Arbeideropposisjon vokser, med koronavirus som spinner ut av kontroll

1 July 2020

I går var det seks måneder siden globale helsemyndigheter ble informert om et sykdomsutbrudd i Wuhan, Kina som senere skulle få navnet Covid-19.

I løpet av denne korte perioden har antall tilfeller skutt opp til 10 millioner, med en halv million som har dødd. Men «det verste er enda ikke kommet,» advarte generalsekretær for Verdens helseorganisasjon (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus på mandag. «Globalt øker faktisk pandemien farten.»

Folkehelseeksperter har i desperasjon sett at regjeringer over hele verden tillot viruset å spre seg, der de forlot grunnleggende forholdsregler for folkehelse og ofret livene til eldre og syke, for å ekspandere storselskapenes profitter.

Tonen har blitt satt av USA der Trump-administrasjonen har forlatt bestrebelsene for å få begrenset og kontrollert pandemien, og effektivt sett har omfavnet politikken om «flokkimmunitet».

Dette har ført til en katastrofal oppblomstring av pandemien på tvers av hele landet. Mandag satte USA en dagsrekord med over 47 000 nye tilfeller. Det ukentlige gjennomsnittet av tilfeller har vokst til 39 000, opp fra et lavpunkt på 21 000. Tilfeller øker i 32 delstater, der sykehusene i Arizona, Florida og Texas nå er i nærheten av deres kapasiteter.

Pandemiens globale oppsving er det forutsigbare og uunngåelige resultatet av tilbake-til-arbeid kampanjen, som har opphav fra styringsklassens krav om å beskytte profitter, ikke liv, med påstanden om at «kuren ikke må bli være verre enn sykdommen».

Denne kampanjen blir imidlertid møtt med voksende motstand fra arbeidere over hele verden.

På mandag gikk to tusen arbeidere til streik ved seks Amazon-anlegg i Tyskland, etter at 40 arbeidere testet positivt ved to lageranlegg.

I likhet med andre store arbeidsgivere over hele verden varsler ikke Amazon deres ansatte når arbeidere blir syke, hvilket gjør det umulig å få gjennomført kontaktsporing. I den grad arbeidere og helsemyndigheter vet noe om spredningen av pandemien, er det over selskapets forhindring. I Minnesota har helsetjenesterepresentanter funnet minst 187 tilfeller ved to Amazon-anlegg.

Arbeidere stoppet også produksjonen på to Fiat Chrysler (FCA) bilfabrikker i Michigan. I løpet av helgen nektet arbeidere ved sammenstillingsanleggene FCA Jefferson North Assembly Plant (JNAP) og FCA Sterling Heights Assembly Plant (SHAP) i storbyområdet Detroit å fortsette å arbeide etter rapporter om at arbeidere der hadde blitt syke.

Arbeidnedlegelsen ble fattet uavhengig av fagforeningene, og arbeidere ved begge fabrikkanleggene har nedsatt grunnplan-sikkerhetskomitéer som krever at de skal varsles om forekomst av sykdommen og at anleggene skal stenges ned for dyprensing hver gang et tilfelle blir funnet.

Det har vært ei rekke andre aksjoner den siste uka som respons på pandemien og dens økonomiske konsekvenser:

• På fredag gikk fem-hundre sykepleiere ved sykehuskjeden HCA Healthcare i Riverside, California til streik med krav om tilstrekkelig bemanning, sikkerhetsutstyr (PPE) og rengjøringspersonell for å få bekjempet pandemien.

• Over 700 sykepleiere i Joliet, Illinois, er satt til å gå til streik fra den 4. juli, i opposisjon mot bestrebelsene for å få redusere bemanningsnivåer og pålagt tempo-opptrapping, som sykepleierne sier gjør det er umulig å sikre tryggheten.

• På mandag gikk tusenvis av sykepleiere i Zimbabwe til streik over lønninger.

