføring av multibillion-dollar-redningen av Wall Street.

Send oss en e-post til autoworkers@wsws.org for å gi uttrykk for din opposisjon mot det livstruende pådrivet for tilbake-til-arbeid, for å lære mer om å delta i kampen for å bygge grunnplankomitéer. Arbeideres kommentarer og identiteter vil bli holdt konfidensielle.

Våre reportere snakket med bilproduksjonsarbeidere rundt om i USA på fredag, og vi mottok ei rekke e-postmeldinger fra andre som motsatte seg at de skulle tilbake til arbeid. Nedenfor er et utvalg av deres kommentarer.

FCA Sterling Heights Assembly, Sterling Heights, Michigan

«A-mannskapet går tilbake på mandag. Til å begynne med var jeg litt håpefull av alt snakket om hvordan vi skulle besørges den beste beskyttelsen, hvordan beste praksis erfaringer ville bli implementert for å holde oss trygge, og så videre og så videre. Rapporten om de bekreftede og mistenkte tilfellene ved anlegget denne uka forteller meg at ingenting har endret seg siden vi tvang frem nedstengning av anlegget i mars. Dersom folk bruker masker og hansker, hvordan ble de smittet? Vel, jeg så foto av pauserommene våre, og det er ingen sosial distansering, forøvrig får du ikke spist iført maske.»

«Ledelsen bruker det samme ubrukelige ‘desinfiseringsmiddelet’ i lakkeringsverkstedet der virkemidler ikke kan anvendes, så de bruker et Mr. Green-produkt fra Dollar Store! Det som skjer er at selskapet og fagforbundet tvinger oss hverdagsborgerne tilbake til frontlinjene. Jeg ser ikke for meg at det skal komme noe godt ut av å bringe sammen 3 000 personer på ett område. Med noen få dusin teamledere på anlegget i forrige uke, se hva som skjedde!»

«Folk trenger assistanse, men all bistanden går til feil mennesker; den går til Wall Street. Arbeidsledighetsbidraget er ikke nok til å leve av, og det er grunnen til at arbeidere føler seg presset til å komme tilbake til arbeid. Pandemien er dødlig, og vi arbeidere trenger mat og vanlige forsyninger. De høyreorienterte protestene i Lansing får mye oppmerksomhet i mediene, selv om de har oppslutning fra veldig få mennesker. Flertallet av arbeiderne er enige i forbli-hjemme-nedstengingene, men vi kan ikke leve av nudler.»

«Vi trenger en folkets regjering, av folket og for folket. Jeg mener at sosialisme er nødvendig, men jeg er ikke sikker på hvordan det skal bli etablert, for det er usikkerhet og forvirring rundt det.»

Bildeler arbeidere

Flere bilarbeidere ved bildelselskaper skrev inn til WSWS. Mange leverandører har allerede gjenoppstartet for å klargjøre de nødvendige komponentene for sluttmonteringsanleggene. Én skrev i kommentarfeltet til fredagens rapport [engelsk tekst] om spredningen av koronaviruset ved FCA Sterling Heights Assembly: «Jeg vil legge til at om ikke Big Three [har startet enda], så er hundrevis om ikke tusenvis av mindre foretak igang igjen, for å forsyne og levere for å understøtte Big Three.»

«De fleste av oss har ingen fagforening, og er i en enda farligere situasjon. Vårt selskap har kuttet hjørner før denne pandemien, og har nå ansvaret for sikkerheten for vår helse. Det er bare det absolutte minimum for oss. Noen kolleger jobbet i forrige uke og det var ingen masker, ingen desinfiseringsmiddel, ingen sosial distansering.»

«Jeg blir fortalt at dersom jeg nekter å stille opp på mandag, da må jeg si opp. Dette finner ikke veien til mediene, men det er like stort som ethvert annet anliggende. Og vi er på overtid de neste seks ukene, så hvis bare én av oss har det, da vil vi alle få det.»

En annen bildelarbeider fortalte WSWS at hun også er satt opp for å være tilbake på jobb fra mandag den 18. mai, og sa: «Vår største bekymring er å holde oss trygge. Etter at jeg hørte hva som skjedde på Sterling Heights Assembly Plant om den bekreftede Covid-saken og andre mulige infeksjoner denne uka, så er jeg virkelig bekymret. Jeg fikk en oppringing fra vår HR-avdeling [Human Resources; personalavdelingen] om å fylle ut en undersøkelse med 15 til 20 spørsmål: Har vi vært ute av landet? Har vi influensalignende symptomer? og så videre. Vi fikk beskjed om at det vil være et telt oppsatt utenfor, med ytterligere et spørreskjema og en ‘godte’-pose med masker og ansiktsskjold, og så får vi temperaturen målt.»

