Gjenåpning i masseskala verden rundt har akselerert spredningen av koronaviruspandemien

Av Bryan Dyne
6 June 2020

De økonomiske gjenåpningene i masseskala i Amerika, Europa og Asia, som ble påbegynt i mai, har banet vei for en massiv spredning av koronaviruspandemien internasjonalt. Ifølge data samlet av Worldometer har det gjennomsnittlige antallet nye tilfeller hver dag vært mer enn 115 000 siden den 27. mai, et tall som har steget jevnt siden den 12. mai.

Den akselererende spredningen gjenspeiles også i antallet nye dødsfall hver dag. Innledningsvis i april hadde antallet nye dødsfall begynt å avta, som resultat av den fysiske distanseringen som hundrevis av millioner av arbeidere, slitere og ungdommer ivaretok rundt om i verden. Tallet for nye dødsfall har nå imidlertid stabilisert seg på et gjennomsnitt av 3 770, da disse menneskene jevnlig har blitt tvunget tilbake til arbeid, og antallet er satt til å stige i kjølvannet av hundretusener av nye infeksjoner.

I skrivende stund [torsdag] har det vært nesten 6,7 millioner offisielt bekreftede tilfeller globalt og mer enn 390 000 dødsfall forårsaket av Covid-19. Flertallet av tilfeller er i USA og Brasil, som har totaltall på henholdsvis 1,9 millioner og 610 000 tilfeller, og med 110 000 og 33 000 dødsfall.

Helsetjenestearbeidere fra Leger uten grenser (MSF) besøker en squatter-leir for å gjennomføre medisinske undersøkelser for å unngå spredningen av Covid-19 i Sao Bernardo do Campo, i den større Sao Paulo-regionen, Brasil, onsdag 3. juni 2020. [Foto: AP Photo/Andre Penner]

Regjeringene i begge land har også pisket arbeidere tilbake til fabrikker og anlegg under trusler om økonomisk utarming om de ikke stiller tilbake på jobb. I Brasil ble kjøttprosseseringsanlegg gjenåpnet den 20. mai, mens bilproduksjonen ble gjenoppstartet uka før. Hundrevis av arbeidere i disse anleggene har allerede blitt smittet, og har derfor nødvendigvis spredt det til deres hjem og lokalsamfunn. Dette til tross stormer president Jair Bolsonaro fremover med en full gjenåpning av landet, håndhevet av lokale borgermestre og region-guvernører.

Fabrikker i USA begynte å gjenåpne enda tidligere. Noen delstater, deriblant Oklahoma, North Dakota og Nebraska, hadde aldri noen forbli-hjemme-forordning, mens delstater som Georgia begynte å gjenåpne den siste uka i april. Visse industrier, som eksempelvis bilproduksjonen, ventet til andre eller tredje uke i mai med å gjenoppta produksjonen av deres produkter, men disse ble i det hele tatt stengt ned bare som resultat av spontanstreiker som brøt ut i begynnelsen av april, etter at det dukket opp rapporter om at infeksjoner spredde seg i bilfabrikkene.

Spredningen forekommer i alle delstater. Mens stater som New York, New Jersey, New Mexico og Connecticut rapporterer om en 14-dagers-reduksjon i tallet for nye daglige tilfeller, har nesten halvparten av delstatene en økning av nye tilfeller, særlig i områder der pandemien først ikke smittet mye. Florida, for eksempel, så på torsdag sitt høyeste tall for nye tilfelle hittil, som bragte statens totale antall tilfeller til over 60 000. Statens dødstall utgjør mer enn 2 600.

Mexico har også fremkommet som et nytt hotspot for utbrudd av pandemien. Landet er nå på nivå med USA og Brasil for antallet nye dødsfall hver dag, og er det fjortende landet der antallet tilfeller overstiger 100 000, og det syvende som passerer 10 000 dødsfall. Hundrevis av disse ble forårsaket av den for tidlige gjenåpningen av landets maquiladora-sweatshops, fabrikker som anvendes av amerikanske bilkonsern og andre produksjonsselskaper for produksjon av billige komponenter og deler.