• Mer enn 4 000 skipsverftsarbeidere viderefører streiken ved Bath Iron Works i Maine, som ble innledet i forrige uke, i opposisjon til skipsbyggerens outsourcing av arbeid til kontraktører.

• Også på mandag deltok arbeidere i hele Tyrkia i demonstrasjoner mot regjeringens planlagte kutt i sluttvederlag.

Frem til dette punktet har den globale responsen på pandemien vært diktert av kapitalistklassens sosiale interesser. Regjeringene i USA og Europa har ved bruk av krisen skapt av pandemien overført billioner av dollar til finansoligarkiet gjennom redningspakker for storselskaper og intervensjoner fra sentralbankene, som har drevet aksjemarkedene til rekordhøyder i møte med den verste økonomiske krisen på en århundre.

Så snart disse redningpakkene var sikret fokuserte styringselitene på en ensporet kampanje for å få arbeidere tilbake til arbeidet, på fabrikker, i lageranlegg og på andre arbeidsplasser, for å få generert profitter for selskapene, uavhengig av konsekvensene for folkehelsen.

Dette har vært ledsaget av en kampanje med økonomisk utpressing. Trump-administrasjonen krever en slutt på den føderale supplerende nødssituasjonsutbetalingen for permitterte arbeidere, med den begrunnelsen at en slik bistand er «demotiverende» for at de skal gå tilbake til arbeidet.

Men nå begynner arbeiderklassen å respondere på krisen. Arbeidernes krav om trygge arbeidsplasser og full åpenhet om individer som har testet positivt har korrespondert med forlangender fra forskere og folkehelseeksperter om de mest kraftige handlingene gjennom folkehelsetiltak, for å få begrenset og kontrollert sykdommen.

Tiltak for å få stoppet spredningen av viruset kan iverksettes. Som WHO på mandag gjentok: «Viruset kan undertrykkes ved hjelp av de virkemidlene vi har for hånden.» Dersom man ikke får begrenset og kontrollert Covid-19, her vi er skodd med flere hundre år av vitenskapelig kunnskap om hvordan man skal håndtere smittsomme sykdommer, da skyldes det at undertrykkingen av viruset skjærer på tvers av sosiale interesser.

Kapitalistsamfunnets skitne hemmelighet er at dersom millioner av dødsfall fører til større selskapslønnsomhet og større formuer for kapitalistklassen, da vil millioner dø. Covid-19-pandemien vil ikke kunne begrenses og bli kontrollert uten arbeiderklassens inngripen.

Arbeidere over hele verden bør følge ledelsen satt av arbeidere ved FCA i Detroit der de danner arbeidsplass- og sikkerhetskomitéer på grunnplanet, for å kreve trygge arbeidsplasser. Fagforeningene, som er tro mot selskapene og staten, vil ikke gjøre noe. Arbeidere har behov for deres egne organisasjoner for å koordinere handlinger på tvers av bransjer og internasjonalt, for å sikre trygge arbeidsbetingelser og få stanset produksjonen når det ikke er trygt.

Utviklingen av et nettverk av arbeideres organisasjoner må bli koblet til byggingen av et politisk lederskap i arbeiderklassen, for å dirigere de eksplosive sosiale kampene som nå oppstår mot profittsystemet.

Som Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) skrev den 24. juni:

Når styringsklassens apologeter insisterer «Ikke la kuren bli verre enn sykdommen», da må arbeidere replisere at den underliggende sosiale sykdommen er kapitalismen, at pandemien er et symptom på denne sykdommen, og at kuren er sosialisme.

Covid-19 må bekjempes på to fronter: Den medisinske fronten, som involverer den mest kraftfulle innsatsen for å få undertrykt, begrenset og kontrollert sykdommen; og den politiske fronten, mot kapitalistsystemet og regjeringene som går dens ærend. Dette er uadskillelig fra kampen for å bygge Den internasjonale komiteen av den fjerde internasjonale (ICFI) og dens seksjoner, Socialist Equality Parties, rundt om i verden.

Andre Damon