«Jeg føler det som at vi blir sendt inn i ei dødsfelle. Selskapene visste for minst ei uke siden at vi skulle bli sendt tilbake. Så hvorfor er det ingen tester for oss? Det var god tid til å få fastslått testresultatene. Dette forteller meg at de ikke bryr seg om oss. Produksjonen er viktigere enn arbeidernes liv.»

Hun kommenterte på de mer enn 35 millioner arbeiderne uten sysselsetting, og sa: «For å være ærlig, om en fabrikkarbeider dør, ville selskapet ha en annonse opp umiddelbart for vedkommendes jobb. Faktisk vil den være lagt ut før nekrologen kommer ut i Flint Journal, eller M-Live.»

«Hva med fabrikkarbeiderne? Hva skal vi gjøre? Hvis vi nekter å gå tilbake til arbeid, da mister vi vår [helseforsikring for] tilgang til helsevesenet innen den 30. mai, og vi vil ikke kvalifisere for arbeidsledighetskompensasjon. Hvis vi stiller på mandag, men ikke er villige til å komme tilbake, da kan vi gå på FMLA [sykefravær under lov om Familiy and Medical Leave Act] som bare dekker 12 uker. Jeg brukte opp fire uker pluss ei ukes ferie for å ivarevareta en syk forelder ved begynnelsen av året, så det er ikke mye å falle tilbake på.»

«Pandemien har åpnet mine øyne helt mye. Jeg ser hva hele regjeringen gjør med oss, jeg ser hvordan arbeiderklassen blir behandlet. Elon Musks gjenåpning av Tesla sier alt. De bryr seg ikke om vi lever eller dør. Vi har ikke noe vi skal ha sagt, ingen stemme.»

En arbeider ved en bildel-leverandør i Kentucky sa til WSWS: «Jeg har en immunitetsystemsjukdom og immunforsvaret mitt er veldig svakt, og derfor er jeg er under en spesialists pleie og går på prednison. Jeg er over 60 år og er livredd for å måtte gå på jobb med hundrevis av mennesker som jobber rundt meg.»

«Jeg er en bilproduksjonsarbeider og det har jeg vært i over 40 år, men jeg skal ikke dø for dette selskapet som bare bryr seg om millionene de har i banken.»

Ford Dearborn Truck, Dearborn, Michigan

«Jeg synes det er helt sinnssykt at vi skal tilbake på mandag. Det er ikke mulig å jobbe i det miljøet og ikke være i fare. Tenk på hva det vil bety under de nåværende omstendighetene. Det er bare for mange mennesker og for mange ukjente [faktorer]. Allerede tidligere brakte folk inn sine egne vifter, for å få blåst lufta rundt og alt det der. Hvem vet hva som vil skje nå?»

«Mitt anliggende er at jeg hører om alle disse endringene de skal gjøre. For eksempel, først skulle vi starte med et åtte-timers skift. De forteller oss at vi ikke vil ha noen lunsjpause under skiftet. Lunsjpausen skal være på slutten av skiftet. Så det vil være to 20-minutters pauser, og det er det hele, alt av pauser hele tiden vi er der. De sa at vi skulle tilbake til et ti-timers skift noe senere.»

«Det hele er så mye BS [‘bullshit’]. Det er som om Ford nå tjener på alle andres helse. De forteller deg at du ikke kan gjøre dét, og du kan ikke gjøre dét, men du kan gå tilbake på jobb!»

«Det er et brev fra Labour Relations [Arbeidsrelasjoner; fagforeningsens representanter på fabrikken] som forteller oss at vi ‘ikke skal komme over’ for å snakke med dem om noe. De sa at vi skulle skrive det ned i stedet, og sende det inn. Så, de vil ikke at vi skal komme inn der for å treffe dem, for deres beskyttelse, men de vil at vi skal på jobb!»

«Denne tingen med temperaturstripa er bare et plaster. Du kan være bærer av viruset og infisere andre og ikke vise noen symptomer. Så hvordan skal temperaturmålingen hjelpe? Skal jeg pådra meg noe der og bringe det hjem til ungen min?»

«Jeg har ingen tro på fagforeningen vår. Jeg har vært sterkt involvert i fagforbundet tidligere, sterkt involvert. Jeg dro dro til-og-med på de stevnene de arrangerte i Las Vegas, og etter å ha sett alt som gikk for seg der, ble jeg veldig skeptisk. Alt det var, var at noen pushet deres agenda.»

