Mumbais helsesystem overveldet, med Covid-19 som spres på tvers av India

Av Wasantha Rupasinghe
29 May 2020

På grunn av et oppsving av antallet koronavirustilfeller kollapser helsevesenet i Mumbai, Indias kommersielle hovedstad og landet nest-største by. Mumbai, som er hjemstavn for rundt 20 millioner mennesker, har fremstått som episenter for koronaviruspandemien i India – med 31 000 bekreftede infeksjoner, eller mer enn en femtedel av landets totale antall, og nesten en fjerdedel av de i overkant av 4 300 Covid-19-dødsfallene.

Ifølge en analyse publisert av India Today den 25. mai har minst 0,22 prosent av byens befolkning nå blitt smittet med viruset. «Den 22. mai registrerte Mumbai 1 751 nye tilfeller, det høyeste antallet av verdens byer, bortsett fra Moskva (Russland). I løpet av den siste uka har økningen av tilfeller i Mumbai betydelig overskredet de i Sao Paulo (Brasil), og Moskva,» skrev India Today.

Sykehusene er overfylte, og tvinger myndighetene til å sette pasienter på venteliste for å få ei sykehusseng. Hindustan Times publiserte en artikkel med skrekkelige historier om Covid-19-pasienter som døde etter flere dagers forgjeves forsøk for å finne ei sykehusseng. I ett tilfelle prøvde en mann i over ei uke å få innlagt sin 38-år-gamle bror, bare for å måtte bivåne at han bukket under for sykdommen.

En lege fra sykehuset KEM i Mumbai uttalte til BBC: «I går kveld, på bare seks timer, så jeg 15 til 18 dødsfall, alle av Covid-relaterte årsaker. .... Aldri før har jeg sett så mange mennesker dø i løpet av ett skift. Det er en krigssone. Det er to-til-tre pasienter per seng, noen på gulvet, noen i korridorer. Vi har ikke nok oksygentilkoblinger. Så selv om noen pasienter har behov for det, kan de ikke besørges oksygen.»

Et antall bilder og videoer, som er bredt delt på sosialmedier, gir et glimt av de forferdelige forholdene på Mumbais overveldede sykehus. For flere uker siden dukket det opp en video som viste døde kropper innpakket i svart plast liggende ved siden av pasienter som var under behandling på sykehuset Sion. Et lignende klipp som ble delt av NDTV på mandag, viste et lik som lå ved siden av en Covid-19-pasient som fikk behandling ved sykehuset Rajawadi, som drives av Mumbais byregjering, Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC). En kvinnelig pasient i klippet sa det var ei død kvinne på avdelingen. «Dama ba om vann, men ingen var i nærheten,» sier pasienten, og legger til: «Det er ikke noe personal her.»

Deepak Munde, president for legeforeningen Maharashtra Association of Resident Doctors, sa i samme klipp: «Situasjonen er ille, og det vil bli verre. De som fjerner kropper er underbemannet. ... Papirarbeidet tar tid, vi er overbelastet.» NDTV-reporteren la til: «Selv ambulanser har lite av forsyninger ... til-og-med pasienter i åttiårsalderen blir brakt til sykehuset, under de vanskeligste forhold, med lokalbefolkningens hjelp.»

Klippet avsluttes med en fremheving av det faktum at «statlige sykehus henvender seg til andre delstater, som Kerala (i Sør-India) og til Leger uten grenser (MSF), for å hanskes med krisen.» I et brev den 24. mai til Keralas helseminister K.K. Shailaja forespurte Maharashtra-regjeringen – der staten Mumbai er hovedstad – om 50 spesialleger og 100 sykepleiere, for å bemanne og forvalte byens COVID Care Center, som er opprettet med 600 sengeposter på veddeløpsbanen Mumbai Mahalaxmi Race Course. Dette understreker hvor katastrofal situasjonen er, gitt at Maharashtra med 150 000 registrerte leger, er hjemstavn til 30 prosent av alle Indias leger.

En annen Hindustan Times-artikkel refererte en topp-representant fra utenriksdepartementet, på betingelse av anonymitet, som forklarte at helsetjenestene er «utilstrekkelige». Ifølge regjeringens beregninger vil nesten 0,5 prosent av Mumbais befolkning, eller minst 100 000 mennesker, være smittet innen slutten av juni. Forutsatt at 5 prosent av pasientene vil trenge behandling på intensivavdeling (ICU) vil byen trenge 5 000 ICU-senger, observerte Times. Selv om man skulle inkludere de mer enn 80 prosent av private sykehussengene som byregjeringen nylig befordret med referanse til helsenødssituasjonen, vil imidlertid BMC bare ha 1 165 ICU-senger til disposisjon. Det er litt mer enn en femtedel av det definerte behovet.

Forøvrig, på grunn av krisen forårsaket av pandemien, går nå pasienter med andre sykdomsanliggender uten behandling, som hever dødelighetsraten ytterligere.

Faretruende er det at Covid-19-viruset har forskanset seg i Mumbai-slummen, der helsetilstanden for store deler av befolkningen allerede er kompromittert på grunn av fattigdom, og helt grunnleggende forebyggende tiltak mot Covid-19 er umulige, på grunn av trangboddhet og mangel på relevante sanitærforhold.

Mumbais Dharavi-slum, som huser rundt 700 000 mennesker, er et av de mest tettbygde stedene på planeten, med en befolkningstetthet på over 275 000 per kvadratkilometer. Syttiåtte prosent av Dharavis innbyggere mangler tilgang til regulær vannforsyning. I gjennomsnitt deler 50 personer ett enkelt toalett, og typisk bebor åtte til 12 personer enkeltromsrønner.

