Arizona reaktiverer nødssituasjonsplaner for sykehus, og Covid-19-infeksjoner tiltar i 19 stater

Av Benjamin Mateus
12 June 2020

Staten Arizonas helsedirektør dr. Cara Christ sendte et presserende brev til sykehus i Arizona, der hun ba dem om å aktivere deres Covid-19-nødssituasjonsplaner. Arizonas helsetjenestedepartement (DHS) meldte en tweet på tirsdag kveld: «Vi vet at Covid-19 fremdeles er i vårt lokalsamfunn, og vi forventer å se økte antall tilfeller.»

Arizona DHS rapporterte på onsdag at det økende antallet sykehusinnleggelser for koronavirusinfeksjoner hadde økt belegget for delstatens sykehus til 83 prosent, opp fra 76 prosent på mandag, forbi terskelverdien på 80 prosent som utløser stans for ikke-akutte eller livsviktige kirurgiske operasjoner [‘elective surgeries’].

Delstaten rapporterte om 1 556 tilfeller på onsdag, en ny dagsrekord, som brakte totalen for antall tilfeller over hele delstaten til nesten 30 000, halvparten av dem i Maricopa County (Phoenix), med 1 095 dødsfall.

Arizona-restaurant [Foto: Matt York]

Dr. Marjorie Bessel, klinisk sjef for Banner Health, sa til azcentral.com: «Jeg tror definitivt at vi ser en økning av tilstedeværelsen i lokalsamfunnet og en spredning. Hva den proksimale årsaken er, det er det vanskelig for meg å kunne si hva er, men det er absolutt ei rekke aktiviteter som har funnet siden forordningen om å forbli hjemme utløp», som var den 15. mai.

Ifølge Marcy Flanagan, administrerende direktør for Maricopa County Department of Public Health, har fylket sett nærmere 500 nye tilfeller daglig, i hver av de siste fire dagene, sammenlignet med 200 nye tilfeller per dag tidligere.

Med over 2 millioner totale tilfeller, vedvarende daglige tilfeller over 20 000+, for et syv-dagers gjennomsnitt, og 112 629 dødsfall i USA, ifølge databasen til New York Times, sprer utbruddet seg for tiden i sør- og vest-statene ettersom de delstatlige restriksjonene har blitt hevet og ordrene om å gjenoppta arbeidet utføres.

California har hatt mer enn 2 000 daglige tilfeller siden den 25. mai. Missouri, Washington og North Carolina ser ei ny bølge av tilfeller. Florida har nå gjennomgående over 1 000 tilfeller hver dag, med lørdagens total på 1 426 positive tilfeller den høyeste siden begynnelsen av april. Sykehusinnleggelser for koronavirus i North Carolina har satt en ny rekord med 774.

Arizona er bare en av 19 delstater der infeksjonsraten for Covid-19 stiger, ifølge data fra Johns Hopkins University. Disse inkluderer Alaska, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Hawaii, Kentucky, Michigan, Nevada, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, Oregon, South Carolina, South Dakota, Utah, Vermont og Washington.

Fire andre delstater har økte Covid-19-sykehusinnleggelser siden Memorial Day-helgen (den 24. til den 26. mai), som er generelt betraktet å ha vært et omvendingspunkt i utviklingen av pandemien. Disse inkluderer de to mest folkerike statene, California og Texas, så vel som Mississippi og Montana.

I Houston, Texas, var Covid-19 sykehusinnleggelser på sitt laveste ved midten av mai med i underkant av 400 pasienter. Tirsdag hadde dette tallet økt til 622 pasienter. «Stort sett alle tallene beveger seg i feil retning på dette tidspunktet,» sier dr. David Persse, direktør for Houstons helsedepartment.

Dr. Anthony Fauci, sjef for det amerikanske nasjonale instituttet for allergi og smittsomme sykdommer (NIAID), som gjentatte ganger har advart om at pandemien fremdeles har en lang vei å gå, forklarte at folkehelsetiltak alene ikke ville få slutt på utbruddet før en vaksine er utviklet og «milliarder og milliarder av doser» er gjort tilgjengelige. Han uttalte seg på en konferanse for bioteknologidirektører, hvor han sa: «Nå har vi noe [Covid-19] som faktisk viser seg å være som mitt verste mareritt. I løpet av en periode på fire måneder har det ruinert verden; 110 000 dødsfall i USA. Det finnes millioner og millioner av infeksjoner over hele verden. Og det er enda ikke over.»

På verdensbasis fortsetter antallet Covid-19-tilfeller å stige uforminsket, og er nå på 7,4 millioner, med nesten 420 000 dødsfall. Daglige nye tilfeller fortsetter å overstige 100 000, mens den daglige dødsraten varierer mellom 3 000 og 5 000 ofre.

