Trump raljerer mot marxisme og «internasjonal sosialisme»

Av Patrick Martin
7 July 2020

Donald Trump grep til nye raljeringer mot sosialisme og marxisme i de to talene han holdt den 3. og den 4. juli i anledning markeringen av USAs Uavhengighetsdag, der han på et stadig mer fascistisk grunnlag appellerte til sine ultra-høyresupportere.

I talen på fredagskvelden ved Mount Rushmore i South Dakota, forsøkte Trump å dra nytte av forvirringen som er utbredt etter angrepene på statuer og monumenter over Abraham Lincoln, Ulysses S. Grant og andre helter fra Borgerkrigen, så vel som over ledere av Den amerikanske revolusjonen, som George Washington og Thomas Jefferson, ved at han poserte som forsvarer for lederne av disse to demokratiske revolusjonene.

Men innholdet i hans appell var diametralt motsatt de frigjørende demokratiske prinsippene så lå til grunn for Den amerikanske revolusjonen og Borgerkrigen. Trumps bemerkninger ble avlevert knapt en måned etter at han gikk på nasjonalt fjernsyn for å oppfordre til at militæret skulle intervenere for å få undertrykt masseprotestene mot politimordet på George Floyd, som reelt sett var et forlangende om etableringen av et militærdiktatur i USA, anført av ham selv.

President Donald Trump taler under et «Honnør til Amerika»-arrangement på Det hvite hus’ South Lawn, lørdag den 4. juli 2020, i Washington D.C. [Foto: AP Photo/Patrick Semansky]

Trump erklærte at «vårt land ble grunnlagt på jødisk-kristne prinsipper», selv om Konstitusjonens første endringstillegg [First Amendment] fastslo det Jefferson senere kalte «muren av separasjon» mellom kirke og stat.

Trump fortsatte med å hylle den «amerikanske familien» (et signal som indikerer hans sympati for de kristne fundamentalistene), så vel som «enhver nasjons høytidelige rett og moralske plikt til å sikre sine grenser» (selv om Amerika ble grunnlagt som en nasjon av immigranter og med «åpen dør»-prinsippet for de som søker tilflukt). Han gjentok sine nativist-slagord om «å bygge muren» og ta vare på «Amerika først».

I sine bemerkninger på lørdag på plena ved Det hvite hus, før et 4. juli-fyrverkeri ble introdusert av flyover med krigsfly, gikk Trump enda lenger, og fordømte den «radikale venstresiden» og «marxistene» som de fiendene han ønsket å få beseiret. Han angrep de millionene som protesterte mot politimordet på George Floyd i Minneapolis, og kalte dem «anarkistene, agitatorene, plyndrerne, og folkene som i mange tilfeller absolutt ikke har peiling på hva de gjør».

Trump droppet sine pretensjoner av verbal sympati for ofre for uhyrlige politiforbrytelser, som George Floyd og Breonna Taylor, og hyllet i stedet de politiske retningslinjene og militæret. Han hevdet at nyhetsmedienes rapporter om hans forsvar av monumenter over Konføderasjonen, og hans trussel om nedleggingen av veto mot lovgivning som ville fjerne navnene på konføderasjonsgeneraler fra amerikanske militærbaser, var «vanæring av mennesker som kjempet for frihet under Borgerkrigen,» selv om de som sloss på Konføderasjonens side, selvfølgelig kjempet mot frihet og for slaveriet.

Ifølge pressemeldinger holdt Trump seg i begge de fjernsynskringkastede talene tett til sin forberedte tekst – sannsynligvis utarbeidet av hans fascistiske sjefrådgiver Stephen Miller – der han leste rett fra en teleprompter, i et dystert og truende toneleie.

Han konkluderte 4. juli-arrangementet med å kunngjøre at han ville søke å få satt opp en «heltehage» av statuer samensatt av en mélange av offentlige skikkelser, noen av dem ukontroversielle, som Benjamin Franklin og Frederick Douglass, andre grunnleggende høyreorienterte, som den henfarne høyesterettsdommeren [Justice] Antonin Scalia, predikanten Billy Graham, og president Ronald Reagan.