Totalt bekreftede Covid-19-infeksjoner i Dharavi utgjør for tiden 1 621. Femtini mennesker er døde på grunn av sykdommen.

Koronaviruset tar en forferdelig beskatning av helsetjenestepersonalet som tappert kjemper i Mumbai og over hele Maharashtra for å få stanset spredningen av pandemien. Nesten 1 000 av helsepersonalet i frontlinja, deriblant 250 leger og 310 sykepleiere, hadde per mandag blitt smittet. Covid-19 har krevd livet til minst tre leger fra Mumbai.

Opprørte over en 45-år-gammel helsetjenestearbeiders dødsfall ved KEM-sykehuset sist søndag, som ledelsen hadde tvunget til å jobbe i fire dager etter at han foreviste Covid-19-symptomer, iverksatte hundrevis av hans kolleger på tirsdag en fem-og-en-halv times arbeidsnedleggelse. «Vi jobber under slette betingelser og har lengre vakter. Vi burde ideelt settes i karantene og behandles dersom vi har symptomer, men det skjer ikke,» sa Pradeep Narkar fra fagforeningen Municipal Mazdoor Union.

De grufulle forholdene som medisinsk personal, og befolkningen som helhet, står overfor understreker den total fiaskoen for den «krigen» statsminister Narendra Modi og hans høyreekstreme BJP-regjering [Bharatiya Janata Party] i slutten av mars proklamerte mot Covid-19.

Etter i to måneder å ha gjort så godt som ingenting for å stanse spredningen av det nye koronaviruset, påla Modi den 25. mars en elendig forberedt 21-dagers landsdekkende nedstenging, med mindre enn fire timers offentlig forvarsel.

Nedstengingen, som er blant de strengeste pålagt noe som helst sted, ble deretter utvidet tre ganger, først i 19 dager, så i 14 dager til, og deretter for ytterligere to uker, som avsluttes søndag den 31. mai – selv om regjeringen i den tredje og fjerde fasen, etter forlangende fra big business, aggressivt har presset på for å «gjenåpne» økonomien, spesielt for produksjonsindustri og byggebransjen.

Da nedstengingen begynte hadde India 657 registrerte Covid-19-tilfeller og anslagsvis et titalls dødsfall. Per onsdag hadde landet 151 767 bekreftede tilfeller, og med den nåværende frekvensen på mer enn 6 000 nye infeksjoner per dag vil det nå 169 000 innen lørdag, eller det dobbelte av det totale antallet tilfeller registrert i Kina, der Covid-19-pandemien begynte. Det totale antallet dødsfall utgjorde på torsdag 4 337.

Nedstengingen var ikke knyttet til noen systematisk massetesting, eller noen massiv injisering av ressurser og finansmidler inn i landets gebrekkelige folkehelsessystem. Dessuten etterlot regjeringen befolkningen til å klare seg på egne vegne, og unnlot å besørge noen betydelig økonomisk støtte til de hundrevis av millioner fattige arbeidere i den uformelle sektoren, som mistet deres levebrød over natta. Som resultat søkte millioner av fortvilte migrantarbeidere tilflukt ved å returnere til deres hjemlandsbyer, der de la ut til fots titalls og til-og-med hundrevis av kilometer unna, og derved utilsiktet spredde viruset over det landlige India.

Nå sammenfaller den indiske styringselitens ødeleggende tilbake-til-arbeid-pådriv med en økning av Covid-19-infeksjoner og dødsfall.

Mens Mumbai, New Delhi, Chennai, Ahmedabad og andre av de urbane sentrene hittil har stått for hoveddelen av Covid-19-tilfellene, har infeksjoner de siste dagene vist en økning i Bihar og Vest-Bengal.

Modi og den indiske eliten utnytter kynisk elendigheten og desperasjonen forårsaket av den katastrofale nedstengingen til å presse på for opphevelse av enhver systematisk innsats for å stanse pandemiens spredning og til adopteringen av en «flokkimmunitet»-politikk, der sykdommen blir gitt anledning til å rase uhemmet, så big business kan fortsette å suge profitt fra arbeidernes arbeidskraft.

At dette vil bety millioner av dødsfall, er kaldblodig innrømmet av Jayaprakash Muliyil, lederen av regjeringens vitenskapelige rådgivende komité – National Institute of Epidemiology. Muliyil er en fritt-talende forkjemper for at India «gjenåpner» økonomien og går inn for flokkimmunitet.

I et intervju med Outlook sa Muliyil: «Med en betydelig heving av nedstengingen kan India få se minst to millioner dødsfall ... Dødeligheten er lav, la de unge gå ut og jobbe.»

I mellomtiden prøver Modis hindu-sjåvinistiske parti BJP politisk å utnytte den katastrofale situasjonen i Maharashtra til å utfordre delstatsregjeringen, potensielt ved bruk av «President-styre». Denne antidemokratiske konstitusjonelle forordningen sier at Indias sentralregjering kan overta administreringen av en delstat i en «nødssituasjon». Indias nest-mest folkerike delstat Maharashtra regjeres for tiden av ytrehøyre-partiet Shiv Sena, inntil nylig en tett BJP-alliert, nå i koalisjon med det nominelt sekulære Congress Party.

________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Covid-19-pandemien: En trigger-begivenhet i verdenshistorien (5. mai 2020)

The American oligarchy decides for death (5. mai 2020)

Trumps og Pompeos «store løgn» (5. mai 2020)