«Men år etter år var alt jeg så favoriseringen. Den pågår fremdeles. Jeg ga dem sjanse etter sjanse for å få snudd ting, men det skjedde aldri. Det tok meg lang tid å få bestemt meg, men etter to-og-et-halvt år droppet jeg endelig hele fagforbundet. Jeg sluttet å betale kontingent og alt. Da jeg så den siste arbeidskontrakten, da var det sluttstreken. Jeg sluttet fordi fagforbundet ikke representerte oss.»

«Fagforbundet sier at de er der for å forene arbeidere, men alt de virkelig gjør er å splitte dem. Kontrakten ble vedtatt, og fortsatt er det alle disse oppdelingene.»

«De har et slagord: ‘Ett Ford’. Det de prøver å si med dét slagordet at arbeiderne og Ford på en eller annen måte er sammen. Det de egentlig mener med ‘Ett Ford’ er at fagforbundet og ledelsen er sammen.»

«Jeg har sagt før at man skal kunne stemme for fagforbundspresidenten. Men jeg har også vurdert oppfordringene dere kommer med om å danne nye komitéer på fabrikkanleggene, for å ha våre egne komitéer. Det var ingen lett beslutning å komme til dette punktet, men nå er jeg klar til å gå videre.»

Kokomo Transmission, Kokomo, Indiana

«Det er umenneskelig! Selskapsgrådighet. Michigan, Indiana, Ohio, Illinois – vi er markert som røde områder på Covid-19-kartet.»

«Hvorfor utsette mennesker for død med viten og vilje? De har lagere fulle av ferdige produkter. UAW-verneombudene burde også holdes ansvarlige. Hvis du føler at ditt liv er truet, da har du rett til å ikke å utføre jobben din.»

«Noen fabrikkanlegg har hundrevis til tusenvis som deltar på ett skift. Det er mange menneskers liv, og alle deres familiers som de drar hjem til, som settes i fare for et kjøretøy. Og folk kan ikke betale for sine grunntjenester [‘utilities’; vann, renovasjon, m.m.]. Hvem løper ut for å kjøpe seg en helt ny bil akkurat nå?»

Ford Stamping, Chicago, Illinois

«De forteller oss at vi skal stille tilbake på jobb på Stamping på mandag, men hvorfor skulle vi gå tilbake når delstatsregjeringen forteller oss at ingenting er ment å åpne igjen før den 1. juni? Er vi virkelig så essensielle? Jeg mener at dersom regjeringen sier at vi må holde oss hjemme, da burde vi holde oss hjemme.»

«Jeg vet ikke hva som kommer til å skje på mandag. Det kommer til å bli kaos. De vil dele C-mannskap-skiftet mellom A-mannskapet og B-mannskapet, men akkurat nå er det ikke engang nok arbeid for A- og B-mannskapene å gjøre, for å rettferdiggjøre å gå tilbake.»

Arbeideren sa seg enig i at regjeringen og selskapene i siste instans ivaretar de samme interessene. «De tenker ikke på viruset som smitter oss. De tenker på pengene og økonomien. Men problemet er at så mange blir syke og dør, hvem skal være igjen for å operere økonomien?»

Han var kritisk til UAWs og Fords proklamasjoner om at alle de nødvendige sikkerhetstiltakene blir ivaretatt for å beskytte arbeidere som blir tvunget til å returnere til fabrikkanlegget. «Hva er det å være trygg? Du kan gi oss ei maske, en ansiktsskjerm, hansker og håndrensemidler, men det er fortsatt for vanskelig å ikke komme i kontakt med andre mennesker der inne. Det ville være vanskelig å fordele tilgangen til toaletter og skiftpausene.»

«Vi har også den dårligste luftkvaliteten på fabrikkanlegget. Selv før pandemien ble sveiseavgassene som ble sluppet ut ikke begrenset, så partikler svevde i lufta som vi puster inn. Jeg hostet opp svarte partikler hver dag på grunn av det.»

Han kommenterte på det skjerpede klasseskillet som er brakt til skue under betingelsene av pandemien. «Når du er rik, kan du være skjermet for viruset. Donald Trump kan si hva han vil om det, og ikke ha på seg ei maske, men i virkeligheten er det [oss] i skyttergravene som har å gjøre med det, der vi hjemme knapt får endene til å møtes, uten arbeidsløshetsbidrag eller noen stimulanssjekk.»

Forfatteren anbefaler også:

After FCA Sterling Heights Assembly workers contract COVID-19, anger mounts over premature return to work

[15. mai 2020]