Fra den 9. juni viser Covid-19-data sporet av «Our World in Data» en bemerkelsesverdig sammenheng mellom intensiteten av testingen og en lav rate av infeksjoner. Hver nasjon som har utført mer enn 100 tester for hver påvist infeksjon, har sett daglige rater av tilfeller holdt under 100 per dag over et syv-dagers gjennomsnitt.

Island, Latvia, Tunisia, Luxembourg, Thailand, Australia, Sør-Korea, Norge og Irland er bare et utvalg av landene der ratene av tilfeller er nedadgående, eller har holdt seg flate på grunn av høye rater for testing. Det er selvfølgelig ikke selve testingen som resulterer i lavere rater, men de medfølgende helsetiltakene, inkludert kontaktsporing og isolering av dem som er smittet eller eksponert.

Land som har utført mindre enn 20 tester per oppdaget tilfelle, er i en langt dårligere posisjon. I gjennomsnitt rapporterer de rater på nærmere 1 000 nye tilfeller per dag eller mer, med rater som forblir flate eller stiger. Blant disse er Panama, Iran, Argentina, Indonesia, Sør-Afrika, Qatar, Pakistan, Mexico, Saudi-Arabia, India, Chile og Colombia.

USA er nær bunnen, med 2 millioner infeksjoner og 22 millioner utførte tester, for en rate av 11 tester per oppdaget tilfelle. Verst av alle er Brasil, som har under en million tester og nesten 800 000 tilfeller, for en rate på litt over 1 test per oppdaget tilfelle – effektivt sett, faktisk ingen testing i det hele tatt.

Trump hevdet at USA har de fleste bekreftede Covid-19-tilfellene fordi de tester mer, der han ignorant antydet at dersom det var mindre testing, ville forekomsten av den dødelige sykdommen gå ned: som om å lukke øynene for problemet ville få det til å forsvinne.

Daglige nye bekreftede saker for lavtestende nasjoner

Påstanden ble fremsatt i løpet av de første ukene av nedstengingen i USA, i den beryktede frasen fra Thomas Friedman fra New York Times, at «kuren var verre enn sykdommen», og statens politiske retningslinje skiftet til den tredelte tilnærmingen med å insistere på flokkimmunitet, forlangender om gjenåpning av økonomien, og forsøk på å manipulere antallet tilfeller som ble rapportert.

I alle henseender har Trump-administrasjonen og det amerikanske politiske etablissementet lyktes gjennom disse bestrebelsene med å gjenantenne koronaviruspandemien, som det ses av gjenoppblussingen i sør og vest.

Det er verdt å fremheve, i dette kontekst, to nylige artikler publisert i tidsskriftet Nature, der forfatterne forsøker å kvantifisere effekten av de massive globale nedstengingene på Covid-19-pandemien. Ifølge det første dokumentet fra Solomon Hsiang, et al.: «Vi anslår at det ville vært omtrent 465 ganger det observerte antallet bekreftede tilfeller i Kina, 17x i Italia og 14x i USA, ved slutten av vårt datautvalg, om ikke storskala antiinfeksjonspolitikk hadde blitt gjennomført.»

Estimat over antall infeksjoner i USA uten nedstenginger

Fordelene med nedstenginger varierte fra land til land avhengig av deres tidspunkt for igangsetting av tiltak samt omfanget av den responsen. Selv små forsinkelser ga vesentlig forskjellige helsekonsekvenser. For USA resulterte effekten av nedstengingen innen den 6. april i 4,8 millioner færre estimerte tilfeller. Globale nedstenginger kan ha avverget totalt 530 millioner infeksjoner. I det andre dokumentet forfattet av Seth Flaxman et al., skriver de: «Vi finner at på tvers av 11 land, siden begynnelsen av epidemien, har 3,1 millioner dødsfall [fordeling fra 2,8 til 3,5 millioner] blitt avverget på grunn av inngrep.»

Slike modeller kan ikke gjøre rede for alle dynamiske variabler som påvirker pandemiers matematiske forløp. Likevel, det fremhever så absolutt størrelsen på helsekrisen som ble avverget for verdens befolkning gjennom disse livreddende intervensjonene.

Disse tallene er imidlertid ingen grunn til feiring, men derimot til å komme med en en advarsel. Når nedstengingene er avsluttet, arbeidere går tilbake til arbeid, og ulike former for sosial opptreden og masseaktiviteter gjenopptas, kan tallene som er presentert i Nature spille seg ut omvendt. De 530 millioner infeksjonene som ble avverget i mars, april og mai, kan bli til 530 millioner infeksjoner som finner sted i juli, august og september, fordi sosial distanseringen ble opphevet og folk ble fortalt, mot alle vitenskapelige bevis, at det var trygt å gjenoppta normale aktiviteter. Med en estimert dødelighetsrate på 1 prosent ville det bety døden for 5,3 millioner mennesker på tvers av hele verden, som man ellers kunne ha reddet livene til.