Tilsvarende ble store deler av industrien i India beordret til å gjenoppta produksjonen i midten av mai, spesielt leverandørene av bildeler og bilselskapenes fabrikker. Allerede da steg antallet tilfeller i landet, i vesentlig grad som resultat av tilfeldighetene ved nedstengningen i april, som så godt som uten forvarsel ble implementert av Modi-regjeringen, der den fanget millioner av migrantarbeidere i de allerede overfylte og usanitære slumområdene i Mumbai, Delhi, Bangalore, Hyderabad og andre byer. Modi-regjeringens handlinger har fått Indias offisielle tall av tilfeller og dødsfall til å gå i været. De utgjør for øyeblikket henholdsvis 226 000 og 6 309, og øker eksponentielt.

Utbruddene i disse landene, og i mange andre, understreker advarslene som er utstedt gjentatte ganger av Verdens helseorganisasjon (WHO) mot en gjenåpning uten å ha et system for massetesting, kontaktsporing og isolering på plass for å kunne bekjempe koronaviruset. Hans Kluge, den europeiske direktøren for WHO, bemerket nylig: «Den andre bølgen er ikke uunngåelig. Men stadig flere nasjoner hever begrensningene, og det er en klar fare for et gjentatt utbrudd av Covid-19-infeksjonen. Dersom disse utbruddene ikke isoleres, kan det komme ei bølge nummer to, og den kan være veldig ødeleggende.»

Til-og-med denne uttalelsen ligger på etterskudd. Den første bølga av pandemien, rent globalt sett, avtok faktisk aldri, og skjærer nå en blodig trasé gjennom noen av de fattigste regionene i verden. Sør-Asia, så vel som Afrika, har ikke bare blitt rasert av koronaviruset, men også av kraftige tyfoner og massive gresshoppesvermer.

Kluge bemerket også: «Vi har fremdeles hverken noen vaksine eller kur mot Covid-19.» Lignende uttalelser ble onsdag meldt av Anthony Fauci, direktøren for USAs nasjonalinstitutt for allergi og infeksjonssykdommer [National Institute for Allergy and Infectious Diseases]. Han advarte for at selv om det er mulig at det vil foreligge en vaksine tilgjengelig en gang neste år, er det ingen bevis for at en eventuell immunitet vil være varig.

Under et intervju med Howard Bauchner, redktør for Journal of the American Medical Association (JAMA) sa Fauci: «Når du ser på historikken for koronaviruser, de vanlige koronavirusene som forårsaker forkjølelse, sier rapportene i litteraturen at holdbarheten til den immuniteten som er beskyttende strekker fra tre til seks måneder, til nesten alltid mindre enn ett år. ... Det er ikke så mye holdbarhet og beskyttelse.»

Gjenåpningene skjer også side-om-side med masseprotestene i USA og internasjonalt mot politimordet på George Floyd og mot de diktatoriske handlingene som er tatt av president Donald Trump. Mens mange protesterende har på seg ansiktsmasker i forsøk på å beskytte seg mot sykdommen, er de store folkemengdene, deres sang og det at holder hender ideelle situasjoner for rask smittespredning. George Floyd var selv smittet da han ble drept, viste hans obduksjon.

Protestene er også i ferd med å bli en unnskyldning for at områder stenger ned testlokaliseringer, som i California, Florida, Illinois, Pennsylvania og andre steder. Testing for sykdommen er et essensielt skritt for å få begrenset utbrudd, og er den eneste måten for objektivt å få vite hvor langt pandemien har spredd seg.

Mindre testing deflaterer også kunstig tellingen av tilfeller, som igjen kan anvendes for å berettige ytterligere gjenåpninger. I en beretning som praktisk talt ble ignorert av de nasjonale mediene, ble IT-arbeideren som utviklet og driftet Floridas database over koronavirustilfeller sparket i forrige måned for å ha nektet å manipulere dataene [engelsk tekst] for å få det til å synes som om staten hadde nådd terskelen for trygt å kunne åpne igjen. Når testingen blir mindre vanlig, da blir det lettere å presentere falske data som legitime.

__________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Dow Jones til 25 000 der antallet pandemidødsofre når 100 000 (28. mai 2020)

Den globale pandemien og den globale krigen mot immigranter og flyktninger (27. mai 2020)

Amerikansk pandemi-tilsløring ansvarlig for tituseners død (23. mai 2020)