Selve teksten til den utøvende ordren, utgitt av Det hvite hus, identifiserte de som skulle hedres i det foreslåtte monumentet som «historisk betydningsfulle amerikanere», og som inkluderte «motstandere av nasjonalsosialisme eller internasjonal sosialisme».

I sin eneste henvisning til koronaviruspandemien som i løpet av fire måneder har drept 130 000 amerikanere, samtidig som Det hvite hus har sabotert enhver bestrebelse for systematisk å få bekjempet den, skyldte Trump katastrofen på Kina, og fordømte «Kinas hemmelighold, bedragerier og tildekking, som tillot pandemien å bre seg over verden, 189 land. Kina må holdes fullt ut ansvarlig.» Han gikk videre til å hevde at «vi har gjort en hel masse fremskritt, strategien vår går godt frem,» og at «99 prosent av [tilfellene] er helt ufarlige».

Denne siste uttalelsen ble avgitt på et tidspunkt der USA har brutt alle tidligere rekorder for antallet daglige nye infeksjoner, og har passert 50 000-merket gjentatte ganger, og mange delstater har omgjort deres tidligere politiske gjenåpningsretningslinjer på grunn av oppsvinget av Covid-19, og folkehelseeksperter har advart for at byer som Miami, Houston, Phoenix og Los Angeles snart kunne være der New York City var for to måneder siden, stilt overfor et fullstendig sammenbrudd av deres helsevesener.

Det demokratiske partiets respons på Trumps utbrudd var en kombinasjon av to reaksjonære tendenser: Det å omfavne påstanden om at hudfarge og ikke klasse er den grunnleggende skillelinja i det amerikanske samfunnet; og dét å søke å få angrepet Trump fra høyre på utenrikspolitikk, og få fremstilt ham som unødvendig forsonlig innstilt overfor både Russland og Kina.

I en 90 sekunders reklameannonsering utgitt den 4. juli erklærte den presumtive Demokrat-presidentkandidaten og tidligere visepresidenten Joe Biden, amerikansk historie for å være «et konstant og vedvarende skyv-og-dra [‘push and pull’] mellom to deler av vår karakter, idéen om at alle menn og kvinner – alle mennesker – er skapt like, og rasismen som har revet oss fra hverandre». Dette hever ikke bare hudfarge over klasse, men anvender hudfarge for helt å få utslettet klasseskiller, under vilkår der juvet mellom finansaristokratiet og den store massen av arbeidende mennesker, svarte, hvite, spansk/latinsk-avstammede [‘Hispanic’] og immigranter, er større enn noen gang før.

Ytterligere en reklamefilm utgitt av Biden-kampanjen to dager tidligere, søkte å få overgått Trump i Kina-hetsing. Den 150-sekunder-lange nettsendte videouttalelsen erklærer: «Den ubehagelige sannheten er at president Trump etterlot oss sårbare og utsatte for dette viruset. Han ignorerte advarslene fra folkehelseeksperter og etterretningsagenturene, og plasserte i stedet sin tillit hos Kinas ledere. Og nå betaler vi alle prisen.»

Uttalelsen fortsetter med å beskylde Trump for å være «mer bekymret for å beskytte sin handelsavtale med Kina enn han var for viruset, som allerede hadde ankommet Amerika» og han «stolte på Kina for det amerikanske folks helse og sikkerhet». Uttalelsen ender med at Biden erklærer: «Jeg vil kreve en internasjonal etterforskning av omstendighetene rundt Covid-19-utbruddet og av Kinas respons.»

Mens Biden slår på antiKina-trommene har hans supportere i Kongressen og mediene brukt den falske «russiske dusører»-eksponeringen, som for ei uke siden ble lansert av New York Times, for nok en gang å fremme påstanden om at Trump er en Moskva-marionett.

Forfatteren anbefaler også:

New York Times fabrikkerer russisk mordkomplott

[4. juli 2020]

Vil-være führer Trump stepper opp kuppintrigene

[12. juni 2020]