Ny analyse forutser antallet koronavirusdødsfall i USA tredoblet i løpet av året

Av Bryan Dyne
21 May 2020

En fagfellevurdert artikkel i det medisinske tidsskriftet Health Affairs forutser at antallet dødsfall i USA forårsaket av Covid-19 vil øke minst til det tredoble innen utgangen av året, fra 350 000 til 1,2 millioner døde.

Det nåværende antallet dødsfall i USA er 93 500, med nesten 1,6 millioner bekreftede tilfeller i landet. Det er p.t. 4,9 millioner tilfeller internasjonalt og mer enn 324 000 dødsfall. Land som inkluderer Brasil, Russland, India, Peru og Chile fremstår som nye episentere av koronaviruspandemien.

Forskningen ble utført av Anirban Basu, en professor ved University of Washington School of Pharmacy og universitetets Stergachis Family Endowed Director for CHOICE Institute. Det var del av en bred innsats for å studere infeksjons- og dødelighetsrater i amerikanske fylker [‘counties’] for pasienter med symptomer. En oversikt over data samlet inn t.o.m. den 20. april fra 116 counties i 33 delstater ga en infeksjonsdødelighetsrate fra 0,6 til 2,1 prosent.

Raten var sentrert på 1,3 prosent, som er 13 ganger høyere enn sesonginfluensaen.

«Covid-19-infeksjon er dødeligere enn influensa – vi kan legge den debatten til hvile,» sa Basu i studiens pressemelding. Han fortsatte med å si at det estimerte antallet dødsfall «er et svimlende antall, som bare kan bringes ned med solide folkehelsetiltak». Disse inkluderer massetesting for koronaviruset, omfattende kontaktsporing og trygg isolering og omsorg for de smittede. Et slikt program eksisterer ikke i USA, eller i de aller fleste av verdens land.

Som Basu bemerker er dessuten antallet i hans nåværende estimater antagelig en undertelling av antallet døde av koronavirus, fordi han konservativt beregnet at bare 20 prosent av den amerikanske befolkningen vil være smittet innen utgangen av året. Dette forutsetter at de fysiske distanseringstiltakene opprettholdes, som nå i det minste delvis blir avviklet i alle delstater i landet.

Som sådan er det ikke ute av mulighetenes horisont at fra 60 til 70 prosent av alle amerikanere i løpet av de neste syv månedene kunne bli infisert. Dette er et verste-tilfelle-scenario forutsett av mange epidemiologer, deriblant Michael Osterholm, direktør for Center for Infectious Disease Research and Prevention ved University of Minnesota. I dette scenarioet vil mellom 1,2 og 4,8 millioner mennesker i USA dø av Covid-19.

Dette forferdelige scenarioet spiller seg allerede ut. Flere delstater som har begynt å gjenåpne, deriblant Alabama, Arkansas, Maine, Minnesota, North Carolina og North Dakota, har allerede sett antallet nye tilfeller øke med mer enn 25 prosent de to siste ukene. Siden Texas begynte å rulle tilbake restriksjoner i april, har delstaten sett en økning på 55 prosent nye tilfeller.

Og selv om Basu gjør det klart at hans modell vil bli oppdatert etter hvert som nye data blir tilgjengelige, er dette allerede i ferd med å bli vanskeligere. Det ble rapportert i Florida Today at Rebekah Jones, lederen for Floridas Covid-19-dashbord, hadde fått sparken. I dagene siden hun ble fjernet har dashbordet krasjet flere ganger og data er uten forklaring fjernet fra nettstedet.

I en offentlig kunngjøring om at hun ble fjernet av delstatens helsedepartement advarte Jones for at hun ikke lenger har noen kontroll over dataene, inkludert «hvilke data de nå begrenser». Hun gjorde det også klart at hun var den eneste som opprettholdt databasen, som sannsynligvis forklarer rapportene om at systemet har krasjet.

Ben Sawyer, en professor ved University of Central Florida og direktør for universitetets LabX, responderte med å advare om at det er «bekymringen for at forskerne innen regjeringen som kan ha tilgang til alle dataene blir aktivt sensurert». Hans kollega Jennifer Larson kommenterte på samme måte, og sa: «Vi vil ikke akseptert denne mangelen på åpenhet for noen annen naturkatastrofe, så hvorfor er vi villige til å godta det her?»

Begge professorer kontaktet angivelig Florida Department of Health for å få igjen deres tidligere tilgang til dataene og ble avvist med den begrunnelse at dataene er «foreløpige» og at de vil måtte vente til tidligst mai 2021.

Dette til tross meldte kontoret til Florida-guvernør Ron DeSantis en uttalelse som sa: «Florida Covid-19 Dashboard ble opprettet av GIS-teamet Geografisk informasjonssystem i avdelingen for sykdomskontroll og helsebeskyttelse ved Florida Department of Health. Selv om Rebekah Jones ikke lenger er involvert fortsetter GIS-teamet å administrere og oppdatere dashbordet med nøyaktig og viktig informasjon som er offentlig tilgjengelig.»

Dette er ikke første gang det har blitt stilt spørsmål om nøyaktigheten i tellingen av koronavirustilfeller og antallet dødsfall i delstaten. I ukene frem til Floridas gjenåpning den 4. mai var det mange rapporter [engelsk tekst] om at minst 10 prosent av de som hadde omkommet av pandemien ikke ble talt opp nøyaktig. Ifølge Miami Herald ble helsemyndigheter i fylkene [‘counties’] Miami-Dade og Palm Beach bedt om å begrense tilgangen til Covid-19-relaterte dødsfall, selv da disse områdene så en spiss for deres respektive nye tilfeller og fataliteter.

Dette har blitt et landsdekkende anliggende. Den føderale folkehelseetaten CDCs [Centers for Disease Control and Prevention] dokumentering av dødsfall totalt i USA har vært forsinket siden uka som sluttet den 8. februar. Dette omfatter både de sesongmessig forventede dødsfallene og de overskytende dødsfallene som er resultat av pandemien. Etaten rapporterer at «bare 60 prosent av dødsregistrene blir innsendt ... innen 10 dager etter dødsdato, og fullstendigheten varierer etter jurisdiksjon.»

Selv om noe av dette etterslepet kan tilskrives økningen i dødsfall forårsaket av pandemien, skyldes uten tvil en stor del av den innblanding fra Trump-administrasjonens side. Tidligere denne måneden sa Deborah Birx, responskoordinator for Det hvite hus’ koronavirus-spesialgruppe, til CDC-direktør Robert Redfield: «Det er ingenting fra CDC som jeg kan stole på.» Hun hevdet også at organisasjonen blåste opp antallet dødsfall med opptil 25 prosent, samtidig som Anthony Fauci, landets toppekspert på smittsomme sykdommer, advarte Senatet om at «antallet dødsfall er sannsynligvis høyere».

CDC-rapporteringen reiser også spørsmål om når pandemien begynte å ta livet av mennesker i USA. Det første offisielle dødsfallet i USA var den 6. februar, men ett enkelt dødsfall ville sannsynligvis ikke føre til at rettsmedisinere [bemyndiget til å utstede dødsattester] over hele landet utsatte innmeldingen av dødsattester. Dersom det har vært et reelt etterslep i rapporteringen av dødsfall siden den gang antyder det at pandemien kan ha vært langt mer utbredt langt tidligere enn det som til nå er kjent.

________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Covid-19-pandemien: En trigger-begivenhet i verdenshistorien (5. mai 2020)

The American oligarchy decides for death (5. mai 2020)

Trumps og Pompeos «store løgn» (5. mai 2020)